China les 2: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (2)

China, les 2: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (deel 2)
1 / 24
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

China, les 2: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (deel 2)

Slide 1 - Slide

WELKOM!
1. Herhalen & Engeland breekt China open
2. binnenlandse opstanden; Taipang- en Nianopstand
3. Zelfversterkingsbeweging
4. Adviezen aan de keizer

Slide 2 - Slide

Vorige les
Als de Qing-dynastie dan zo goed georganiseerd was én ook technisch vooruit liep op Europa, waarom stort het rijk dan tóch in elkaar?

Slide 3 - Slide

Vorige les
Jaartallen
1453
1492
1750
1793

Brits superioriteitsgevoel

Slide 4 - Slide

China:
"Rijk in het midden"
Omringt door andere minderwaardige volken/landen. 
Samenwerking met Europa: geen, zou teken van gelijkheid zijn. 
Blik op de wereld
Westerse mogendheden:
"Eurocentrisme"
Mogen minderwaardige continenten koloniseren. 
Politieke overheersing, economische uitbuiting + 'White Mans Burden'

Slide 5 - Slide

China:
"Rijk in het midden"
Omringt door andere minderwaardige volken/landen. 
Samenwerking met Europa: geen, zou teken van gelijkheid zijn. 
Blik op de wereld
Westerse mogendheden:
"Eurocentrisme"
Mogen minderwaardige continenten koloniseren. 
Politieke overheersing, economische uitbuiting + 'White Mans Burden'
Beiden weigerden zich aan te passen:
Engeland was bereid met geweld China aan te vallen + te dwingen tot concessies.
>> Opiumconflict bood die kans!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Engeland breekt China open. De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qingdynastie
Verdrag van Nanking (1842)
- vijf verdragshavens
- Hongkong permanente basis Engeland
- Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
- Extraterriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 10 - Slide

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 11 - Slide

Delen China in handen buitenland:
- Rusland
- Frankrijk
- Engeland
(nemen overheidstaken over)

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
Taipingopstand (1851-1865)
Nianopstand (1853-1868)
Opstanden moslims 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Je werkt zelfstandig verder in LessonUp. Hoe?:
- inloggen in klas (zie link in Magister)
- je klikt op gedeelde les
- je werkt zelfstandig door de slides en noteert je antwoord op het scoreformulier (uit de vorige les)
Werk t/m advies 12
timer
15:00

Slide 17 - Slide

aan het huiswerk!
lezen én leren t/m blz 72
maken: 3.16, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 en 3.24

Slide 18 - Slide

3.16

Slide 19 - Open question

3.19

Slide 20 - Open question

3.20

Slide 21 - Open question

3.21

Slide 22 - Open question

3.23 (lees eerst vraag 3.22)

Slide 23 - Open question

3.24

Slide 24 - Open question