Hoofdstuk 3.4 Vervolg Ongevallen Zorgstelsel WLZ en WMO

Planning voor vandaag:
- Terugblik afgelopen week 
- Hoofdstuk 3.5 afronden in Hoffelijk
- Verder met de ongevallenverzekering en een start maken met het zorgstelsel in Nederland
- WLZ en WMO 
- Volgende week: ZVW
1 / 37
next
Slide 1: Slide
BasisMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Planning voor vandaag:
- Terugblik afgelopen week 
- Hoofdstuk 3.5 afronden in Hoffelijk
- Verder met de ongevallenverzekering en een start maken met het zorgstelsel in Nederland
- WLZ en WMO 
- Volgende week: ZVW

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Weten we het nog? 
- Kahoot! Sociale Zekerheid.Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Noem de verschillen tussen schade- en sommenverzekeringen

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Wat is een kenmerk van een persoonsverzekering en geef een voorbeeld van een persoonsverzekering

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Zelf maken: 3.5 Hoffelijk 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen:
- Aan het einde van de les weet je:
- Wat het doel is van en de dekking op een ongevallenverzekering
- Hoe het Zorgstelsel in Nederland (globaal) is opgebouwd
- Wat het doel is van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en wie daarvoor verzekerd zijn
- Wat het doel is van de WMO 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ongevallenverzekering
Sommenverzekering!
op 1 deeltje na

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Begrip ongeval
Plotseling
 • van buiten komend
 • inwerkend op lichaam
 • onafhankelijk van de wil van de verzekerde 
 • rechtstreeks medisch vast te stellen letsel 
 • of dood
  Verzekering keert uit zonder dat sprake is van een schuldvraag. 
 • Bepaal bij de volgende sheets of er sprake is van een ongeval

Slide 8 - Slide

buiten de wil van de verzekerde


Kim fietst langs een bedrijf waar net giftige dampen uit ontsnappen. Daardoor loopt zij letsel op.
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quiz

Ja acute vergiftiging door ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen of vloeibare stoffen
Bij Ramon vliegt een meerkoet door de voorruit van de auto. De snavel komt recht in zijn oog
A
ja
B
nee

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Tijdens het voetballen scheurt bij Marlice de knieband
A
ja
B
nee

Slide 11 - Quiz

Het binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen (ongewild en plotseling) in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of genoororganen
Philip wordt gereanimeerd. Door de reanimatie breekt hij twee ribben
A
ja
B
nee

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Ongevallenverzekering
Rubriek A: overlijden
 • Rubriek B: blijvende invaliditeit
 • Rubriek C: Eenmalige uitkering bij tijdelijke invaliditeit
 • Rubriek D: vergoeding medische kosten

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ongevallenverzekering Rubriek A t/m C: Deze verzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit wanneer een bepaald ongeval zich voordoet. Dit is dus een:
A
Sommenverzekering
B
Schadeverzekering

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Het zorgstelsel in Nederland heeft vier doelen: 

1. Het geven van de benodigde zorg voor iedereen die dat nodig heeft.
2. Het borgen van een goede kwaliteit van zorg.
3. De betaalbaarheid van de zorg waarborgen
4. Het voorkomen van ziekten en daarmee zorggebruik.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Vijf stelselwetten bepalen hoe het zorgstelsel werkt
- de Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet ), 
- Wet langdurige zorg (Wlz Wet Landurige Zorg ), 
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
- Jeugdwet,
- Wet publieke gezondheid (Wpg) (Quarantainewet, infectieziektes etc) 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingen
- Toename aantal ouderen en chronisch zieke mensen
- mensen zolang mogelijk gezond en zelfredzaam blijven met regie over hun eigen leven.
- Preventie

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Wet langdurige zorg
Afgekort; WLz
 • Voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben
 • Wlz indicatie nodig -> CIZ
 • Wordt ook wel Curatieve zorg genoemd. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wie heeft er recht op de WLZ? 

 • sociale binding (woont je familie in Nederland)
 • juridische binding (heb je Nederlandse nationaliteit)
 • economische binding (heb je betaald werk in Nederland)

1. Ingezetene of 
2. Werkt in Nederland 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Heb ik recht op Wlz?
Samenvattend: 
Werkland: we

Woonland: niet  

Waarom? Wanneer je hier werkt, draag je hier belasting af en heb je hier recht op de zorg

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Welke van onderstaande personen is NIET Wlz verzekerd?
A
Sita, nog woonachtig bij haar ouders in Den Haag, gaat een half jaar studeren in London.
B
Hans, fietst elke dag vanaf zijn huis aan de Amstel naar zijn werk, een grote bierbrouwerij in Amsterdam.
C
Frank is een half jaar geleden met pensioen gegaan en woont inmiddels in Zuid-Afrika.

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

De Wet Langdurige Zorg

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Hoe komt iemand in aanmerking voor langdurige zorg uit de WLz?
 • De Wet langdurige zorg (WLz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLz.
 • Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten WLz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

De Wet langdurige zorg regelt dat...
A
Werknemers bij ziekte de eerste twee jaar krijgen doorbetaald
B
Werknemers na die eerste twee jaar een uitkering krijgen
C
Werknemers die minimaal 35% AO zijn, een uitkering krijgen
D
De zorg betalen voor chronisch zieken zoals dementerenden of zwaar gehandicapten

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

WMO
 • ook dit geen uitkering maar zorg!
 • recht op zorgvoorzieningen om deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij
 • sociale voorziening uitgevoerd door Gemeente 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

 • Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Samenvattend: welke wetten kennen wij allemaal in de zorg?

Slide 31 - Mind map

This item has no instructions

Kan iemand een Wlz en WMO uitkering krijgen?
A
ja
B
nee

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de afkorting WMO?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Waarom is er de wet maatschappelijke ondersteuning?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Terugblik Leerdoelen:
Je weet: 
- Wat het doel is van en de dekking op een ongevallenverzekering
- Hoe het Zorgstelsel in Nederland (globaal) is opgebouwd
- Wat het doel is van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en wie daarvoor verzekerd zijn
- Wat het doel is van de WMO 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Hoe voel jij je na deze les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 36 - Poll

This item has no instructions

2

Slide 37 - Video

This item has no instructions