H5B betoog

Programma
1. leerdoel
2. terugblik
3. instructie
4. onderwerpen
5. bouwplan
1 / 26
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Programma
1. leerdoel
2. terugblik
3. instructie
4. onderwerpen
5. bouwplan

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Je kunt in een betoog je standpunt verwoorden en ondersteunen met relevante argumenten.
Je kunt ook anticiperen op het standpunt van het publiek en een keuze maken voor een passende tekststructuur.
Je kunt zelfstandig een bouwplan maken.
Je kunt een betoog schrijven op basis van verschillende bronnen.

Slide 2 - Slide

Lessen
Module Communicatie - Tekstvormen

Slide 3 - Slide

Onderwerp betoog
1. Verplichte Coronacheck app voor horeca, theaters en evenementen.
2. Artikelen van deze week
3. Bronnenonderzoek
4. Standpunt en argumenten

Slide 4 - Slide

Oriëntatie
1. Voorkennis
2. Standpunt
3. Argumenten

Slide 5 - Slide

het betoog

Slide 6 - Mind map

Noem een argument voor de invoering.

Slide 7 - Open question

Noem een argument tegen invoering.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Bibliografie
Boek:
Achternaam, voorletter(s). (jaar). Titel. Ondertitel. Plaats van uitgave: uitgever.
Webartikel:
Achternaam, voorletter(s). (jaar, dag en maand). Titel artikel. Geraadpleegd van https://webpagina
Tijdschriftartikel:
Achternaam, voorletter(s). (jaar). Titel artikel. Titel van tijdschrift. jaargang (nummer), paginanummers.
Krantenartikel:
Achternaam, voorletter(s). (jaar, dag en maand). Titel artikel. Titel van krant. pagina of katern

Slide 11 - Slide


Wat voor soort argumentatie is dit?
A
meervoudige argumentatie
B
enkelvoudige argumentatie
C
onderschikkende argumentatie
D
meervoudige onderschikkende argumentatie

Slide 12 - Quiz

Welke argumentatie bestaat niet?
A
meervoudig onderschikkende argumentatie
B
enkelvoudig onderschikkende argumentatie
C
enkelvoudig bovenschikkende argumentatie
D
meervoudige argumentatie

Slide 13 - Quiz

Elk jaar vallen er weer doden door vuurwerk. Daarom zou particulier vuurwerk niet meer moeten worden toegestaan.
A
type redenering: kenmerk - eigenschap
B
type redenering: voor- en nadelen
C
type redenering: oorzaak - gevolg
D
type redenering: vergelijking

Slide 14 - Quiz

Welk soort argument?
A
vermoedens
B
geloof (persoonlijke overtuiging)
C
normen en waarden
D
ervaring

Slide 15 - Quiz

Iedereen weet toch dat spruitjes heel smerig zijn?!
A
Drogreden: bespelen van het publiek
B
Drogreden: overhaaste generalisatie
C
Drogreden: persoonlijke aanval
D
Drogreden: ontduiken van bewijslast

Slide 16 - Quiz

Wat weet jij van nu gezondheid, jij weegt zelf 105 kilo!
A
Drogreden: de persoonlijke aanval
B
Drogreden: de cirkelredenering
C
Drogreden: verkeerde vergelijking
D
Drogreden: onjuiste authoriteit

Slide 17 - Quiz

Van chocolade word je slim, want uit onderzoek blijkt dat landen waarin veel mensen chocolade eten, er meer nobelprijswinnaars wonen.
A
Drogreden: verkeerde vergelijking
B
Drogreden: ontduiken van bewijstlast
C
Drogreden: onjuist beroep op autoriteit
D
Drogreden: onjuiste oorzaak-gevolg relatie.

Slide 18 - Quiz

In de bijbel staat dat het verboden is, dus moeten we het verbieden.
A
Drogreden: verkeerde vergelijking
B
Drogreden: ontduiken van bewijslast
C
Drogreden: onjuiste beroep op onjuiste autoriteit
D
Drogreden: cirkelredenering.

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Opdracht
Bouwplan voor een deel invullen/maken
1. inleiding
- aandachttrekker
- jouw standpunt
2. kern
- drie argumenten - per alinea een argument
- twee tegenargumenten met weerlegging - per alinea tegenargument + weerlegging
3. slot - conclusie (herhaling van het standpunt)

Slide 22 - Slide

Welke aandachtstrekkers zijn er?

Slide 23 - Open question

Argument tegen de pas met een eventuele weerleggen

Slide 24 - Open question

Argument voor de pas met een eventuele weerlegging

Slide 25 - Open question

Evaluatie
Kun je nu een onderwerp bedenken voor het schrijven van een betoog?
En kun je al een standpunt verwoorden?
Kun je bij het verwoorden van het standpunt rekening houden met het publiek?

Slide 26 - Slide