Энгийн өгүүлбэр

Энгийн өгүүлбэр
6 дугаар ангийн монгол хэлний хичээл
1 / 13
next
Slide 1: Slide
LanguageSecondary EducationAge 12

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

Items in this lesson

Энгийн өгүүлбэр
6 дугаар ангийн монгол хэлний хичээл

Slide 1 - Slide

Аль нь энгийн өгүүлбэр вэ?
A
Би мод тарьж, цэцэг услав.
B
Би мод тарьж, мод ч ургав.
C
Би мод тарив.
D
Би мод тарьж, жимс түүв.

Slide 2 - Quiz

ЭӨ-ийн шинжийг бичээрэй.

Slide 3 - Mind map

"Би мод тарьж, цэцэг услав" өгүүлбэрийг энгийн өгүүлбэр болгон бичээрэй.

Slide 4 - Open question

Зургийг хараад ЭӨ зохиож бичээрэй.

Slide 5 - Open question

Би бодов.
Би удаан бодов.
Удаан бодов.
3 бүрэлдэхүүнт цөм өгүүлбэр
3 бүрэлдэхүүнт цөм бус өгүүлбэр

Slide 6 - Drag question

6

Slide 7 - Video

00:17
Өгүүлбэрээс цөм бүтцийг олоорой.
A
Амараа охин ээжтэйгээ амьтны хүрээлэнд очлоо.
B
Амараа охин ээжтэйгээ очлоо.
C
Амараа охин амьтны хүрээлэнд очлоо.
D
Амараа охин очлоо.

Slide 8 - Quiz

00:24
Цөм бүтцийг олоорой.
A
Аварга том өргөгч шиг анааш хүзүүгээ сунгана.
B
Анааш хүзүүгээ сунгана.
C
Аварга том өргөгч шиг сунгана.
D
Аварга том анааш хүзүүгээ сунгана.

Slide 9 - Quiz

00:35
Өгүүлбэрийн цөм бүтцийг бичээрэй.

Slide 10 - Open question

00:41
Нийлмэл өгүүлбэрийг энгийн өгүүлбэр болгон бичээрэй.

Slide 11 - Open question

00:49
Нийлмэл өгүүлбэрийг энгийн өгүүлбэр болгон бичээрэй.

Slide 12 - Open question

00:56
Загас
усандаа
сэлнэ.
өгүүлэхүүн
өгүүлэгдэхүүн
байц

Slide 13 - Drag question