Mondialisering

Mondialisering
Mondialisering / globalisering
1 / 10
next
Slide 1: Slide
AarSecundair onderwijs

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Mondialisering
Mondialisering / globalisering

Slide 1 - Slide

Mondialisering/
globalisering

Slide 2 - Mind map

Welke definitie is het meest correct?

Globalisering is...
A
het proces van transport dat zich over de hele wereld verspreid.
B
Het proces van economische stromingen die de verschillende landen van de wereld met elkaar verbind.
C
Dit is de vrije toegang hebben tot andere landen van de wereld.
D
Dit is het proces waarbij de hele wereld met elkaar verbonden geraakt.

Slide 3 - Quiz

Input 
Proces 
Output
Afzetmarkt
Kennis
Verwerkende industrie
Vergunningen

Slide 4 - Drag question

Ontginning
Basisindustrie
Verwerkende 
industrie

Slide 5 - Drag question

Wat is de correcte
benaming bij deze
grafiek?
A
Mondialisering
B
Great Acceleration
C
HDI-index
D
Grote stijging

Slide 6 - Quiz

Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector
Quartaire sector
Ze verkopen producten. 
Deze sector levert niet-commerciële diensten. 
Produceren van voedsel en ontginnen van grondstoffen.
Verwerken van grondstoffen tot halffabricaten. 
Bandwerk

Slide 7 - Drag question

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)
Wereldhandelsorganisatie
Verenigde Naties
OPEC
Wereldgezondheisorganisatie

Slide 8 - Drag question

Gevolgen van
toerisme op het landschap?

Slide 9 - Mind map

https://www.npostart.nl/toerisme-groeit-enorm/05-07-2018/WO_VPRO_13051209

Slide 10 - Slide