L&B PJ 4.6

1 / 26
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Inleveren opdracht in Teams
Gevolgen van niet inleveren

- geen feedback meer
- onvoldoende uitgewerkt en/of niet op tijd (na de les in week 9)
-toets over 4.1-4.7 in toetsweek

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

4.6
Rechten, Plichten
en 
Gevolgen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Welke grondrechten hebben wij in NL?

Slide 5 - Mind map

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten
(23)
DE LEERDOELEN
Aan het einde van deze les:

Kun je uitleggen wat de begrippen recht en rechtspraak inhouden

Kun je uitleggen wat een overtreding, een misdrijf en een strafblad zijn

Weet je welke straffen je kunt krijgen na een overtreding of misdaad

Ken je de gevolgen van het hebben van een strafblad

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Vind je dat je naar deze les MOET of dat je naar deze les MAG?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

RECHTEN EN PLICHTEN
 • Wat zijn rechten en plichten?
 • Welke rechten ken je?
 • Welke plichten ken je?
 • Bekijk het plaatje, wat wordt hiermee bedoeld?

Slide 8 - Slide

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten


Antwoord op vorige slide
Klassieke en sociale rechten (recht op onderwijs, recht op leven, zie 4.5)
Plicht: leerplicht, identificatieplicht, plicht om op tijd te komen....

Op het tegeltje gaat het om de vrijheid van meningsuiting
 (in bepaalde mate moet je wel nadenken over wat je zegt, omdat je het risico kunt lopen dat je discrimineert, haatzaait of aanzet tot geweld (strafbaar).)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Rechten en plichten
 • Rechten: je mag iets doen, bijvoorbeeld het recht op studiefinanciering die je dus mag aanvragen
 • Plichten: iets wat je moet doen, zoals belasting betalen en je aan de wet houden.
 • Niet iedereen houdt zich aan zijn rechten en plichten. Denk aan stemrecht of leerplicht.


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Stemrecht moet vervangen worden door stemplicht
ja
nee

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

Bekijk het filmpje op de volgende slide
 1. Welke rechten zie je terug in het filmpje?
 2. Aan welke plichten moeten ze zich houden?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Nut van regels
Wat is het doel van het hebben van regels?
Vind je regels als “fietsen zonder licht en altijd je legitimatie op zak” nodig of kunnen we ook zonder sommige regels?

Hoe zorg je dat mensen zich aan de regels houden?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Recht
Recht is het geheel van regels en wetten die in een land of regio gelden. In een democratische rechtsstaat zijn verschillende manieren om conflicten op te lossen.

Rechtspraak is daar één van.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

STRAFRECHT IN NEDERLAND
Als je verdacht wordt van een overtreding of misdrijf krijg je te maken met het strafrecht.

Een overtreding is een licht strafbaar feit
Een misdaad is een ernstig strafbaar feit.
Het Openbaar Ministerie brengt de zaak bij de rechter aan

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Wat is het doel van een straf?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

00:42
Zijn de gebruikers medeverantwoordelijk voor de criminaliteit die erachter schuil gaat?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Doel van een straf
 1. Preventie: zorgen dat anderen het misdrijf niet ook gaan plegen.
 2. Resocialisatie: zorgen dat de dader zijn leven betert. In het geval van tbs gebeurt dat door een dader te behandelen voor zijn psychiatrische stoornis
 3. Vergelding of het slachtoffer tevreden stellen
 4. Bescherming van maatschappij en burger tegen de dader 

Slide 21 - Slide

*
welk doel vinden jullie het belangrijkst en welke het minst? Ranking?

Slide 22 - Link

This item has no instructions

Mensenrechten


Universele Verdrag voor de rechten van de mens

Recht op een eerlijke en openbare behandeling van een rechtszaak met een onafhankelijke rechter.

Was er sprake van schending van de mensenrechten?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat is snelrecht en waarom wordt hiervan nu veel gebruik gemaakt?

Slide 24 - Slide

*
verdachten binnen 3-6 dagen (supernel) berecht / snelrecht binnen 17 dagen
politierechter doen in hun eentje de zaak, strafeis > 12 maanden -> 3 rechters
OM wil makkelijke zaken (heterdaad of op beeld) snel afhandelen
Wat vinden jullie een gepaste straf?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Maak opdracht 31 en 33
Gevolgen van een strafblad
Het doel van de straf

blz 188

Bestudeer 4.6
Maak een samenvatting en een evaluatie

Slide 26 - Slide

This item has no instructions