Les 1

1 / 54
next
Slide 1: Video
ChineesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 54 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

生词   Nieuwe woorden
 • Blz. 十三
 • Les 1 

Slide 2 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 3 - Slide

99
43
30
14
84
65
73
27
68
21
九十九
十四
三十
四十三

八十四
六十五
七十三
二十七
六十八
二十一

Slide 4 - Drag question

hěn
hǎo
ne
ma
jiào
heel
goed
ik
en hoe zit het met...
niet
hij / zij 
jij
ja/nee vraag
heten

Slide 5 - Drag question

对话    Dialogen
 • Blz. 十四

 • Nazeggen
 • In tweetallen oefenen
 • Een paar tweetallen doen het daarna voor
timer
4:00

Slide 6 - Slide

写字   Karakters schrijven
 • 1 karakter per hokje
 • Gebruik het hele hokje
 • Van boven naar beneden / van links naar rechts
 • Eerst horizontaal, dan verticaal
 • Vaste streepjesvolgorde
 • GEEN MASSAPRODUCTIE

Slide 7 - Slide

写字    Karakters schrijven 
Blz. 二十 en 二十一

Slide 8 - Slide

写字    Karakters schrijven 
 • Blz. 二十 en 二十一

 • 你,他,她


 • Al eerder klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 3 en 4 (blz. 十七)
timer
10:00

Slide 9 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 10 - Slide

课程内容 
 • HW nakijken
 • Streepjes oefenen blad 2 en 3
 • Karakters schrijven: 叫,好,吗,呢,不

Slide 11 - Slide

作业    Huiswerk nakijken
Blz. 十七 en 十八
 • opdracht 2
 • opdracht 3
 • opdracht 4
 • opdracht 6

Slide 12 - Slide

点阵笔画    Streepjes oefenen
 • Maak blad 二 en 三 af
        ✸ Trek de streepjes (stippellijntjes) over
        ✸ Let op de schrijfrichting!

 • Al klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht  10 (blz. 十九)

Slide 13 - Slide

写字   Karakters schrijven
Blz. 二十二 t/m 二十四
GEEN MASSAPRODUCTIE!

Slide 14 - Slide

写字    Karakters schrijven
Blz. 二十二 t/m 二十四
 • 叫,好,吗,呢,不
➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 10 (blz. 十九
)
timer
10:00

Slide 15 - Slide

作业    Huiswerk
Woensdag 20 september
 • Karakters schrijven: 叫,好,吗,呢,不  (blz. 22-24)

Slide 16 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 17 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • HW nakijken
 • Karakters schrijven: 叫,好,吗,呢,不

Slide 18 - Slide

作业    Huiswerk nakijken
Blz. 十七 en 十八
 • opdracht 2
 • opdracht 3
 • opdracht 4
 • opdracht 6

Slide 19 - Slide

写字   Karakters schrijven
Blz. 二十二 t/m 二十四
GEEN MASSAPRODUCTIE!

Slide 20 - Slide

写字    Karakters schrijven
Blz. 二十二 t/m 二十四
 • 叫,好,吗,呢,不
➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 10 (blz. 十九
)
timer
15:00

Slide 21 - Slide

作业    Huiswerk
Donderdag 21 september
 • Karakters schrijven: 叫,好,吗,呢,不  (blz. 22-24)

Slide 22 - Slide

写字   Karakters schrijven
Blz. 二十三 t/m 二十四


GEEN MASSAPRODUCTIE!

Slide 23 - Slide

写字    Karakters schrijven
Blz. 二三 t/m 二十四
 • 吗,呢,不
➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met opdracht 10 (blz. 十九
)
timer
10:00

Slide 24 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 25 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • Grammatica bespreken en oefenen
 • Opdrachten maken

Slide 26 - Slide

语法    Grammatica
Blz. 十五
 • Woordvolgorde: onderwerp - gezegde - lijdend voorwerp
 • Vraagzinnen met 吗 ma
 • Vraagzinnen met 呢 ne
 • Ontkennende zinnen met 不

Slide 27 - Slide

练习    Oefenen
Vertaal naar pinyin:
 1. Hij heet Alex
 2. Heet hij Alex?
 3. Hij heet niet Alex.
 4. Heet hij niet Alex?
 5. Hij heet Alex, en jij?
timer
8:00

Slide 28 - Slide

做练习    Opdrachten maken 1B
Blz. 十七 en 十九
 • opdracht 1
 • opdracht 10Klaar? → Ga aan de slag met opdracht 5 (blz. 十八)


timer
12:00

Slide 29 - Slide

作业    Huiswerk 1B
Woensdag 27 september
 • Karakterhokjes schrijven: 叫,好,吗,呢,不 (blz. 22-24)
 • Opdracht 1 en 10 maken (blz. 17 en 19)

Slide 30 - Slide

做练习    Opdrachten maken 1F
Blz. 十七 en 十八
 • opdracht 2
 • opdracht 6
 • opdracht 7


Klaar? → Ga aan de slag met opdracht 1 en 10 (blz. 十七 en 十九)


timer
10:00

Slide 31 - Slide

作业    Huiswerk 1F
Dinsdag 26 september
 • Opdracht 1, 2, 6, 7 maken (blz. 17-19)

Slide 32 - Slide

听力    Luisteren
 • Blz. 十三

 • Luisteropdracht 1 + 2

Slide 33 - Slide

作业    Huiswerk nakijken T1B
Blz. 十七 en 十九

 • opdracht 1
 • opdracht 10

Slide 34 - Slide

作业    Huiswerk nakijken
Blz. 十七 en 十八

 • opdracht 1
 • opdracht 2
 • opdracht 6
 • opdracht 7

Slide 35 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 36 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • Huiswerk nakijken
 • Grammatica herhalen
 • Opdrachten maken

Slide 37 - Slide

Waar in een Chinese zin zet je 吗 (ma) neer?

Slide 38 - Open question

Wanneer gebruik je het vraagwoord 呢 (ne)?

Slide 39 - Open question

Juist of onjuist: 吗 en 呢 kunnen nooit samen in een zin staan.
A
juist
B
onjuist

Slide 40 - Quiz

Wat betekent 不 (bù)?
A
heel
B
heten
C
vraagteken
D
niet

Slide 41 - Quiz

Waar in een Chinese zin zet je 不 neer?
A
Helemaal vooraan
B
Helemaal achteraan
C
Voor het gezegde
D
Na het gezegde

Slide 42 - Quiz

Hoe zeg je: "Heet zij niet Lili?" 
Zet de karakters in de juiste volgorde, zodat je een goede zin krijgt
?
Lili

Slide 43 - Drag question

niet
vraagwoord ja/nee
heten
ik
hij
goed
jij

Slide 44 - Drag question

四十一
五十六
二十九
二十八
六十二
七十六
九十三
41

56
29
28
62

76
93

Slide 45 - Drag question

做练习    Opdrachten maken T1B
Blz. 十八
 • opdracht 5➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met:
     ✸ opdracht 9 (blz. 十九)
timer
15:00

Slide 46 - Slide

做练习    Opdrachten maken
Blz. 十八
 • opdracht 5


➔ Al klaar? Ga alvast aan de slag met:
     ✸ opdracht 9 (blz. 十九)
     ✸ opdracht 10 (blz. 十九)
timer
15:00

Slide 47 - Slide

作业    Huiswerk
Donderdag 5 oktober
 • Opdracht 5 afmaken (blz. 18)


Slide 48 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 49 - Slide

课程内容 
Les 1:
 • Huiswerk nakijken
 • Opdrachten maken
 • Flashcards

Slide 50 - Slide

作业    Huiswerk nakijken
Blz. 十八

 • opdracht 5

Slide 51 - Slide

做练习    Opdrachten maken
Blz. 十九
 • opdracht 9timer
12:00

Slide 52 - Slide

抽认卡 Flashcards
 • Waarom? • Getallen 1 t/m 10 (blz. 十) + woordjes les 1 (blz. 十三)
 • Op de ene kant: Nederlands
 • Op de andere kant: karakter + pinyin

Slide 53 - Slide

作业    Huiswerk
Donderdag 12 oktober
 • Neem je flashcards mee naar de les!


Slide 54 - Slide