KLINISCH REDENEREN lj3

KLINISCH REDENEREN
1 / 42
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

KLINISCH REDENEREN

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen
Opfrissen kennis somatische, psychogeriatrische, psychiatrische aandoeningen
De invloed van somatische verstoringen
Stappen klinisch redeneren
hulpmiddelen
casusbespreking
SBAR Uitwerken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waarom klinisch redeneren?
Klinisch redeneren is een verpleegkundige
competentie in de beroepscode
 Kritisch leren nadenken over de situatie van de
zorgvrager(s)
wie, wat, waar, wanneer, waarom
 Patiëntveiligheid! 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

ALS VERZORGENDE
Stel je zelf géén medische diagnosen

Beslis je nooit zelf over een behandelplan

Maar ben je:
Kritisch aan het nadenken over de zorgvrager en ben je in staat prioriteiten te stellen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

SOMATISCHE VERSTORINGEN
Somatische medische aandoeningen kunnen problemen geven waar je als verzorgende aandacht aan moet besteden. Soms kun je zo'n probleem voorkomen, anders kun je met snel handelen verergering voorkomen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat is een kenmerk van hypoglycemie?
A
slaperigheid
B
vaak plassen
C
wisselend humeur
D
droge tong

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Welke medicatie wordt gegeven bij een prikkelbare darm?
A
physilliumvezels
B
dulcolax
C
Prucalopride
D
klysma

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de oorzaak van een blaasontsteking?
A
Bacterien komen via plasbuis in de blaas
B
Bacterien komen via de urine in de blaas
C
BActerien komen via bloed in de blaas
D
Bacterien komen via koude omstandigheden in de blaas

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Waaraan kun je een sepsis herkennen bij een zorgvrager met een blaasontsteking?
A
Temperatuur boven 38 graden of juist onder 36,5 graden, rode gelaatskleur, blauwe vingers
B
Temperatuur boven 40 graden
C
Snelle ademhaling, snelle hartslag, tremoren
D
Temperatuur boven 38 graden of juist onder 36,5 graden, snelle ademhaling, snelle hartslag

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke symptomen van een longontsteking moet je direct een arts waarschuwen?
A
Hoesten en koorts
B
Hoesten en snelle ademhaling
C
Kortademigheid en koorts
D
Piepende ademhaling en benauwdheid

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Hoe ontstaat reumatoïde artritis (RA)
A
RA is een virusinfectie
B
RA is een auto-immuunziekte
C
RA is een bacteriele infectie
D
RA is een oncologische ziekte

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn symptomen van reumatoide artritis?
A
slijtage en afbraak van spieren
B
Ontstoken en pijnlijke spieren
C
Ontstoken en pijnlijke gewrichten
D
versleten en stijve gewrichten

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer moet je, volgens de richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen, urine sticken?
A
Alleen in opdracht van de arts om een UWI uit te sluiten
B
Vaker kleine beetjes plassen
C
Pijn of branderig gevoel bij plassen
D
Ineens urine niet meer op kunnen houden

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de belangrijkste oorzaak van COPD?
A
stuifmeel
B
stress
C
roken
D
huisstof

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

BIj welke symptomen van een gastro-enteritis bij ouderen moet je meteen een arts waarschuwen?
A
buikpijn en overgeven
B
1 dag diarree en koorts
C
2 dagen buikpijn
D
2 dagen overgeven

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een typisch kenmerk van de ziekte van Alzheimer?
A
Parkinsonisme
B
starheid
C
Verminderd vermogen tot zelfstandig handelen
D
wisseling in goede en slechte dagen

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Aan welke ziekte is Lewy Body dementie gerelateerd?
A
ziekte van alzheimer
B
ziekte van parkinson
C
ziekte van crohn
D
ziekte van huntington

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer?
A
tekort aan lewy body's in de hersenen
B
alcoholmisbruik
C
stapeling van eiwitten in de hersenen
D
schade aan bloedvaten in de hersenen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Welk symptoom staat op de voorgrond bij frontotemporale dementie?
A
vergeetachtigheid
B
persoonlijkheidsverandering
C
adl problemen
D
problemen met lopen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN kenmerk van Lewy Body dementie?
A
stoornis in de uitvoerende functies
B
stoornis in de loopfuncties
C
hallucinaties en wanen
D
afname van ruimtelijk in zicht

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN goede interventie bij onrust bij een client met de ziekte van Alzheimer?
A
client kort van tevoren uitleggen wat er gebeuren moet
B
clinet klusjes laten doen
C
client altijd op dezelfde manier benaderen
D
client vertellen dat hij rustig moet gaan zitten

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wat is vasculaire dementie
A
dementie door schade van de bloedvaten in de hersenen
B
dementie door stapeling van eiwitten in de hersenen
C
dementie die ontstaat door ziekte van parkinson
D
dementie die ontstaat door alcoholmisbruik

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een verschijnsel bij psychose?
A
extreme blijheid
B
spraakproblemen
C
geheugenverlies
D
hallucinaties

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Wat kan er aan de hand zijn met een client die de volgende verschijnselen heeft?

acute bewustzijnsstoornis
toenemende symptomen tijdens de nacht
klachten duren uren tot dagen
verstoord korte termijngeheugen
hallucinaties
omgedraaid dag- en nachtritme
A
dementie
B
delier
C
depressie
D
diabetes

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de oorzaak van de ziekte van Korsakov?
A
ernstig ondergewicht
B
ernstig overgewicht
C
ernstig vitamine B1 tekort
D
ernstig vitamine D tekort

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat zou er aan de hand kunnen zijn bij een client met de volgende symptomen?

Somberheid
Geleidelijk verloop
Klachten zijn 's morgens erger dan 's avonds
Klachten duren tenminste twee weken
Helder bewustzijn
Monotone spraak
A
delier
B
depressie
C
psychose
D
dementie

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN symptoom van de Ziekte van Korsakov?
A
initiatief verlies
B
geheugenverlies
C
laag bloedsuiker
D
evenwichtsstoornissen

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN mogelijke oorzaak van een delier?
A
depressie
B
operatie
C
dementie
D
diabetes

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Wat kan er aan de hand zijn bij een client met de volgende symptomen?

Sluipende geheugenstoornis
Progressief verloop
Duurt jaren
Normaal bewustzijn
Verstoord korte- en langetermijngeheugen
A
depressie
B
dementie
C
diabetes
D
delier

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Somatische verstoringen 


ADL
Visus- en gehoorproblematiek bij ouderen
Slaapstoornissen
Immobiliteit en vallen
Ondervoeding en dehydratie

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Somatische medische aandoeningen kunnen problemen geven waar je als verzorgende aandacht aan moet besteden. Soms kun je zo'n probleem voorkomen, anders kun je met snel handelen verergering voorkomen.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

REDENEERHULPEN
SBAR
EWS
RISICOSIGNALERINGSLIJSTEN ( zie teams upload)
SNAQ

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

DOS DELIER OBSERVATIE SCHAAL

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

SNAQ : De Snaq 65+ is een signaleringsinstrument om ondervoeding op te sporen bij
thuiswonende ouderen > 65 jaar. 


Slide 38 - Slide

SHort Nutricional Assessment Questionnaire
SNAQ Beslisboom

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT CASUS
Werk in tweetallen de casus uit die je van de docent krijgt
Maak gebruik van redeneerhulpen (je kunt de hulpen uit de bijlage gebruiken of kiezen voor een andere hulp uit de upload in teams)
Werk de SBAR uit
Lever je  uitwerking in met je naam er op via teams

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Slide 42 - Slide

This item has no instructions