Palliatieve zorg

Palliatieve zorg
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Palliatieve zorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Ik vind het moeilijk om over dit onderwerp te praten
0100

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Doel
Na deze les ...
- weet je wat het verschil is tussen palliatieve- en terminale zorg?
- kan je benoemen wat het doel is van palliatieve zorg.
-ken je de verzorgende taken binnen palliatieve zorg en het stervensproces.
 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al van palliatieve zorg?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Wat hadden mensen anders willen doen in hun leven?

 • Meer mijn eigen leven leven
 • Minder hard werken
 • Meer mijn gevoelens ruimte geven
 • Meer tijd voor vrienden
 • Meer geluk toelaten

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale fase?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Ziektegericht: de ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is

Symptoomgerichte palliatie de focus licht op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. de ziekte schrijdt voort, de cliënt al verzwakken en minder mobiel worden . de symptomen verergeren en in deze fase worden beslissingen genomen rondom het levenseinde.

Palliatie in de stervensfase: hier verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven

De nazorg. dit wordt ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. soms hebben naasten behoefte aan ondersteuning tijdens de rouwarbeid

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Fasen van palliatieve terminale zorg:

  1. Ziektegerichte palliatie (symptomen door ziekte)
  2. Symptoomgerichte palliatie (symptomen die specifiek horen bij palliatieve en terminale zorg)
  3. Palliatie in de stervensfase (symptomen bij stervensfase)
  4. Nazorg (rouwverwerking)

  Slide 11 - Slide

  - Ziektegerichte palliatie. Tijdens deze fase staan de symptomen centraal die de zorgvrager door zijn ziekte of aandoening heeft, bijvoorbeeld het moeilijk kunnen slikken bij slokdarmkanker;

  - Symptoomgerichte palliatie. Tijdens deze fase staan de symptomen centraal die specifiek bij de palliatieve en terminale fase horen, bijvoorbeeld vermoeidheid;

  - palliatie in de stervensfase. Tijdens deze fase staan de symptomen centraal die bij de stervensfase horen, bijvoorbeeld moeilijker bewegen, omdat kracht en energie zijn afgenomen;

  - nazorg en rouw. Tijdens deze fase staat de zorg voor de overledene en zijn sociale netwerk centraal. Je begeleidt bijvoorbeeld de partner bij de laatste zorg voor zijn echtgenote.

  DA en huisarts zorgen ervoor dat een patiënt gemarkeerd wordt als zijnde palliatief/terminaal. Bij triage kan er dan gelijk worden verwezen naar betreffende arts
  Palliatieve zorg
  • Doel: goede kwaliteit van leven, als genezen
   niet meer mogelijk is
  • Leven volgens eigen wensen en keuzes
  • Voorkomen/verlichten van klachten/ ongemakken (comfortbeleid)
  • ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’

  Slide 12 - Slide

  This item has no instructions

  Terminale zorg
  • Levensverwachting minder dan drie maanden
  • Nadruk op de laatste levensfase
  • Zorgen dat iemand goed kan sterven

  Slide 13 - Slide

  This item has no instructions

  Terminale fases
  • Pre-terminale: 3-6 mnd > stabiliteit
  • Terminale: enkele weken tot 2 à 3 mnd > achteruitgang
  • Stervensfase: enkele uren tot dagen > snelle achteruitgang 

  Slide 14 - Slide

  This item has no instructions

  Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt
  A
  Waar
  B
  Niet waar

  Slide 15 - Quiz

  This item has no instructions

  Wat is een doel van palliatieve zorg?
  A
  Zo lang mogelijk blijven leven
  B
  Zo lang mogelijk gezond blijven
  C
  Kwaliteit van leven
  D
  Kwaliteit van sterven

  Slide 16 - Quiz

  This item has no instructions

  Op welke plaatsen wordt palliatieve zorg verleend?

  Slide 17 - Mind map

  This item has no instructions

  Welke ervaring heb je met palliatieve zorg?

  Slide 18 - Mind map

  This item has no instructions

  Wat is een doel van terminale zorg?
  A
  Zo lang mogelijk blijven leven
  B
  Zo lang mogelijk gezond blijven
  C
  Kwaliteit van leven
  D
  Kwaliteit van sterven

  Slide 19 - Quiz

  This item has no instructions

  Opdracht (15 min)
  Maak een overzicht van veelvoorkomende symptomen en complicaties in de stervensfase (zie theorie). Welke interventies zijn hierin mogelijk?

  Slide 20 - Slide

  This item has no instructions

  Kubler Ross fasen van rouw
  Ontkenning
  Woede
  Onderhandelen
  Depressie
  Aanvaarding

  Slide 21 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 22 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 23 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 24 - Mind map

  This item has no instructions

  Bowen therapie
  https://www.youtube.com/watch?v=EBlcByT3u7g 

  Slide 25 - Slide

  This item has no instructions

  Euthanasie

  Slide 26 - Slide

  This item has no instructions

  Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

  Slide 27 - Open question

  This item has no instructions

  Palliatieve sedatie
  Euthanasie
  Lijden verlichten
  Lijden stoppen
  Niet-levensverkortend
  Levensverkortend
  Bewustzijn verlagen
  Doden
  Terminale fase
  Niet-terminale fase
  Door arts en verpleging
  Alleen door arts

  Slide 28 - Slide

  This item has no instructions

  Wat is euthanasie?

  Euthanasie is een actieve levensbeëindiging op verzoek van de zorgvrager zelf.  
  In de meeste landen is euthanasie bij wet verboden en wordt het vervolgd als een misdrijf. In enkele landen, waaronder Nederland en België, is euthanasie gelegaliseerd.  

  Slide 29 - Slide

  This item has no instructions

  Grieks voor:
  eu = goede   
  thanatos = dood  
   
  Samen:  
   goede dood 

  Slide 30 - Slide

  This item has no instructions

  in welke situatie kan Euthanasie aangevraagd worden?

  Slide 31 - Open question


  6 zorgvuldigheidseisen:
  1. vrijwillig en goed over nagedacht 
  2. uitzichtloos en ondraaglijk lijden
  3. informeren over de situatie en vooruitzichten
  4. geen redelijke andere oplossing 
  5. Raadplegen onafhankelijke arts
  6. Medisch zorgvuldige uitvoering
  Euthanasiewet
  Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding trad in werking op 1 april 2002.

  Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar tenzij
  • Aan 6 zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan
  • Uitgevoerd door arts
  • Gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer

  Slide 32 - Slide

  This item has no instructions

  Zijn er speciale regels voor euthanasie bij dementie? Zo ja, welke?

  Slide 33 - Open question

  This item has no instructions