BPV P2 W5

BPV periode 2 week 5
Formulier contactgegevens
Formulier WPL
Uitleg O1 en O2
Inleveren oriëntatieopdracht - It's learning 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

BPV periode 2 week 5
Formulier contactgegevens
Formulier WPL
Uitleg O1 en O2
Inleveren oriëntatieopdracht - It's learning 

Slide 1 - Slide

Formulieren inleveren
 Vandaag formulier stagegegevens(origineel) en formulier WPL(kopie)8 inleveren- niet bij:
 • stagegegevens mailen: school, naam en email begeleider(s) en telefoonnummer stageschool-  w.dobbelaer@curio.nl

Slide 2 - Slide

presentatie stageschool
Je maakt een presentatie met afbeeldingen en bijna geen tekst.
De afbeeldingen passen bij de tekst die je erbij wilt vertellen.
Afbeeldingen kunnen ook foto’s zijn van bijvoorbeeld het gebouw, werkjes van kinderen.
Ook kunnen ze een gevoel of waardering van iets uitbeelden.
op de volgende dia nogmaals de punten waarover je gaat presenteren.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Informatie observeren
Je hebt als voorwerk voor je oefenexamen de termen 'zelfredzaamheid' en executieve functies onderzocht ) V1 en V2)

Dit heb je gedaan om vervolgens te overleggen met je stagebegeleider welke leerlingen uit jouw stageklas 'opvallen' als het gaat om zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg  en zelfredzaamheid t.a.v. planmatig werken. 
Slide 5 - Slide

Even terug
zelfredzaamheid: voor je zelf kunnen zorgen zonder hulp van anderen

Zelfzorg: jonge kind: jas aandoen, veters strikken, handen wassen, tas openen etc. oudere kind: gezonde voeding, goede houding en beweging, alcohol en drugs planmatig werken:zie volgende dia

Slide 6 - Slide

Denk aan:
 • werken met een weektaak
 • zelf opruimen volgens een stappenplan
 • zelf problemen oplossen
 • zelfstandig werken
 • zelfstandig nakijken
 • eigen materialen verzorgen
 • (huis)werk organiseren
 • werken met stappenplannen van taal/spelling/rekenen
 • tijdsplanning
 • Beertjesmethode van Meichenbaum
 • etc.

Kijk goed waar kinderen in de klas op vastlopen en bespreek dit met je stagebegeleider.

Slide 7 - Slide

Opdracht 01: Observeren
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid
- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in één verslag 

Slide 8 - Slide

Observeren

Theorie observeren ( boek opvoeding en ontwikkeling, paragraaf 8.2. en 8.3.)

Waarnemen doe je altijd en overal, observeren doe je op bepaalde momenten (bewust) en met een gericht doel. Je wilt een specifieke vraag beantwoorden.

Tijdens het observeren is het belangrijk om al het gedrag op te schrijven, ook dingen die je in eerste instantie niet belangrijk lijken.
 

Slide 9 - Slide

Observeren
Feiten opschrijven:
Je schrijft nauwkeurig op wat je ziet- je wilt het gedrag begrijpen en dus schrijf je precies op wat iemand doet. Dus als bijvoorbeeld een kind opstaat en naar de meester toeloopt, schrijf je dat ook zo op.

Een observatie is pas goed als hij objectief is. Objectief: dat je daadwerkelijk opschrijft wat je ziet (gebeuren). Dat wat daadwerkelijk gebeurt noem je een feit. Iemand anders kan dezelfde feiten zien.

Zorg dat je observatie niet subjectief is: subjectief zijn meningen of gedachten.
 


Slide 10 - Slide

Noem een voorbeeld van objectief
(een feit)

Slide 11 - Open question

Noem een voorbeeld van subjectief
(mening of gedachte)

Slide 12 - Open question

Dagboekmethode
Jullie gaan ook observeren op je stage volgens de

Dagboekmethode

Deze methode hangt tussen observatie en vragenlijst in. Hier houden mensen een dagboek bij waarin zij gedrag gedurende een bepaalde periode noteren. Door de dagboekmethode te gebruiken kom je achter het gedrag van de leerling. Jullie gaan observeren met als doel erachter te komen wat die leerling al kan op het gebied van zelfredzaamheid in de zelfzorg.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Opdracht 02: Observeren
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid
- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in één verslag 

Vergeet niet! week 8 periode 2 oefenexamen A uitgevoerd hebben ( alles op It's learning)

Slide 16 - Slide

Waar lever je de opdracht in.
Als je het verslag af hebt, lees je indicatoren bij de feedbackonderwerpen nog eens door.
Heb je daaraan voldaan? Pas zo nodig je verslag aan.
Lever het dan in op ITS -Learning
 BPV/ oefenexamens/ inleveren oefenexamens/oefenexamen A/
Opdracht 01: Observeren zelfzorg
Opdracht 02: Observeren planmatig werken

Slide 17 - Slide

Vragen???
succes met het maken van de opdrachten en vertel erover aan je stage begeleider.

Slide 18 - Slide