Les 1

生词   Nieuwe woorden
 • Blz. 十三
 • Les 1 
1 / 34
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

生词   Nieuwe woorden
 • Blz. 十三
 • Les 1 

Slide 1 - Slide

对话    Dialogen
 • Blz. 十四

 • Nazeggen
 • In tweetallen oefenen
 • Een paar tweetallen doen het daarna voor
timer
7:00

Slide 2 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 3 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • Luisteropdrachten
 • Karakters schrijven
 • Grammatica uitleg + oefenen
 • Opdrachten maken

Slide 4 - Slide

99
43
30
14
84
65
73
27
68
21
九十九
十四
三十
四十三

八十四
六十五
七十三
二十七
六十八
二十一

Slide 5 - Drag question

hěn
hǎo
ne
ma
jiào
heel
goed
ik
en hoe zit het met...
niet
hij / zij 
jij
ja/nee vraag
heten

Slide 6 - Drag question

听力    Luisteren
 • Blz. 十三

 • Luisteropdracht 1 + 2

Slide 7 - Slide

写字   Karakters schrijven
 • 1 karakter per hokje
 • Gebruik het hele hokje
 • Van boven naar beneden / van links naar rechts
 • Eerst horizontaal, dan verticaal
 • Vaste streepjesvolgorde
 • GEEN MASSAPRODUCTIE

Slide 8 - Slide

写字    Karakters schrijven 
Blz. 二十 en 二十一

Slide 9 - Slide

写字    Karakters schrijven 
 • Blz. 二十 en 二十一

 • 我,你,他,她


 • Al eerder klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 2, 3 en 4 (blz. 十七)
timer
15:00

Slide 10 - Slide

语法    Grammatica
Blz. 十五
 • Woordvolgorde: onderwerp - gezegde - lijdend voorwerp
 • Vraagzinnen met 吗 ma
 • Vraagzinnen met 呢 ne
 • Ontkennende zinnen met 不

Slide 11 - Slide

练习    Oefenen
Vertaal naar pinyin:
 1. Hij heet Alex
 2. Heet hij Alex?
 3. Hij heet niet Alex.
 4. Heet hij niet Alex?
 5. Hij heet Alex, en jij?
timer
8:00

Slide 12 - Slide

功课    Zelf werken
 • Blz. 十七 en 十八

 • Opdracht 2, 3, 4 • Klaar? Schrijf de karakters verder af

Slide 13 - Slide

作业    Huiswerk
Vrijdag 3 februari
 • Karakters schrijven: 我,你,他,她  (blz. 20-21)
 • Opdracht 2, 3, 4 maken (blz. 17)

Slide 14 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 15 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • Huiswerk nakijken
 • Karakters schrijven: 叫,好,吗,呢,不
 • Grammatica herhalen
 • Opdrachten maken

Slide 16 - Slide

作业    Huiswerk nakijken
Blz. 十七
 • opdracht 2
 • opdracht 3
 • opdracht 4

Slide 17 - Slide

写字   Karakters schrijven
Blz. 二十二 t/m 二十四
GEEN MASSAPRODUCTIE!

Slide 18 - Slide

写字    Karakters schrijven
Blz. 二十二 t/m 二十四
 • 叫,好,吗,呢,不➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 1 + 6 (blz. 十七
     en 十八)
timer
15:00

Slide 19 - Slide

Waar in een Chinese zin zet je 吗 (ma) neer?

Slide 20 - Open question

Wanneer gebruik je het vraagwoord 呢 (ne)?

Slide 21 - Open question

Juist of onjuist: 吗 en 呢 kunnen nooit samen in een zin staan.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

Wat betekent 不 (bù)?
A
heel
B
heten
C
vraagteken
D
niet

Slide 23 - Quiz

Waar in een Chinese zin zet je 不 neer?
A
Helemaal vooraan
B
Helemaal achteraan
C
Voor het werkwoord
D
Na het werkwoord

Slide 24 - Quiz

niet
vraagwoord ja/nee
heten
ik
hij
goed
jij

Slide 25 - Drag question

四十一
五十六
二十九
二十八
六十二
七十六
九十三
41

56
29
28
62

76
93

Slide 26 - Drag question

Slide 27 - Video

做练习    Opdrachten maken
Blz. 十八
 • opdracht 5
 • opdracht 7


➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 1 + 6 (blz. 十七
     en 十八)
timer
20:00

Slide 28 - Slide

作业    Huiswerk
Woensdag 8 februari
 • Opdracht 1 + 6 maken (blz. 17-18)
 • Karakters schrijven: 叫,好,吗,呢,不 (blz. 22-24)

Slide 29 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 30 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • Huiswerk nakijken
 • Opdrachten + nakijken
 • Flashcards
Les 2:
 • Nieuwe woorden doornemen
 • karakters schrijven: 多,大,岁

Slide 31 - Slide

作业    Huiswerk nakijken
Blz. 十七 t/m 十八
 • opdracht 1
 • opdracht 6

Slide 32 - Slide

做练习    Opdrachten maken
Blz. 十九
 • opdracht 9
 • opdracht 10➔ Al klaar? Beantwoord de vragen op blz. 125
timer
15:00

Slide 33 - Slide

抽认卡 Flashcards
 • Waarom? • Getallen 1 t/m 10 (blz. 十) + woordjes les 1 (blz. 十三)
 • Op de ene kant: Nederlands
 • Op de andere kant: karakter + pinyin

Slide 34 - Slide