quiz 2bk Namen van vlakke figuren

Welke vlakke figuren
ken je?
1 / 45
next
Slide 1: Mind map
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welke vlakke figuren
ken je?

Slide 1 - Mind map

1.1 Namen van vlakke figuren

Slide 2 - Slide

Welk vlakke figuur is het?

Slide 3 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 4 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 5 - Open question

Figuren kunnen we indelen in vlakke figuren en ruimtefiguren.
Sleep de namen van de figuren naar de juiste plek.
Vlakke figuur
Ruimte figuur
Ruit
Vlieger
Kubus
Piramide
Vierkant
Cilinder
Driehoek
Parallellogram
Rechthoek

Slide 6 - Drag question

4. vlakke figuren
parallellogram
ruit
vlieger

Slide 7 - Drag question

5. Kies alle eigenschappen van een vierkant
A
Alle zijden zijn even lang
B
Alle hoeken zijn rechte hoeken
C
Het kan voorkomen in een piramide
D
Een kubus heeft precies 4 vierkanten

Slide 8 - Quiz

8. Welke eigenschappen hebben een parallellogram en een ruit gelijk:
A
De diagonalen delen elkaar in het midden
B
Allle zijden zijn even lang
C
De overstaande zijden zijn evenwijdig
D
De overstaande hoeken zijn gelijk

Slide 9 - Quiz

9. Welk van de onderstaande eigenschappen is GEEN eigenschap van een ruit?
A
De diagonalen staan loodrecht op elkaar.
B
Alle zijden zijn even lang.
C
De overstaande hoeken zijn even groot.
D
Een ruit heeft één symmetrieas.

Slide 10 - Quiz

Middellijn
Verbind twee hoekpunten midden door het figuur
Heeft vier rechte hoeken en alle zijdes zijn even lang
Het punt waar twee lijnen elkaar snijden
De platte vlakken van een figuur
diagonaal
vierkant
snijpunt 
diameter
grondvlak 

Slide 11 - Drag question

Wat is van toepassing op een parallellogram en een vlieger. Sleep de juiste eigenschappen naar de figuren.
Parallellogram
Vlieger
geen van beide
vouwsymmetrisch 
diagonalen even lang
diagonalen loodrecht op elkaar
even lange zijden 
draaisymmetrisch 

Slide 12 - Drag question

"Tekentjes"
Symmetrie-as
Gelijke lengte
Gelijke hoeken
Rechte hoek
Evenwijdig

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

H1-1 Namen van vlakke figuren
Doel: je kunt vlakke figuren benoemen

Slide 16 - Slide

Na deze les ken je...
...de eigenschappen van een driehoek
...de eigenschapen van een parallellogram
...de eigenschappen van een ruit
...de eigenschappen van een vlieger
...de eigenschappen van een trapezium

Slide 17 - Slide


twee van de drie benen zijn even lang
alleen als het rechte hoek tekentje in de hoek staat
alle zijden zijn even lang

Slide 18 - Slide

welke eigenschappen
van een driehoek ken je?

Slide 19 - Mind map

 4 Eigenschappen van driehoeken

 • alle hoeken samen zijn altijd 180 graden
 • een gelijkbenige driehoek heeft 2 gelijke zijden
 • een gelijkzijdige driehoek heeft 3 gelijke zijden
 • een rechthoekige driehoek heeft een rechte hoek (90 graden)

Slide 20 - Slide

welke eigenschappen
van een parallellogram ken je?

Slide 21 - Mind map

 5 Eigenschappen van een parallellogram
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden

Slide 22 - Slide

welke eigenschappen
van een ruit ken je?

Slide 23 - Mind map

 5 Eigenschappen van een parallellogram
en 3 van een ruit
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden 
en voor een ruit:

Slide 24 - Slide

 5 Eigenschappen van een parallellogram
en 3 van een ruit
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden
 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 
en voor een ruit:

Slide 25 - Slide

welke eigenschappen
van een vlieger ken je?

Slide 26 - Mind map

 4 Eigenschappen van een vlieger

 • één diagonaal is de symetrieas
 • de symetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 27 - Slide

welke eigenschappen
van een trapezium ken je?

Slide 28 - Mind map

 1 Eigenschappen van een trapezium
en 4 eigenschappen van een gelijkbenig trapezium

 • een vierhoek met twee evenwijdige lijnen

 • één symetrieas
 • twee evenwijdige zijden
 • twee gelijke zijden
 • hoeken twee aan twee even groot

Slide 29 - Slide

In deze les hebben we behandeld...
...de eigenschappen van een driehoek
...de eigenschapen van een parallellogram
...de eigenschappen van een ruit
...de eigenschappen van een vlieger
...de eigenschappen van een trapezium

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

0

Slide 34 - Video

Vlakke figuren
Ruimtefiguren

Slide 35 - Drag question

Welk vlakke figuur is dit?

Slide 36 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 37 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 38 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 39 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 40 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 41 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 42 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 43 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 44 - Open question

Kun je nu al wat vlakke figuren noemen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 45 - Poll