Week 2 beleid en organisatiestructuur

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie

Slide 1 - Slide

Terugkomen huiswerken:
H 1 en 2 gelezen, vragen? 
Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil: Missie & visie?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Beleid en Doelstellingen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Beleid
Het stellen van doelen, middelen en het tijdpad in onderlinge samenhang.
Beleid is de wijze waarop en het tijdspad waarin organisatiedoelen bereikt worden.

Slide 6 - Slide

Is er iemand die wel eens meegewerkt aan het opstellen van een beleid? In een organisatie?
Drie elementen van beleid
  1. formuleren van doelen of ambities
  2. beschrijven van de middelen, acties of strategie waarmee de doelen bereikt kunnen worden
  3. het tijdpad waarin de middelen worden ingezet 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 

Zoek het beleidsplan BPV plek
Noteer: Hoofddoelen, middelen, activiteiten en planning

Slide 9 - Slide

Enkele personen zullen daarna klassikaal de antwoorden geven. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

Benoemen organogram. Voorbeeld geven Reade organisatiestructuur.

Slide 12 - Slide

Lijnfunctie: iedereen werkt aan het product waar het uiteindelijk om draait. 
Staffuncties: personeelszaken, ondersteunt en faciliteert de lijnfuncties. 
In de lijn is er sprake van bevoegdheid, hierarchie en beslissingsbevoegdheid.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
H2 
A Organogram

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wie zijn deze twee mensen? 
Wat weet je over hun?

Slide 16 - Mind map

Nelson Mandela --> apartheidsstrijder in Zuid Afrika , gevangenis gezeten, daarna bij democratische verkiezingen president geworden

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Situationeel leiderschap = leiderschap aangepast op de situatie

Slide 18 - Slide

Wat voor leider zie jij bij jou op je stage? Op de afdeling is vast een afdelingshoofd aan het werk. Wat doet hij/zij en hoe communiceert hij/zij? 
Onder welk leiderschap wil jij werken?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Opdrachten B
Opdracht B Leiderschapsstijlen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie met poll
Weet jij de functie van een organogram?
Ja
Nee
Een beetje

Slide 21 - Poll

This item has no instructions

Wat vond je van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

Samenvatting & Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Volgende les 
Weet welke werkplek en werkveld hem/haar aanspreken. 
Kwaliteitenspel

Slide 24 - Slide

Extra;
Opzoeken beroepsvereniging
Opzoeken vakbond, wat doet deze?