de ontkenning uitleg

De ontkenning
Le 31 mars 2021
HV1 
1 / 14
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De ontkenning
Le 31 mars 2021
HV1 

Slide 1 - Slide

Planning du jour 
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan korte Franse zinnen zelfstandig ontkennend maken.

Slide 2 - Slide

La négation - De ontkenning
Hoe maak ik een Franse zin ontkennend?​

De ontkenning in het Frans bestaat uit twee delen: ne + pas. 

Om zinnen ontkennend te maken, zet je het eerste deel 
van de ontkenning (ne) vóór de persoonsvorm en het 
tweede deel (pas) direct achter de persoonsvorm.

Ik ga niet naar huis. – Je ne vais pas à la maison.

Slide 3 - Slide

La négation - De ontkenning
Attention!
Als de persoonsvorm begint met een klinker of een stomme h dan verandert ne in n’.​

Zij heeft niet gepraat. – Elle n’a pas parlé.


Slide 4 - Slide

Le hamburger 

Slide 5 - Slide

Les lunettes

Slide 6 - Slide

Stappenplan
1: Bepaal wat de persoonsvorm in de zin is.

2: Plaats ne voor de persoonsvorm.

3: Plaats pas achter de persoonsvorm.

Slide 7 - Slide

La negation - De ontkenning
Let op! 
                                     Staat er un / une / des achter de ontkenning? 
                              
                                    Verander dat in --> de of d'

Slide 8 - Slide


Maak de zin ontkennend:
Nous parlons français.

Slide 9 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Elle chante une chanson.

Slide 10 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Charlotte a un chien.

Slide 11 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Il a 13 ans.

Slide 12 - Open question

Nog meer ontkenningen op dezelfde manier
Ne ... plus = niet meer
Ne ... pas encore = nog niet
Ne ... rien = niets
Ne ... personne = niemand
Ne ... jamais = nooit

Slide 13 - Slide

Exit ticket
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan Franse zinnen met het werkwoord 'aller' ontkennend maken.


Slide 14 - Slide