Lesweek 3 G9VPD

Casus Sanne
Voorlichting en zelfredzaamheid, week 3.
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Casus Sanne
Voorlichting en zelfredzaamheid, week 3.

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

In een woord; hoe start jij vandaag?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Vragen/Mededelingen?
 • VPK kennistoets vindt woensdag 27 jan plaats om 15.30u-16.30u.

 • Nog vragen over de reflectie toets?


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesopzet
 • Uitleg lesopzet
 • werken aan taken week 3
 • Optie: kort college probleemgedrag

Tip: E-learning probleemgedrag
 • E-learning  probleemgedrag I
 • E-learning probleemgedrag II

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lezen
Lees de weekplanning door
lees de probleem taak week 3 door

Vragen???
timer
15:00

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Maandag 18-01-2021

Eerste lesuur: 11.45u-12.45u VPK (Gehele klas)
 • In je subgroep: evalueren plannen en samenwerken, evt. bijstellen.
 •  Studietaak.
 • Start met toepassingstaak 5; onderzoek welke hulpmiddelen je kunt gebruiken bij de voorlichting over dementie en motiveer waarom deze geschikt zijn voor Dhr. En Mw. Klomps. 
 • om 13.45 uur terug in de gezamenlijke groep; Ieder groepje geeft een korte pitch. (max 2 min.)

Tweede lesuur: 13.15u-14.15u VPK (gehele klas)
 • Verder met toepassingstaak 5; maken van een voorlichtingsplan. Deze inleveren bij opdrachten in teams.

Derde lesuur: 15.30u-16.30u VPK 
• Toepassingstaak 6; iets aangepast.
Opdracht: werk individueel de doelen uit bij deze toepassingstaak. Einde van de les klassikaal nabespreken

Om 16 uur klassikale afsluiting!

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Dinsdag 19-01-2021
Voorstel: Gezamenlijk VPK uur van 13.15-14.15 

14.15u-15.15u VPK  (online) Groep 4,5 & 6
• Vervolg toepassingstaak 6: Invullen zelfredzaamheidsmeter 
• Einde van de les nabespreken.

15.30u-16.30u VPK (Online) Groep 1,2 & 3
• Vervolg toepassingstaak 6: Invullen zelfredzaamheidsmeter 
• Einde van de les nabespreken.Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vragen?
Aan het werk!
Casus Klomps
 • Start probleemtaak  week 3 ( 5 & 6)
 • Opdracht inleveren in Teams

 • Om 13.45 uur terug in de gezamenlijke groep; Ieder groepje geeft een korte pitch. (max 2 min.)
 • Om 16 uur klassikale afsluiting van de les. 

Bij vragen chatten/inbellen via Teams.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Hoe kijk je terug op deze les?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Probleemgedrag

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vormen probleemgedrag
 • Weglopen of dwalen
 • Steeds schreeuwen of roepen
 • Teruggetrokken gedrag vertonen
 • Angst
 • Onrust
 • Beschuldigen
 • Seksuele ongeremdheid

Slide 14 - Slide

Bij probleemgedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen excessief gedrag en gedragstekorten. Bij excessief gedrag wordt een probleem ervaren doordat het gedrag te vaak, te langdurig of te hevig optreedt, zoals bijvoorbeeld geagiteerd gedrag. Bij gedragstekorten vormt juist de afwezigheid van gedrag het probleem zoals apathisch gedrag. Vaak wordt bij probleemgedrag al snel gedacht aan fysieke of verbale agressie. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

Probleemgedrag kun je vergelijken met koorts. Het is een manier om aan te geven dat er sprake is van een ander probleem. Net zoals koorts aangeeft dat er iets met het lichaam aan de hand is. Probleemgedrag is soms voor de cliënt de enige manier om zich te uiten.

Koorts kun je behandelen met bijvoorbeeld paracetamol. Maar daarnaast moet je ook onderzoeken waar de koorts vandaan komt. Als een cliënt met probleemgedrag een direct gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, zul je ook het symptoom moeten bestrijden. Bijvoorbeeld door iemand tijdelijk apart te zetten. Maar net als bij koorts moet je verder zoeken: waar komt dit gedrag vandaan? Wat is er aan de hand? Een cliënt kan pijn hebben, maar niet in staat zijn dat aan te geven. Of een cliënt verveelt zich enorm zonder dat iemand dat doorheeft. Er kan ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis, enzovoort. De aanpak van probleemgedrag moet dus gericht zijn op het onderliggende probleem en dat verschilt per cliënt.
Vervolg oorzaken gedragsproblemen
 • Biologische, 
 • Psychologische en 
 • Sociale en fysieke omgevingsfactoren.

Slide 17 - Slide

Probleemgedrag wordt bijna altijd veroorzaakt door meerdere factoren tegelijkertijd. Menselijk gedrag ontstaat door een ingewikkelde interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren. Daarom is dé oorzaak van probleemgedrag meestal niet aan te wijzen en is er meestal niet één oplossing.


Context gebonden
 • Situatie afhankelijk
 • Kan te maken hebben met de omgeving.

Slide 18 - Slide

Probleemgedrag is contextgebonden. Dat wil zeggen: gedrag dat problematisch is in een bepaalde context, hoeft dat elders niet te zijn. In een thuissituatie kan zwerfgedrag problematisch zijn, maar in een instelling hoeft dat niet het geval te zijn, als iemand vrij en veilig naar buiten kan en binnen voldoende ruimte heeft.   
Hoe zou jij als zorgverlener omgaan met probleemgedrag?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Stappenplan probleemgedrag

Slide 20 - Slide

Stappenplan leidt je stapsgewijs door het cyclisch proces (methodisch werken=verpleegkundig proces) van signaleren en observeren van gedrag, het maken van een probleemanalyse, het formuleren van een behandeldoel, het kiezen van de daarbij passende interventies en tot slot de evaluatie.  

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Vragen? Aan het werk
Maak de volgende E-learnings:
 • Probleemgedrag 1: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html
 • Probleemgedrag 2: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedragII/start.html

Optie
: Lees op www.zorgvoorbeter.nl, behandeling van probleemgedrag.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Hoe kijk je terug op deze les?

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions