§ 7.3 Scheidingsmethoden

H2  scheiden & scheidingsmethoden
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

H2  scheiden & scheidingsmethoden

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 
Aan het eind van deze Lessonup kan je:
 • Het verschil kunnen uitleggen tussen mengsels en zuivere stoffen 
 • omrekenen van graden Celsius naar Kelvin, en andersom
 • uitleggen wat het absolute nulpunt is
 • Oplosbaarheid en massa - en volume percentage berekenen

Slide 2 - Slide

Leerdoelen deze les
Aan het eind van deze Lessonup kan je:
 • Uitleggen wat het verschil is tussen een mengsel en een zuivere stof.
 • Beschrijven wat er gebeurd bij extraheren, filtreren en indampen.
 • Herkennen welke scheidingsmethode er wordt gebruikt.

Slide 3 - Slide

Planning
- Herhalen 2
-Opdrachten bespreken

-Heb je de leerdoelen gehaald?

Slide 4 - Slide

Opdrachten bespreken
1.3 71, 72 , 80 en 81 
87, 88, 90 en 91
94, 98, 99, 101

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Aantekening!
Neem de tekst en de plaatjes op de volgende dia's over in je schrift.

Slide 7 - Slide

Mengsel
Allemaal verschillende moleculen in één stof

Slide 8 - Slide

Zuivere stof
Een soort moleculen in één stof

Slide 9 - Slide

Zuivere stof of mengsel

Slide 10 - Slide

Een mengsel bestaat uit:
A
Meerdere atomen
B
Meerdere moleculen
C
Meerdere stoffen

Slide 11 - Quiz

Een zuivere stof bestaat uit ...
A
Eén enkele stof
B
Eén soort moleculen
C
Eén soort atomen?

Slide 12 - Quiz

Als je twee zuivere stoffen mengt dan krijg je een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 13 - Quiz

Zeewater is een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 14 - Quiz

Keukenzout is een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 15 - Quiz

Melk is een ....
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 16 - Quiz

Een zuivere stof bestaat uit één stof.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quiz

Suiker is een zuivere stof.
Het bestaat alleen uit suikerdeeltjes.
Deze deeltjes noemen we ....
A
Atomen
B
Moleculen

Slide 18 - Quiz

Aantekening!
Neem de tekst en de plaatjes op de volgende dia's over in je schrift.

Slide 19 - Slide

Mengsels scheiden
Bij scheiden sorteer je de verschillende moleculen van verschillende stoffen.

Slide 20 - Slide

Scheidingsmethoden
We gaan kijken naar drie scheidingsmethoden:
 1. Extraheren
 2. Filtreren 
 3. Indampen

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Aantekening!
Neem de tekst en de plaatjes op de volgende dia's over in je schrift.

Slide 23 - Slide

Filtreren
Vaste stof scheiden van vloeistof 

Filter

Residu - blijft achter in filter
Filtraat - gaat door filter heen

Slide 24 - Slide

Extraheren
Oplosbare stof scheiden van onoplosbare stof


Oplosmiddel

Slide 25 - Slide

Indampen
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Nadeel: 1 stof verdwijnt

Slide 26 - Slide

Thee zetten:
Welke scheidingsmethoden zijn dit?
A
Indampen-filtreren
B
Droogkoken-extraheren
C
Extraheren-indampen
D
Extraheren-filtreren

Slide 27 - Quiz

Indampen is een scheidingsmethode.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 28 - Quiz

Welke scheidingsmethode(n) gebruik je bij het zetten van koffie?
A
Extraheren, indampen
B
Extraheren, filtreren
C
Filtreren, indampen
D
Extraheren

Slide 29 - Quiz

Hoe haal je suiker uit suikerwater?
A
indampen
B
extraheren
C
filtreren

Slide 30 - Quiz

Bij indampen blijft het oplosmiddel achter.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quiz

Wat is geen scheidingsmethode?
A
destilleren
B
filtreren
C
verdampen
D
extraheren

Slide 32 - Quiz

Bij extraheren scheid je op basis van
A
deeltjesgrootte
B
massa
C
oplosbaarheid
D
dichtheid

Slide 33 - Quiz

Hoe haal je zout uit water?
A
Indampen
B
Droogkoken
C
Destilleren
D
Extraheren

Slide 34 - Quiz

Welke scheidingsmethode wordt gebruikt in een stofzuiger?
A
Filtreren
B
Indampen
C
Bezinken
D
Extraheren

Slide 35 - Quiz

Leerdoelen
Aan het eind van deze Lessonup kan je:

 • omrekenen van graden Celsius naar Kelvin, en andersom
 • uitleggen wat het absolute nulpunt is
 • uitleggen wat het verschil is tussen een mengsel en een zuivere stof.
 • beschrijven wat er gebeurd bij extraheren, filtreren en indampen.
 • herkennen welke scheidingsmethode er wordt gebruikt.

Slide 36 - Slide

Hoe gaat het met de leerdoelen?

Ik kan alle doelen
Ik kan vijf doelen
Ik kan vier doelen
Ik kan drie doelen
Ik kan twee doelen
Ik kan één doel
Ik kan geen van de doelen

Slide 37 - Poll