J4-T1 Humanisme

Renaissance en humanisme
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Renaissance en humanisme

Slide 1 - Slide

Wie besliste in de ME wat je moest geloven? Hoe je moest leven?
A
Jijzelf en de Kerk
B
Kerk en staat
C
Jijzelf en staat
D
Jijzelf

Slide 2 - Quiz


Humanisme 
Humanus (menselijkheid)

Humanisme: een levensbeschouwing die mensen voorop stelt en uitgaat van de waarde van mensen. Het humanisme streeft naar het goede doen, rechtvaardigheid en het gebruik van je verstand.
Ook veranderingen in het denken:

Slide 3 - Slide

Wat betekent 'humanisme'?
A
mens
B
menselijkheid
C
geleerde

Slide 4 - Quiz

Het middeleeuwse mensbeeld noemen we...
A
antropocentrisme
B
heliocentrisme
C
geocentrisme
D
theocentrisme

Slide 5 - Quiz

Het humanistische mensbeeld noemen we...
A
antropocentrisme
B
heliocentrisme
C
geocentrisme
D
theocentrisme

Slide 6 - Quiz

De humanisten baseren zich niet meer op ____________ voor kennis
A
hun zintuigen
B
de Bijbel
C
de teksten van de klassieke oudheid
D
de professoren

Slide 7 - Quiz

Geef al enkele kenmerken van het humanisme

Slide 8 - Open question

Humanisme betekent
A
Leven waarin god centraal staat
B
Leven waarbij de mens centraal staat
C
Godsdienst waarbij de natuur belangrijkst is
D
Een ander woord voor reformatie

Slide 9 - Quiz

Humanisme
De mens is een redelijk wezen dat zich in alle vrijheid moet kunnen  ontwikkelen.

Slide 10 - Slide

Wat past niet bij het humanisme?
A
Je moet alles wat de paus zegt voor waar aannemen.
B
Bestuderen van geschriften uit de oudheid
C
Kritiek op de kerk
D
Erasmus

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Humanisten

Geleerde uit de tijd van de renaissance die teksten uit de oudheid vertaalde en onderwijs belangrijk vond.


Desiderius Erasmus

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Erasmus had kritiek op.
A
renaissance
B
ongelovigen
C
Katholieke kerk
D
de Bijbel

Slide 18 - Quiz

Wat weet je nog?
Humanist Erasmus was...
A
Godsdienstig
B
Niet godsdienstig
C
Antigodsdienstig
D
Intolerant

Slide 19 - Quiz

Wat was het belangrijkste idee van het humanisme?

Slide 20 - Open question