Basisstof 4: Natuurbeheer

Thema 6: Ecologie en milieu
Basisstof 4: Natuurbeheer
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6: Ecologie en milieu
Basisstof 4: Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Herhaling
 • Leerdoelen doornemen
 • Uitleg basisstof 4
 • Aan het werk!
 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

Hoe noem je de optimale leefomstandigheden voor een organisme in een aquarium en in een vijver?

Slide 3 - Open question

Welke factoren zijn biotisch?
Roofdieren - parasieten - temperatuur - licht - reducenten - neerslag - voedselaanbod - bescherming door vegetatie - wind - bodemvochtigheid - concurrentie - algen - soortgenoten - plankton - ziekteverwekkers - waterdiepte - grondsoort - zuurgraad van de bodem

Slide 4 - Open question

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kan ik...
 • Verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens;
 • Manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Ontstaan van landschap
Nederlands landschap is een cultuurlandschap.
 • Landschap gevormd onder invloed van de mens:
 • Bosbouw
 • Landbouw

Slide 7 - Slide

Biodiversiteit
De biodiversiteit geeft aan hoeveel verschillende soorten er in een gebied voorkomen.
 • Bedreigde soort: van deze soort komt nog maar heel weinig voor (in 10 jaar tijd met 70% afgenomen)
 • Uitstervende soort: wereldwijd <100 individuen

Slide 8 - Slide

Biodiversiteit
De biodiversiteit kan ook veranderd worden door menselijk ingrijpen:
 • Door herintroductie kan de biodiversiteit weer toenemen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Natuurbeheer
Natuurbeheer is alle maatregelen die bedoeld zijn om de natuur in Nederland te behouden.
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Bosbeheer
 • Faunabeheer
 • Waterbeheer

Slide 11 - Slide

Aan het werk!
Wat: Basisstof 1 t/m 4 van thema 6
Hoe: Fluisteren met je directe buur
Tijd: 15 minuten
Hulp: Raadpleeg je boek/buur of steek je vinger op
Klaar: Nakijken en verbeteren, basisstof 5 lezen

Slide 12 - Slide