BS 4 natuurbeheer

Natuurbeheer
Deze les:
Uitleg bs 4
Vragen stellen
Opdrachten maken
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Natuurbeheer
Deze les:
Uitleg bs 4
Vragen stellen
Opdrachten maken

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens
Je kunt manieren benoemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 2 - Slide

De mens en zijn omgeving --> afhankelijk

Slide 3 - Slide

Cultuurlandschap: een landschap gevormd onder invloed van mensen.

Belangrijke invloeden:
Landbouw/energiewinning/waterbeheer


Slide 4 - Slide

inrichting van onze omgeving
bijvoorbeeld: landbouw 
aangeplante bossen voor bosbouw en recreatie
energiewinning
waterbeheer zoals dijken en sloten

Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap

Slide 5 - Slide

Biodiversiteit
Variatie aan soorten in de natuur = biodiversiteit

Door milieuproblemen neemt de 
biodiversiteit af!

Slide 6 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Herintroductie
Terugbrengen van dier- of plantensoort in een land.
                                                                       Herintroductie bevers

Slide 9 - Slide

Natuurbeheer
Natuurbeheer is alle maatregelen die bedoeld zijn om de natuur in Nederland te behouden.
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Bosbeheer
 • Faunabeheer
 • Waterbeheer

Slide 10 - Slide

Natuurbeheer

Slide 11 - Slide

Natuurbeheer

Slide 12 - Slide

Wat gaan we doen?
Herhaling BS4
Oefenen stof biologiepagina
Opdrachten bs 4 maken/nakijken/vragen stellen

Slide 13 - Slide

Leerdoelen
Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens
Je kunt manieren benoemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 14 - Slide

Maken
Opdrachten bs4
Moet voor volgende week maandag af

Slide 15 - Slide

Milieuproblemen

Slide 16 - Slide

Milieuproblemen
vervuiling
uitputting
aantasting
overbevolking
energiebronnen
smog

Slide 17 - Slide

BS 1
Klimaatverandering
Biodiversiteit 
Ontbossing
Maatregelen 

Slide 18 - Slide

BS2: Voedselproductie
Door landbouwsector
 • Akkerbouw, tuinbouw en Veeteelt 
 • Bemesting
 • Bodembewerking 
 • Ziekten en plagen bestrijden

Slide 19 - Slide

Accumulatie

Slide 20 - Slide

Biologische bestrijding

Slide 21 - Slide

Genetische modificatie
Kunstmatige selectie

Slide 22 - Slide

Bs3: Landbouw in NL
 • Monocultuur, mineralenboekhouding en presicielandbouw
 • Nadelen intensieve veehouderij?
 • Voor- en nadelen glastuinbouw?
 • Biologische landbouw

Slide 23 - Slide

BS4: Energie
Fossiele brandstoffen
Kernenergie
Duurzame energie:

Slide 24 - Slide

Versterkt broeikaseffect

         Natuurlijk broeikaseffect      Versterkt broeikaseffect 

Slide 25 - Slide

Gevolgen?

Slide 26 - Slide

BS6: Het water
Oppervlaktewater & grondwater
Zelfreinigend: Reducenten 
Vervuiling: afvalstoffen, ziekteverwekkers
Waterzuivering

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide