Les 3 - Methodisch werken

Welkom! 
Les drie van de cursus methodisch werken. 

Huiswerk mee? Microfoon uit? Dan kunnen we beginnen! 
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom! 
Les drie van de cursus methodisch werken. 

Huiswerk mee? Microfoon uit? Dan kunnen we beginnen! 

Slide 1 - Slide

Programma
 • Nabespreken huiswerk 
 • Quiz (herhaling theorie)
 • Theorie: methodische
    cyclus 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 
 • Je kunt uitleggen hoe je een plan opstelt 
 • Je kunt benoemen wat de uitvoeringsfase is 
 • Je kunt uitleggen hoe je evalueert binnen de methodische
    cyclus

Slide 3 - Slide

Nabespreken huiswerk 
 • Hoe was het om deze opdracht uit te voeren? 
 • Wat heb je geleerd over de
  ander? Wat wist je nog niet? 
 • Hoe kan je dit toepassen bij het begeleiden van cliënten? 

Slide 4 - Slide

1. Waar staat de afkorting SMART voor?

Slide 5 - Open question

2. De eerste stap in de methodische cyclus is.......
A
Doelen formuleren
B
Een plan maken
C
SMART doelen opstellen
D
Beginsituatie beschrijven

Slide 6 - Quiz

3. Een methode is een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

4. Methodisch werken heeft vier kenmerken. Methodisch werken is:
A
Doelgericht, planmatig, procesmatig en bewust
B
Planmatig, procesmatig, bewust en SMART.
C
Doelgericht, planmatig, procesmatig en onbewust.
D
Planmatig, bewust, SMART en via een methode.

Slide 8 - Quiz

5. Wat doe je als je de beginsituatie van de cliënt gaat vaststellen? (stap 1)

Slide 9 - Open question

3. Plan maken 
Hoe wil je naar het doel toewerken? Dit beschrijf je in het plan van aanpak. Daarin staat langs welke stappen het doel bereikt wordt. 

Dit plan is een soort handleiding waardoor iedereen met dit plan aan de slag kan gaan. 

Slide 10 - Slide

4. Uitvoeren 
 • Je voert het plan uit
 • Je houdt in de gaten of het plan goed aansluit bij de cliënt 
 • Indien nodig pas je het plan aan. 
 • Cliënt staat centraal. 
 • Verandering en aanpassingen goed rapporteren 

Slide 11 - Slide

5. Evalueren 
"Evalueren is het tussentijds of achteraf beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf gestelde criteria. " 

Slide 12 - Slide

 • Productevaluatie: zijn de doelen bereikt?
 • Procesevaluatie: gericht op het proces. Hoe is er samengewerkt? Is de juiste begeleiding gekozen?


Vraag: welke product- en welke procesvraag zou je kunnen stellen als we deze les evalueren? 

Slide 13 - Slide

Afsluiting 
 • Zijn de lesdoelen behaald? 
 • Vragen/opmerkingen? 

Tot volgende week! 

Slide 14 - Slide