Casus - Operation Vanguard (Basisschool)

SEA SHEPHERD CASUS
OPERATION VANGUARD

1 / 11
next
Slide 1: Slide
Social scienceScienceBasisschoolGroep 5-8

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

This Case Study connects with our Lessons: Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 1 - 4. It focuses on our campaign Operation Vanguard supporting the government of Namibia to patrol their waters for illegal fishing activity.

Instructions

This Case Study connects with our Lessons: Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 1 - 4.   It focuses on our campaign Operation Vanguard supporting the government of Namibia to patrol their waters for illegal fishing activity. 

This Case Study takes 15 minutes to complete.

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructions

Items in this lesson

SEA SHEPHERD CASUS
OPERATION VANGUARD

Slide 1 - Slide

Deze les wordt gegeven door Sea Shepherd. Sea Shepherd is een maritieme natuurbeschermingsorganisatie met een missie om de oceanen en het zeeleven te beschermen. Sea Shepherd werkt wereldwijd aan een reeks problemen die van invloed zijn op de oceaan en voert elk jaar talloze directe actiecampagnes. IUU is een probleem waar Sea Shepherd aan werkt.
Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!

Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Slide

Tijdens deze les gebruiken we de volgende symbolen om leeractiviteiten en acties aan te duiden.
Documenting IUU and by-catch.
Operation Vanguard - Namibië.

Slide 3 - Slide

Vanaf april 2019 lanceerde Sea Shepherd een samenwerking met het Namibische Ministerie van Visserij en Mariene Hulpbronnen om gezamenlijke toezichtactiviteiten uit te voeren met de Ocean Warrior in de Exclusieve Economische Zone van Namibië, om illegale, niet gerapporteerde en ongereglementeerde visserij (IUU) in de wateren van Namibië.
Deze initiatieven hielpen het ministerie en andere Namibische wetshandhavingsinstanties om illegale en buitenlandse industriële fabrieksschepen die ervan verdacht worden door middel van IUU-activiteiten op horsmakreel te jagen, uit de Namibische Exclusieve Economische Zone te dwingen.

Slide 4 - Map

Namibia
The map shows the location of Namibia.

Documenting IUU and by-catch.
Stroperij in Namibië. 

Slide 5 - Slide

Grote buitenlandse industriële fabriekstrawlers zijn aan het 'grenshoppen', sluipen 's nachts de Exclusieve Economische Zone van Namibië binnen en plunderen vis, voornamelijk horsmakreel, voor de beroemde Skeleton Coast van Namibië. Deze illegale invallen zijn verergerd door zware mist en scheepswrakken in het gebied, waardoor detectie moeilijk is.
De illegale vangsten worden overgeladen op grote gekoelde vrachtschepen, ook wel ‘reefers’ genoemd, die net buiten de Namibische Exclusieve Economische Zone wachten om de illegaal gevangen vis te laden. Gekoelde vrachtschepen spelen een belangrijke rol bij IUU-visserij, aangezien legale vangst kan worden vermengd met illegale vangst, waardoor het onmogelijk wordt om de oorsprong van de vangsten te verifiëren. Daarom verbiedt de Namibian Marine Resources Act overlading op zee en staat deze alleen toe in de haven of in aanwezigheid van wetshandhavers.
Als gevolg van deze inbraken begon de Ocean Warrior op 26 april te patrouilleren in de noordelijke wateren van Namibië om invallen door grote buitenlandse industriële fabriekstrawlers te stoppen.

Documenting IUU and by-catch.
 Illegale vaartuigen opsporen.

Slide 6 - Slide

Op 26 april onderschepte deze operatie een illegaal vissersvaartuig dat zich met trawlsnelheid voortbewoog, 20 zeemijl ten zuiden van de grens tussen Angola en Namibië. Bij het zien van de Ocean Warrior veranderde het illegale vissersvaartuig onmiddellijk van koers om aan aanhouding te ontsnappen. De Ocean Warrior kwam binnen 300 meter van het illegale vissersvaartuig en opereerde van dichtbij in een poging het grotere vaartuig af te remmen. Het niet-geïdentificeerde vissersvaartuig had geen vaartuigmarkeringen en helaas kon het illegale vissersvaartuig niet worden gestopt vanwege ongunstige weersomstandigheden op dat moment.
Documenting IUU and by-catch.
Stropers afschrikken.

Slide 7 - Slide

De zichtbaarheid van de patrouilles zorgde voor een afschrikking voor stropers. Later hebben er geen verdere invallen plaatsvonden nadat het eerste vaartuig was onderschept. Hierdoor valt te concluderen dat de gezamenlijke patrouilles het beoogde afschrikkende effect hadden waardoor horsmakreelaantallen in de Namibische wateren mogelijk werden om te herstellen van de visserijdruk van criminele exploitanten.

Namibië heeft een van de rijkste visgronden ter wereld, vooral nadat de Namibische regering het aantal wettelijk erkende horsmakreelvissersvaartuigen in de Namibische wateren aanzienlijk heeft verminderd. Maar de illegale visserij is recentelijk toegenomen. Schepen die hun vergunning zijn kwijtgeraakt, hebben nu operaties opgezet in de buurlanden, met de bedoeling te blijven vissen door de Namibische wateren illegaal te overvallen.

Slide 8 - Video

Laat deze video zien (2,00 min), waarop patrouilles te zien zijn die vissersvaartuigen inspecteren:
https://www.youtube.com/watch?v=-9HyKSQtCY4 

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 9 - Open question

Vraag leerlingen om de volgende vraag klassikaal te beantwoorden of via de website www.LessonUp.app

“Wat heb je deze les geleerd?”


Was er iets wat je niet begreep?

Slide 10 - Open question

Vraag leerlingen om de volgende vraag klassikaal te beantwoorden of via de website www.LessonUp.app

“Was er iets wat je niet begreep?’’

www.seashepherdglobal.org

Slide 11 - Slide

This item has no instructions