4.6 De woonomgeving

4.6 de Woonomgeving
H3 stedelijke gebieden
Domein Leefomgeving
H4
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.6 de Woonomgeving
H3 stedelijke gebieden
Domein Leefomgeving
H4

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je weet welke maatregelen een positief gevolg hebben voor de leefbaarheid in een wijk.
 • Je begrijpt hoe kenmerken van woningen, bewoners en omgeving samenhangen.
 • Je kunt maatregelen noemen waarmee het gemeentelijk bestuur de sociale cohesie in een wijk kan bevorderen.

Slide 2 - Slide

Leefbaarheid
 • Leefbaarheid: hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Vaak gemeten in onderhoud, veiligheid en vervuiling. 

Beïnvloed door: 
 • Sociale veiligheid: de mate van veiligheid binnen een samenleving. 
           -> objectief: feitelijke cijfers van politie.
           -> subjectief: gevoel/beleving van de mensen.
 • Sociale cohesie: gevoel van saamhorigheid. 


Slide 3 - Slide

Woonomgeving
De directe omgeving van woningen: stoep, straat, plantsoen, voorgevel, balkon tuin etc.

Openbare ruimte: bedoeld voor iedereen, maar van niemand. 
Hoe dan toch veiligheid creëren, om leefbaarheid te behouden/verbeteren?
 • Toegankelijkheid
 • Onderhoud
 • Overzichtelijkheid
 • Toezicht

Slide 4 - Slide

Algemene regels
 • Leefbaarheid: samenhang tussen kenmerken van de bewoners, de woningen en de woonomgeving.
 • Wijken rond stadscentrum: vaak slechtere objectieve veiligheid
 • Vinexwijken: vaak minder voorzieningen dan oudere wijken
 • Leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt: samenhang met sociale cohesie en de sociale netwerken in die buurt.
 • Beleving van de openbare ruimte en sociale veiligheid van de woonomgeving gedeeltelijk subjectief:  samenhang persoonskenmerken als leeftijd en geslacht. 

Slide 5 - Slide

De openbare ruimte
Toegankelijkheid
 • Is de ruimte voor iedereen toegankelijk?
 • Is de ruimte tussen bepaalde tijden verboden?
 • Bestemmingsverkeer?

Slide 6 - Slide

Onderhoud

Slide 7 - Slide

Overzichtelijkheid
Bij welke inrichting van de ruimte voel jij je veilig?

Slide 8 - Slide

Toezicht
Voel je je veiliger bij aanwezigheid van ordehandhavers of meer bij camera's 

Slide 9 - Slide

Buurtprofiel
Bij het buurtprofiel wordt gelet op woningkenmerken, bewonerskenmerken én de woonomgeving! De leefbaarheid van een wijk is afhankelijk van deze 3 variabelen. 

Als het om woonomgeving gaat kijken we naar: de straat, het plantsoen, de stoep, maar ook de voortuinen, balkons en voorgevels van de huizen. De leefbaarheid in Nederland is gemiddeld goed, maar vooral in de grote steden scoren sommige buurten slecht. Hinder van harde muziek op ongewone tijden, intimidatie door dronken zwervers, zwerfvuil of hondenpoep verzieken de leefbaarheid in een buurt.

Slide 10 - Slide

Lesdoel
 • Je weet welke maatregelen een positief gevolg hebben voor de leefbaarheid in een wijk.
 • Je begrijpt hoe kenmerken van woningen, bewoners en omgeving samenhangen.
 • Je kunt maatregelen noemen waarmee het gemeentelijk bestuur de sociale cohesie in een wijk kan bevorderen.

Slide 11 - Slide

Heb je nog vragen over paragraaf 3.6? En zo ja, welke vraag heb je?

Slide 12 - Open question