H6 De afgeleide functie

Hoofdstuk 5
1. Ken de machtregels, bij hele, negatieve en gebroken machten.
2. Translaties van machtsfuncties.
3. Bij wortelfucties moet je denken aan het randpunt, domein en bereik en bij een vergelijking controleren of de oplossing voldoet.


1 / 35
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5
1. Ken de machtregels, bij hele, negatieve en gebroken machten.
2. Translaties van machtsfuncties.
3. Bij wortelfucties moet je denken aan het randpunt, domein en bereik en bij een vergelijking controleren of de oplossing voldoet.


Slide 1 - Slide

Rekenregels machten
Spelen met getallen

Slide 2 - Slide

Reken regels machten
voorbeeld

Slide 3 - Slide

Rekenregels machten
voorbeeld

Slide 4 - Slide

Rekenregels machten: Extra voorbeelden

Slide 5 - Slide

Theorie A
met negatieve exponenten
a51=a5
a341=a34
____1____
  a . 3√a  
___1____ 
  a. a1/3  
___1____ 
  a. a1/3  
aqap=apq
an1=an
x3x4=x43=x1

Slide 6 - Slide

Theorie B: Formules met herleiden
apaq=ap+q
(ap)q=apq

Slide 7 - Slide

 • exponent splitsen:

 • vereenvoudigen: • breuk naar negatieve exp.

 • machten vermenigvuldigen

 • vereenvoudigenapaq=ap+q
(ap)q=apq
y=3(2x2)5x124
y=3(22x2)54x12
y=3225x254x12
y=332x104x12
y=384x1012=384x2
Theorie B formules met machten herleiden g&r
y=4032x+1
y=4032x31
y=120(32)x
y=120(321)x120(91)x

Slide 8 - Slide

Basisrekenregels wortels
ab=ab
a+a=2a
a+b=a+b
cadb=cdab
b0
254=100=10
8+8=28
ba=ba
2a3b=6ab
6ab12a23b=2a3

Slide 9 - Slide

Theorie C Formules Hogere machtswortels
 • De oplossingen van xn = p met n = 2, 3, 4, ...
 • n oneven  xn = p geeft x = n√p
 • n even en p > 0      xn = p geeft x = n√p v x = -n√p
 • n even en p < 0      xn = p heeft geen oplossingen

Slide 10 - Slide

   

3√125 = 5 want     53 of 5 -3 =125           
2√-16  bestaat niet! 
           
a34
___1____ 
  a. a1/3  
Theorie C Formules Hogere machtswortels
n√-p
n=even
bestaat
-
n= oneven
bestaat
bestaat
a0
a0
___1____ 
  a4/3  

Slide 11 - Slide

Hoofdstuk 5
4. Bij exponentiële functies moet je de asymptoot kunnen bepalen en vergelijkingen kunnen oplossen. Dit doe je door of het grondtal gelijk te maken.
5. Translaties van exponentiële functies.
6.  Vergelijking met Log oplossen door vergelijking anders op te schrijven. 
7. Translaties van log functies.

Slide 12 - Slide

H6 De afgeleide functie
H5 wat moet je weten en zijn er nog vragen

H6 Voorkennis: Theorie A Helling en afgeleide

6.1 raaklijnen en toppen
6.2 de afgeleide van machtsfuncties
6.3 de afgeleide van samengestelde functies
6.4 optimaliseren

Slide 13 - Slide

Voorkennis Theorie A: Helling en afgeleide
 • Het differentie quotiënt
 • Snelheid en richtingscoëfficiënt
 • Hellingsgrafiek eb afgeleide functie
 • Regels voor de afgeleide


Slide 14 - Slide

Differentiequotiënt

Slide 15 - Slide

Doelen: je leert
 • Welke soorten van stijgen en dalen er zijn (= differentie).
 • Wat is een horizontale en verticale asymptoot
 • Bij een tijd-afstand grafiek de gemiddelde snelheid berekenen.
 • Wat differentie quotiënten zijn en hoe je die berekent bij een functievoorschrift/formule.

Slide 16 - Slide

 Differentie quotiënt

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Asymptoot?
 • Horizontale asymptoot
             de vergelijking volgt uit: y = ...
             je vindt het door  hele grote positieve of
             negatieve getallen in de functie invullen.
             de uitkomst is de waarde waar de functie uiteindelijk                     naar toe gaat = y-waarde van de asymptoot.

 • Verticale asymptoot     
             de vergelijking volgt uit: x = ...
             je vindt het door op zoek naar de waarde
             van x, waar de functie niet bestaat.
             Dit is bij gebroken functies de waarde van x, waarbij de
             noemer nul is.


Slide 19 - Slide

horizontale en verticale asymptoot

         de vergelijking volgt uit: 
         hele grote positieve/negatieve getallen                 invullen gaat richting y = 3
         de uitkomst is de waarde waar de functie             uiteindelijk naar toe gaat = y-waarde van               de asymptoot.
                                                                                    
           
           x = 1  dus bij de verticale asymptoot x = 1 

f(x)=x1(3x+2)
f(x)=11(31+2)=geenwaarde

Slide 20 - Slide

horizontale en het bereik van de functie


              
             
              hele grote positieve/negatieve getallen                 invullen gaat richting y = -3
             
            Het bereik van de functie, alle mogelijke
             y-waarden, is  alles groter dan –3 of 
            het bereik: y > –3

f(x)=(31)x3

Slide 21 - Slide

verticale asymptoot van de functie


              
             
              verticale asymptoot vinden. moet de                       volgende vergelijking worden opgelost: 
               2x + 10 = 0.   x = -5. 
              dus verticale asymptoot x =  x = –5

f(x)=3+log(2x+10)

Slide 22 - Slide


differentie (verschil) + quotiënt (delen)
                       = gemiddelde verandering


Differentiequotiënt van y op  interval [-2,0] is:
           1. Δy : Δx  : xb = 0 en yb = 3       y = 3 - 0
                                xa = -2 en ya = 0        x = 0--2 = 2
               
           2. diff.quot. van y op [2,3]
           3. gemidd. verandering van y op [2,3]
           4. r.c. of helling van AB = 3: 2 = 1,5   
 Differentie quotiënt
Δx = -2 naar 0 = 2
Δy = 0 naar 3 = 3
y=(21x)+4
A
B

Slide 23 - Slide

Differentie-quotiënt (DQ)
 • Stijgt de grafiek constant op [-1,2]?                
       Ja stijgt redelijk constant
 • Wat is de gemiddelde stijging [-1, 2]? 
       xb = 2   en    yb = 30
       xa = -1   en  ya = -50
                                           30--50 = 80
                                            2 --1     = 3
       


       DQ = richtingscoëfficiënt: 80: 3 = 26 2/3 

Slide 24 - Slide

Snelheid & r.c.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

theorie A,B,C
 • gemiddelde verandering op [xA,xB]
 • gemiddelde snelheid op [xA,xB]
 • differentie quotiënt op [xA,xB]
 • richtingscoëfficiënt of helling van lijn AB

één formule:

ΔxΔy=xBxAyByA

Slide 28 - Slide

Hellinggrafiek & afgeleide functie

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Videof(x)= a      geeft de afgeleide f'(x) = 0
f(x)= ax    geeft de afgeleide f'(x) = x
f(x)= axn geeft de afgeleide 
                                                 f'(x) = n . axn-1
f(x)= axn +bx + c             f'(x) = n . axn-1
 f(x)= 0,5x3 – 4x + 3   waarbij a= 0,5 en n =3          
a= 0,5 x 3   = 1,5x2
-4x =            = 4                   f ' (x) = 1,5x2 – 4
c =+ 3           =  --

formule raaklijn y = ax + b? 
1. zoek twee punten f(x)= 0,5x3 – 4x + 3  
    (-3,1) en (-2,7)
2. bepaal de r.c:  6
               
3. bepaal b:  vul (-3.1) in de y = 6x+ b
     1 = (-3x6) + b        b =19
4. y = 6x + 19    

verschil y; 7 -1 = 6   en   verschil x; -2--3=1

Slide 32 - Slide

afgeleide f(x) = axn         f'(x) = n . axn-1


De functie f(x)= 0,5x3 – 4x + 3.
Op de grafiek van f ligt het punt P met x = –2


Stel m.b.v. de afgeleide de formule op van de raaklijn k: y = ax + b in het punt P.

1. Bereken eerst de afgeleide.
    f(x)= 0,5x3 – 4x + 3.              f ' (x) = 1,5x2 – 4
2. Bereken nu a. = r.c. van punt P met x=-2.
    f'(x) = 1,5x2 - 4              a = 1,5(–2)2 - 4 =  2
3. Bereken de              y-coördinaat van punt P.
    f (–2) = 0,5(–2)3 – 4 · (–2) + 3 = 7
4. Bereken b van de lijn k : y = ax + b 
 7 = 2 · (–2) + b      7 = –4 + b        b = 11
     y = 2x + 11

Slide 33 - Slide

Definitie afgeleide:
 f(x) = axn         f'(x) = n . axn-1
Bewijs f'(2) = 4   als f(x)= x2
Δ y : Δ x 

f‵(x)= x2 dus  x2 = f‵(x)= (x+h)2
punt dat limiet wordt!
h = oneindig klein maar  h = nooit 0 


Stel m.b.v. de afgeleide de formule op van de raaklijn k: y = ax + b in het punt P.


1.  Interval van twee coördinaten de grafiek
     raken :   (x ; f(x))  en (x+h ; (f(x+h)      f'(2) = 4 

f(x)=h(f(x+h)f(x))
f(2)limh(4+4h+h24)=h+4
f(2)=limh(f(2+h)2f(2))2

Slide 34 - Slide

Definitie afgeleide:
 f(x) = axn         f'(x) = n . axn-1
Bereken de afgeleide van f(x)= x2
Δ y : Δ x 

f‵(x)= x2 dus  x2 = f‵(x)= (x+h)2

 • punt dat limiet wordt!
 • h= oneindig klein maar h = nooit 0 


Stel m.b.v. de afgeleide de formule op van de raaklijn k: y = ax + b in het punt P.


1.  Interval van twee coördinaten de grafiek
     raken :   (x ; f(x))  en (x+h ; (f(x+h)      f'(x) = 2x als h =0 

f(x)=h(x+h)x
f(x)limhx2+2xh+h2x2=2x+h=2x
f(x)=limh(f(2h)2f(2))2

Slide 35 - Slide