Thema 1 en 3 Proeftoets

Een voedselketen begint altijd met:
A
een dier
B
een producent (plant)
C
een reducent
D
afvaleter
1 / 47
next
Slide 1: Quiz
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Een voedselketen begint altijd met:
A
een dier
B
een producent (plant)
C
een reducent
D
afvaleter

Slide 1 - Quiz

Een voedselketen begint altijd met:
A
een dier
B
een producent (plant)
C
een reducent
D
afvaleter

Slide 2 - Quiz

Een voedselketen begint altijd met:
A
een dier
B
een producent (plant)
C
een reducent
D
afvaleter

Slide 3 - Quiz

Populatie is een groep dezelfde dieren of planten in een gebied
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

Een levenskenmerk is "groeien"
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Een edelhert behoort
tot de consumenten.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

Een roodborstje leeft met roofvogels in een bepaald gebied. De roofvogels zijn een biotische factor.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

Cellen van planten hebben een celwand
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

Bacteriën en schimmels zijn
reducenten.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

De tweede schakel in een
voedselketen kan een
planten zijn.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

Het dier op de afbeelding is
een zoogdier
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Welk van de
volgende dieren
kan in schakel 3
thuishoren?
A
Een garnaal.
B
Een reiger
C
Een waterkever.

Slide 12 - Quiz

Kikkervisjes eten alleen
de organismen die in
schakel 1 thuishoren.

Tot welke groep horen kikkervisjes
dus?
A
Tot de alleseters.
B
Tot de vleeseters.
C
Tot de planteneters.

Slide 13 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Welk organisme op de
afbeelding is een
producent?
A
Het konijn.
B
De paardenbloem
C
De wezel

Slide 14 - Quiz

Hoe worden alle organismen
in een vijver genoemd?
A
Een levensgemeenschap.
B
Een ecosysteem.
C
Een populatie.

Slide 15 - Quiz

Welke van de volgende groepen organismen is een voorbeeld van een populatie?
A
Alle insecten in een bos.
B
De begroeiing op een heideveld.
C
Een paard met een veulen in een weiland.
D
Alle madeliefjes in een weiland.

Slide 16 - Quiz

Een regenbui is een
abiotische factor.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Zet deze dieren in de goede volgorde van de voedselketen.

Slide 18 - Drag question

Zet deze dieren in de goede volgorde van de voedselketen.

Slide 19 - Drag question

Zet de volgende organismen in de juiste volgorde om een voedselketen te vormen.

Slide 20 - Drag question

Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Mineralen

Slide 21 - Drag question

Een juiste voedselketen is:
A
konijn-> havik-> vos
B
muis->slang-> uil
C
gras->konijn-> havik-> vos
D
gras<-konijn<-havik<-vos

Slide 22 - Quiz

Wat is een levensgemeenschap?
A
alle organismen die samen in een bepaald gebied leven
B
de plek waar bijv. een familie konijnen woont
C
De plek in bijv. een boom waar een specht leeft
D
een plek waar mensen bij elkaar komen

Slide 23 - Quiz


Wat is een voorbeeld van een levensgemeenschap?
A
Een kudde schapen.
B
Alle dieren in een bos.
C
Alle dieren en planten in een grasland.
D
Alle mieren uit een mierenkolonie.

Slide 24 - Quiz

biotisch of abiotisch?
voedsel
A
biotisch
B
abiotisch

Slide 25 - Quiz

Wat zijn abiotische factoren?
A
De invloeden afkomstig van de levende natuur
B
De invloeden afkomstig van de levenloze natuur
C
Alle relaties tussen organismen en hun milieu
D
A en B

Slide 26 - Quiz

Op de afbeelding zie je:
A
Individu
B
Levensgemeenschap
C
Populatie
D
Ecosysteem

Slide 27 - Quiz

Een weiland is een ...
A
Individu
B
Levensgemeenschap
C
Populatie
D
Ecosysteem

Slide 28 - Quiz

Vormen alle levende organismen in de sloot een ecosysteem, een levensgemeenschap of een populatie?

A
ecosysteem
B
levensgemeenschap
C
populatie

Slide 29 - Quiz

Van klein naar groot:
Individu - populatie - ecosysteem - levensgemeenschap
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quiz

Biotisch of abiotisch?
Roofdieren

A
biotisch
B
abiotisch

Slide 31 - Quiz

biotisch of abiotisch?
lucht
A
biotisch
B
abiotisch

Slide 32 - Quiz

biotisch of abiotisch?
licht
A
biotisch
B
abiotisch

Slide 33 - Quiz

biotisch of abiotisch?
soortgenoten

A
biotisch
B
abiotisch

Slide 34 - Quiz

Wat is een populatie?
A
Een boom
B
Verschillende dieren in een gebied
C
Een groep individuen vd zelfde soort in 1 gebied
D
Alles wat in een bepaald gebied is

Slide 35 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 36 - Quiz

Voedselketen
Voedselweb

Slide 37 - Drag question

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 38 - Quiz

De afbeelding links toont een:....
A
Voedselketen
B
Voedselweb
C
Voedselkringloop
D
Ecosysteem

Slide 39 - Quiz

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 40 - Drag question

Maak de voedselketen!
Tip: begin altijd met een producent
Vos
Muis
Plant

Slide 41 - Drag question

Producenten
Reducenten
Consumenten
Mineralen

Slide 42 - Drag question

+
+
-->
Fotosynthese:
+
.........
........
.........
..........
........

Slide 43 - Drag question

Sleep het levenskenmerk naar het juiste plaatje.
Voortplanten
Reageren
Uitscheiden
Voeden
Ademen
Groeien

Slide 44 - Drag question

Rijk van de dieren
Rijk van de planten
Rijk van de bacteriën
Rijk van de schimmels

Slide 45 - Drag question

Van groot naar klein
Organisme
Orgaanstelsel
Orgaan
Weefsel
Cellen

Slide 46 - Drag question

Vogel
Vissen
Amfibieën
Reptielen
Zoogdieren
Zoogdieren
Reptielen

Slide 47 - Drag question