1.4 Significantie

Significantie
1 / 18
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Significantie

Slide 1 - Slide

Deze les
 1. Uitleg 1.4
 2. Sommen maken


Slide 2 - Slide

Significantie 
 • Significantie gaat over het afronden van antwoorden bij berekeningen​

 • Hoe nauwkeuriger je antwoord (meer cijfers), hoe significanter je antwoord​

 • Belangrijk bij alle berekeningen bij scheikunde en natuurkunde!

Slide 3 - Slide

Stel je hebt 10 liter water en je doet er 5 liter water bij (dit meet je met emmers, dus niet nauwkeurig)​
Het is ‘raar’ om dan te zeggen dat je bij elkaar 15,000 liter water hebt. Je weet dit namelijk niet zo nauwkeurig!​
Hoe nauwkeuriger je eerst meet, hoe nauwkeuriger je hier mee kunt rekenen.​

Slide 4 - Slide

Meetwaarden en telwaarden
 • Meetwaarden zijn waarden die je kunt meten, bijv. hoe lang je bent of hoeveel water er in je bekerglas zit.​

 • Telwaarden zijn waarden die je kunt tellen, bijv. het aantal leerlingen in de klas of het aantal bekerglazen op tafel.​

 • Telwaarden zijn feiten waarbij iedereen hetzelfde antwoord geeft (als je kan tellen)​

 • Over meetwaarden kunnen discussies ontstaan. Antwoorden kunnen per persoon verschillen.

Slide 5 - Slide

Regels
 • Bij berekeningen kijk je naar het aantal significante cijfers van waarden die je krijgt in de opgave (dus niet wat jij zelf opschrijft)​

 • Je kijkt hierbij alleen naar meetwaarden.​

 • Vb: je hebt drie bekerglazen met in elk bekerglas 15,5 mL.​

 • drie = telwaarde. Dit getal gebruik je dus niet voor afronden.​
 • 15,5 = meetwaarde. Dit getal gebruik je wel voor afronden.

Slide 6 - Slide

Regels optellen/aftrekken
Je kijkt naar het aantal decimalen (cijfers achter komma) van de waarden in de opgave.​
Bij afronden gebruik je het aantal decimalen dat het getal met het minst aantal decimalen heeft.

Slide 7 - Slide

Voorbeeld optellen/aftrekken
 • je hebt 1,3 gram, 2 gram en 6,03 gram.​
 • Bij elkaar is dit 1,3+2+6,03=9,33 gram.​
 • Het minst aantal decimalen heeft het getal 2 (geen decimalen).​
 • Afronden van je antwoord geeft dus 9 gram.​

 • Bij scheikunde gebruik je dit eigenlijk alleen bij uitrekenen van molecuulmassa’s.​

Slide 8 - Slide

Er staan twee weegschalen op tafel. Eén weegschaal is echter nauwkeuriger. Pim weegt 3,355 gram zetmeel af. Joost weegt op de andere weegschaal 3,2 gram zetmeel af. ​​
Hoeveel gram zetmeel hebben ze samen?​

Slide 9 - Open question

Regels vermenigvuldigen/delen
 • Je kijkt naar het aantal significante cijfers van de waarden in de opgave.​
 • Significante cijfers zijn alle cijfers van een getal, behalve nullen vooraan (nullen achteraan tellen wel mee)
 • Bij afronden gebruik je het aantal significante cijfers dat het getal met het minst aantal significante cijfers heeft.

Slide 10 - Slide

Hoeveel significante cijfers?
3,15
A
2
B
3

Slide 11 - Quiz

Hoeveel signifcante cijfers?
3,10
A
2
B
3

Slide 12 - Quiz

Hoeveel significante cijfers?
0,15
A
2
B
3

Slide 13 - Quiz

Even oefenen
Je meet 50,00 mL spiritus af. Dit weegt 42,5 g. 
Bereken de dichtheid
42,5/50,00 = 0,85 g/mL

50,00 = 4 significante cijfers, 42,5 = 3 significante cijfers, dus eindantwoord ook in 3:
0,850 g/mL
ρ=vm

Slide 14 - Slide

Wetenschappelijke notatie
 • Gebruik bij het afronden van je antwoorden de wetenschappelijke notatie (machten van 10)​

 • 13999 afronden op 3 sign. cijfers geeft 1,40*104​

 • 0,0045 afronden op 2 sign. cijfers geeft 4,5*10-3

 • Het cijfer voor de komma zit altijd tussen de 0 en 10.​

Slide 15 - Slide

Even oefenen
Schrijf in je schrift de volgende getallen in de wetenschappelijke notatie met drie significante cijfers.​
5223,99​
100000​
0,000150​

Slide 16 - Slide

Antwoorden
​5223,99​ = 5,22*103
100000​ = 1,00*105​
0,000150​ = 1,50*10-4

Slide 17 - Slide

Aan de slag
 • Lezen voorbeeldopgaven 6, 7 en 8 (blz. 26)​
 • Maken opgaven:​
Zonder natuurkunde: 26 t/m 29 + 31​
Met natuurkunde: 27 t/m 31

Slide 18 - Slide