H4 deel 2

1 / 33
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Afzet en omzet?

Slide 2 - Slide

Afzet = aantal
Omzet = waarde
Formule = Prijs x afzet

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Brutowinst bereken je door........
A
afzet - inkoopwaarde
B
omzet - bedrijfskosten
C
omzet - afzet
D
omzet - inkoopwaarde

Slide 5 - Quiz

Hoe bereken je de nettowinst?
A
omzet - bedrijfskosten
B
brutowinst - bedrijfskosten
C
omzet - brutowinst
D
omzet - brutowinst - bedrijfskosten

Slide 6 - Quiz

Ondernemen 
Een ondernemer streeft naar winst. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen en de risico's zo klein mogelijk te houden stellen deze vaak een ondernemingsplan op

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Slide 9 - Mind map

ondernemingsplan
  • een plan waarin de beginnende ondernemer uitlegt hoe en wat het bedrijf gaat doen.
  • laat zien wat zwakke en sterke punten zijn.
  • overzicht voor bijv. een bank, voor het lenen van geld.

Slide 10 - Slide

Onderdelen ondernemingsplan
Een ondernemingsplan bestaat in ieder geval uit:
  • een persoonlijk plan
  • een financieel plan
  • een marketingplan

Slide 11 - Slide

Persoonlijk plan
Voordat je een bedrijf start, beschrijf je je ideeën en plannen in een ondernemingsplan. Allereerst beschrijf je wie je bent, over welke vaardigheden je beschikt en wat het doel is van je onderneming. Daarnaast onderzoek je aan welke regels je moet voldoen en welke vergunningen er nodig zijn.

Slide 12 - Slide

Financieel plan
Uit het financieel plan blijkt of het idee financieel haalbaar is: hoe bereken je de verwachte omzet van je bedrijf en wat zijn de te verwachten inkoopkosten? Hoe hoog zullen de bedrijfskosten zijn en hoe bereken je de te verwachten brutowinst en nettowinst? Pas als er een maand voorbij is kun je de werkelijke omzet, de kosten en de bruto- en nettowinst bepalen en weet je of het de moeite waard is geweest.

Slide 13 - Slide

Financieel plan
Met behulp van de omzet, afzet en verkoopprijs kan een ondernemer ook berekenen:
De brutowinstmarge: 

De nettowinstmarge: 
Σ
omzetbrutowinst100
omzetnettowinst100

Slide 14 - Slide

Financieel plan
Behalve de omzet, afzet, brutowinst, nettowinst en de bruto- en nettowinstmarge, maakt een ondernemer ook een berekening hoeveel geld hij nodig heeft voor investering. Hoeveel voorraad moet hij kopen? Of moet hij een bedrijfspand hebben? Een auto? etc. 

Slide 15 - Slide

Marketingplan
In het marketingplan beschrijf je hoe je je producten en diensten onder de aandacht van potentiële klanten brengt. Een hulpmiddel voor het bepalen van de marketingstrategie is de SWOT-analyse. De marketingstrategie wordt vervolgens uitgewerkt met behulp van de marketingmix.

Slide 16 - Slide

SWOT analyse
Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model waarmee de sterktes en zwaktes in combinatie met de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

SWOT
Extern= buiten je bedrijf, heb je geen invloed op!
Intern= binnen je bedrijf, heb je wel invloed op!

Intern = Sterkte= Waar ben je zelf goed in?
Intern =Zwaktes=Waar ben je zelf minder goed in? 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

SWOT
Extern= buiten je bedrijf, heb je geen invloed op!
Intern= binnen je bedrijf, heb je wel invloed op!

Extern =Kansen= Gunstige ontwikkelingen buiten je eigen bedrijf
Extern =Bedreigingen=Ongunstige ontwikkelingen buiten je eigen bedrijf 

Slide 21 - Slide

Marketingmix

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Welke marketingmix wordt hier gebruikt
A
prijs
B
plaats
C
personeel
D
produkt

Slide 24 - Quiz

Wat is geen P uit de marketingmix?
A
Product
B
Promotie
C
Pand
D
Prijs

Slide 25 - Quiz

Welke P van de marketingmix hoort bij reclame?
A
personeel
B
plaats
C
product
D
promotie

Slide 26 - Quiz

Welke marketingmix is hier sprake van:
A
product
B
promotie
C
plaats
D
prijs

Slide 27 - Quiz

Met welk instrument van de marketingmix
bepaal je jouw reclame strategie?
A
Productbeleid
B
Plaatsbeleid
C
Promotiebeleid
D
Prijsbeleid

Slide 28 - Quiz

16. Welke P van de marketingmix past dit bedrijf hier toe?
A
Product
B
Plaats
C
Prijs
D
Promotie

Slide 29 - Quiz

Bol.com verkoopt producten via internet. Van welke p uit de marketingmix is hier sprake?
A
Prijs
B
Product
C
Plaats
D
Promotie

Slide 30 - Quiz

MC Donalds is gevestigd aan de autosnelweg. Welke P is dit van de marketingmix
A
Product
B
Plaats
C
Prijs
D
Promotie

Slide 31 - Quiz

14. Welke P van de marketingmix past dit bedrijf hier toe? (Online bestellen)
A
Product
B
Plaats
C
Prijs
D
Promotie

Slide 32 - Quiz

Wat nu? Ga naar Teams--> Kijk bij opdrachten --> Maak opgave 4.16 tm 4.20 + 4.22 tm 4.23. 
In dat document kun je je antwoorden typen en dan vervolgens insturen. Niet ingeleverd? = afwezig in Magister!

Slide 33 - Slide