BPV periode 2 lesweek 1

P3 - K1 - W5 
Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
1 / 30
next
Slide 1: Slide
bpvMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

P3 - K1 - W5 
Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Examen A
Werkproces: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

In dit examen stimuleer je leerlingen/studenten in hun zelfredzaamheid bij zelfzorg én bij het planmatig werken bij leeractiviteiten.

1. De ene groep bied je ondersteuning op het gebied van zelfzorg.
2. De andere groep ondersteun je op het gebied van planmatig kunnen werken.


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Les 1: Zelfredzaamheid

Aan het eind van deze les:
 • weet je wat zelfredzaamheid is;
 • kun je verwoorden waarom zelfredzaamheid belangrijk is

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is zelfredzaamheid?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Zelfredzaamheid


Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen. Jezelf te redden zonder hulp van anderen. De ontwikkeling van zelfredzaamheid verschilt per kind. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.
Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is zelfredzaamheid?
De naam zegt het al, jezelf kunnen redden. Het is erg lastig als dit niet kunt wanneer je later op eigen benen moet staan. Denk aan:
 • Kun je jezelf schoon houden? (denk ook aan je leefomgeving) 
 • Weet je wat gezonde voeding is?
 • Hoe ga je om met verslavende middelen als alcohol en drugs. 
 • Hoe je moet klokkijken
Al deze vaardigheden heb je nodig om jezelf te kunnen redden. Hoe kun jij kinderen in de onder-, midden- of bovenbouw helpen zelfredzaam te

worden?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Een kind is in eerste instantie nog niet zelfredzaam en moet met alles geholpen worden. De ontwikkeling van zelfredzaamheid is een proces, waarbij het kind steeds meer dingen zelfstandig kan doen. Het is belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te ontwikkelen (stimuleren), omdat het kinderen een competent gevoel geeft. -> Ik kan dat zelf, niemand hoeft mij te helpen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Overleg in groepjes: voor welke doelgroep is het stimuleren van de zelfredzaamheid belangrijk?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Elke leeftijdsgroep kun je stimuleren in hun zelfredzaamheid. Alleen elke groep heeft iets anders nodig. Daar waar je bij jongere kinderen meer inzet op zelfzorg (jassen aandoen, handen wassen, etc.) zul je bij een ouder kind eerder kunnen stimuleren in zaken rondom planmatig werken.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe zelfstandig vind je jezelf?
0100

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

Op welke punten wil je nog zelfstandiger worden? Geef eens voorbeelden

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Bedenk vier voorbeelden hoe jij een kind kan ondersteunen bij zelfredzaamheid.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Welke taken op het gebied van zelfredzaamheid stimuleren komen op jouw stage voor?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Filmpje
Bekijk het filmpje over zelfredzaamheid en autonomie. Beschrijf het gedrag van moeder en zoon en de gevolgen hiervan.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 16 - Video

This item has no instructions

00:33
Hoe zou je de zelfredzaamheid en autonomie stimuleren?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Opdracht 1:
Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over zelfredzaamheid. Raadpleeg ten minste drie verschillende bronnen. Omschrijf vervolgens de betekenis van het woord zelfredzaamheid in eigen woorden en leg de term uit in relatie tot het onderwijs.

Denk vervolgens terug aan jouw eigen basisschoolperiode. Op welke manier werd er door de leerkracht ingezet op het stimuleren van jouw zelfredzaamheid? Noteer 5 voorbeelden in jouw verslag. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 19 - Video

This item has no instructions

00:57
Waarom is dit belangrijk om te weten, als je denkt aan je examenopdracht?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Zelfredzaamheid stimuleren door:

 • Zorgen voor veilige, vertrouwde omgeving
 • Zelf op onderzoek laten uitgaan
 • Geven van eigen verantwoordelijkheid
 • Aansluiten bij wat het kind al kan
 • Aansluiten bij persoonlijke manier van leren
 • Positieve feedback geven
 • Afwisselen met rust

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Zelfredzaamheid stimuleren betekent

 • dat je aansluit bij waar een kind toe in staat is;
 • bij waar de interesse ligt;
 • bij wat het op een bepaald moment wil leren
Wat een kind wíl leren, leert het ook het snelst. Te hoge eisen stellen heeft geen zin
Geef positieve feedback -> Hoe?
 • Een compliment geven als hij iets goed doet
 • Je het over bepaald gedrag en niet over het kind als persoon


Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Zorg voor vertrouwen
Als het kind vertrouwen heeft dan durft het op iets of iemand te steunen. 
Sleutelwoorden:
Vriendelijk zijn en empathisch
Geduld hebben
Respect ofwel eerbied hebben voor wat het kind zelf kan en zelf wil
Duidelijk zijn in wat je gaat doen
Respect hebben voor het gevoel dat het kind toont als het bijvoorbeeld huilt
Doelmatig handelen zodat het niet onnodig pijn doet of langer duurt dan nodig

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Planningsformulier 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Ik weet wat zelfredzaamheid inhoudt.
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

This item has no instructions

Ik weet wat autonomie is.
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

This item has no instructions

Her heb ik nog vragen over / hulp bij nodig / wil ik nog meer over te weten komen:

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Inleveren opdracht Its Learning
Als je het verslag af hebt, lees je indicatoren bij de feedbackonderwerpen nog eens door. Heb je daaraan voldaan? Pas zo nodig je verslag aan.

Lever het dan in op Its Learning.
BPV/oefenexamens/inleveren oefenexamens/oefenexamen A
Opdracht V2: Zelfredzaamheid.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

00:33
Wat zag je gebeuren?
Is er sprake van zelfredzaamheid?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions