China les 2: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (2)

China, les 2: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (deel 2)
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

China, les 2: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (deel 2)

Slide 1 - Slide

WELKOM!
1. Hoe ook alweer?
2. Engeland breekt China open
3. binnenlandse opstanden; Taipang- en Nianopstand
4. aan het werk!

Slide 2 - Slide

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol? (3)

Slide 3 - Slide

Welke binnenlandse problemen ontstonden eind 18de eeuw in China? (5)

Slide 4 - Slide

Binnenlandse problemen
besluiteloosheid
corruptie
bevolkingsgroei
te weinig ambtenaren
Witte Lotus Opstand
1796-1804

Slide 5 - Slide

Eind 19de eeuw kreeg China steeds meer met Europa te maken.
Leg uit waarom dit te verklaren is met het ka: 
'de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie'

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Engeland breekt China open. De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qingdynastie
Verdrag van Nanking (1842)
- vijf verdragshavens
- Hongkong permanente basis Engeland
- Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
- Extraterriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 10 - Slide

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 11 - Slide

Delen China in handen buitenland:
- Rusland
- Frankrijk
- Engeland
(nemen overheidstaken over)

Slide 12 - Slide

Leg de prent uit met behulp van het ka 'Modern Imperialisme' dat hier van toepassing is. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
Taipingopstand (1851-1865)
Nianopstand (1853-1868)
Opstanden moslims 

Slide 19 - Slide

aan het huiswerk!
lezen én leren t/m blz 72
maken: 3.16, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 en 3.24

Slide 20 - Slide

3.16

Slide 21 - Open question

3.19

Slide 22 - Open question

3.20

Slide 23 - Open question

3.21

Slide 24 - Open question

3.23 (lees eerst vraag 3.22)

Slide 25 - Open question

3.24

Slide 26 - Open question