Onbegrepen gedrag bij dementie

Dementie en onbegrepen gedrag
ekst
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Dementie en onbegrepen gedrag
ekst

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we leren:
- Aan het eind van de les weet ik wat onbegrepen gedrag bij dementie is.
- Aan het eind van de les kan ik onbegrepen gedrag bij een zorgvrager herkennen.
- Aan het eind van de les ken ik het 9-stappenplan om onbegrepen gedrag aan te pakken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Definitie:
- Alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. ​
​ 


- In de herziene richtlijn Probleemgedrag bij dementie (2018) is deze definitie aangepast: 'Probleemgedrag is gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of dat tot gevaar leidt voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Tekst
Voorbeelden van
probleemgedrag

Slide 4 - Mind map

Welke vormen van onbegrepen gedrag kennen jullie? 
Concreet hebben we het over: 
Fysieke- en verbale agressie, zelfverwonding, weglopen, dwalen, roepen, teruggetrokken gedrag vertonen, angst, onrust, slaapproblemen. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Methodisch werken om oorzaak  te achterhalen
Achtergronden van probleemgedrag zijn vaak ingewikkeld zijn. Daarom is het nodig methodisch te werk te gaan om de verschillende  factoren die invloed kunnen hebben, te achterhalen. Dat doe je samen met andere professionals en met naasten van de cliënt bijvoorbeeld via het 9-stappenplan. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Link

This item has no instructions

maak individueel de volgende elearnings 

https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html ​
https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedragII/start.html 
https://www.free-learning.nl/modules/paic15/start.html

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Beschrijf in je eigen woorden wat probleemgedrag of onbegrepen gedrag inhoudt

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Wat is jouw taak als verpleegkundige bij het signaleren van onbegrepen gedrag?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Einde van de les...

Vragen???

Slide 11 - Slide

This item has no instructions