Heel hoofdstuk 4

'Cultuurdilemma'
Culturen in de media
1 / 38
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

'Cultuurdilemma'
Culturen in de media

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wist je dat...
...iets minder dan 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Migratieachtergrond
Mensen die in Nederland wonen, maar niet in Nederland zijn geboren of een ouder hebben die in het buitenland geboren is.

Slide 3 - Slide

Dit is een kenmerk van een van de redenen van subculturen.

Je ziet hier twee groepen
vriendinnen. Welke verschillen zie je
als je naar deze groepen kijkt?
Je ziet hier twee groepen vriendinnen. Welke verschillen zie je als je naar deze groepen kijkt?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Cultuurdilemma
Een dilemma voor actoren hoe ze omgaan met verschillende culturen in een land.

Slide 5 - Slide

De twee begrippen die een rol spelen in dit dilemma zijn 'diversiteit' en 'uniformiteit'.


Verschillen
Landen met veel verschil tussen mensen
Landen met veel minder tussen mensen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Diversiteit
Mensen met verschillende achtergronden leven naast elkaar en mogen hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Uniformiteit
Als er maar één cultuur in een land wordt geaccepteerd.

Slide 8 - Slide

Ezelsbruggetje: uniformen, die zorgen ervoor dat iedereen er hetzelfde uitziet.
Diversiteit en uniformiteit kunnen een belangrijke rol spelen bij de inrichting van een samenleving.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Klasseloze samenleving
Een samenleving waarbij het bezit gelijk verdeeld is en cultuur niet belangrijk is.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Etnisch-zuivere samenleving
Een samenleving waarin slechts één etnische groep wordt toegestaan.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Zet op de juiste plaats op de balk met politieke stromingen.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Uniformiteit
Diversiteit
Klassenloze samenleving
Etnisch zuivere samenleving

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Pluriformiteit
Veelheid aan diversiteit.

Slide 13 - Slide

Hierna volgen voorbeelden bij pluriformiteit
Pluriformiteit
In de media

Slide 14 - Slide

Bij media gaat het niet om de verschillende media, maar om de verschillende invalshoeken bij een medium, bijvoorbeeld verschillende kranten.
Pluriformiteit
In de media

In kleding

Slide 15 - Slide

Als iemand kledingstukken aanheeft die verschillende stijlen hebben, is de outfit pluriform. Bijvoorbeeld een joggingbroek, enkellaarsjes, een blouseje en een pet.
Pluriforme samenleving
Een samenleving waarin verschillende culturen mogen bestaan met gedeelde waarden.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions


Als Ton zijn auto op vrijdag staat te wassen gaat zijn buurman
Mohammed naar de moskee. Als Mohammed op zondag zijn auto
staat te wassen gaat zijn buurman Ton naar de kerk. Dit past bij...
Als Ton zijn auto op vrijdag staat te wassen gaat zijn buurman Mohammed naar de moskee. Als Mohammed op zondag zijn auto staat te wassen gaat zijn buurman Ton naar de kerk. Dit past bij...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 17 - Quiz

Beide mannen kunnen hun eigen geloof volgen. Het is onduidelijk of er een dominante cultuur is, maar zowel in een pluriforme als multiculturele samenleving is er ruimte voor deze verschillen in godsdienst.Nederland is een...
Nederland is een...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 18 - Quiz

Beide mannen kunnen hun eigen geloof volgen. Het is onduidelijk of er een dominante cultuur is, maar zowel in een pluriforme als multiculturele samenleving is er ruimte voor deze verschillen in godsdienst.
Grondwet
De belangrijkste wetten en regels van een land.

Slide 19 - Slide

Nu volgen er vier belangrijke wetten die de leerlingen moeten kennen.
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Zet de begrippen en afbeeldingen bij juiste grondwetsartikel. Je houdt begrippen over. 
Gelijkheid
Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Bijzonder onderwijs
Kiesrecht
Vrijheid van vereniging
Privacy

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Koppel het juiste antwoord aan een links of rechts mensbeeld.
Links
Rechts
Gelijkheid
Vrijheid
Kleine overheid
Grote overheid

Slide 21 - Drag question

Terugblik hoofdstuk 2
Vooroordeel
Een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Stereotype
Een vaststaand beeld over een groep mensen.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Vergelijking stereotype/vooroordeel
Stereotype
Vooroordeel
 • kenmerk van de groep wordt sterk overdreven
 • kan zowel positief als negatief zijn
 • als stereotypen als waarheid worden gezien
 • is altijd negatief

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Discriminatie
Het maken van onderscheid tussen mensen.

Slide 26 - Slide

Op basis van kenmerken die er niet toe doen.
Racisme
Het maken van onderscheid op basis van ras.

Slide 27 - Slide

This item has no instructionsOndanks Farid's ervaring, was hij toch niet
geschikt om als handhaving te werken.
Ondanks Farid's ervaring, was hij toch niet geschikt om als handhaving te werken.
Naam: Farid
Leeftijd: 49 jaar
Afkomst: Iran
Opleiding: politie
Ervaring: 25 jaar
A
Wel discriminatie
B
Geen discriminatie

Slide 28 - Quiz

Farid is opgeleid voor zijn functie en heeft veel ervaring, maar om zijn afkomst is hij niet aangenomen. Dit is discriminatie, ook wel racisme.


Laura was graag als therapeut aan de
slag gegaan, maar ze zochten iemand met
minimaal 10 jaar ervaring.
Laura was graag als therapeut aan de slag gegaan, maar ze zochten iemand met minimaal 10 jaar ervaring.
Naam: Laura
Leeftijd: 36 jaar
Afkomst: Duitsland
Opleiding: psychologie
Ervaring: 4 jaar
A
Wel discriminatie
B
Geen discriminatie

Slide 29 - Quiz

Laura heeft de juiste opleiding. Ze wordt niet gediscrimineerd door haar sekse, leeftijd, afkomst of opleiding. De eis van de sollicitatie was ervaring. Dit heeft ze nóg niet voldoende. Daarom was ze niet geschikt voor deze baan. Dit is geen discriminatie. 
Tolerantie
Het accepteren van mensen met andere waarden en normen.

Slide 30 - Slide

Het tegenovergestelde van discriminatie
Positieve discriminatie
Als mensen juist een voordeel krijgen omdat ze bij een bepaalde groep horen.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Cultuur
Een groep mensen die dezelfde waarden, normen en tradities hebben.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Dominante cultuur
De grootste cultuurgroep in een land.

Slide 33 - Slide

This item has no instructionsGamen is onderdeel van de dominante cultuur van Nederland.
Gamen is onderdeel van de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quiz

Dit is niet waar. Gamen is namelijk onderdeel van een subcultuur
Subcultuur
Een cultuurgroep die naast de gedeelde waarden en normen ook hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 35 - Slide

moet je gaan duiden.  muziek, kleding, woonplaat, herkomst.
Woonplaats
 • Dorp/stad
 • Sociale contacten
 • Dialect
Oorsprong van subculturen
Herkomst
 • Taal
 • Rol familie
Religie
 • Kerk/ moskee/ synagoge
 • Feesten

Slide 36 - Slide

De volgende vragen gaan over de oorsprong van sommige subculturen. Geef aan waar de oorsprong van de subcultuur ligt.
Tegencultuur
Groepen mensen die het niet eens zijn met de waarden en normen van de dominante cultuur.

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Klimaatactiviste Greta Thunberg
Getatoëerde man
Backpackers
Kerstdiner
Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
Koningsdag
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 38 - Drag question

This item has no instructions