Fotosynthese als energieomzetting

Fotosynthese als energieomzetting
GSM gebruiken enkel als het nodig is.
Boek: Smakelijk
Je gebruikt je eigen naam
1 / 26
next
Slide 1: Slide
natuur, ruimte en techniekSecundair onderwijs

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Fotosynthese als energieomzetting
GSM gebruiken enkel als het nodig is.
Boek: Smakelijk
Je gebruikt je eigen naam

Slide 1 - Slide

Waarom hebben planten energie nodig?

Slide 2 - Mind map

Waarom hebben planten energie nodig?

Om te groeien en te bloeien.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Maak nu zelf de oefening
P7 in je boek
Per 2 of individueel
noteer de cijfers voor de juiste zinnen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Maak nu zelf de oefening
P8 
Schrijf het juiste cijfer onder elk bladonderdeel

Slide 9 - Slide

Waarom zijn er aan de bovenkant van een blad meer bladgroenkorrels?

Slide 10 - Open question

Waarom zijn er aan de bovenkant van een blad meer bladgroenkorrels?


Zo kan de plant meer energie uit zonlicht opvangen en is er meer fotosynthese-activiteit.

Slide 11 - Slide

Waarom is het logisch dat de huidmondjes zich aan de onderkant van het blad bevinden?

Slide 12 - Open question

Waarom is het logisch dat de huidmondjes zich aan de onderkant van het blad bevinden?Zo kan de plant makkelijk CO2 opnemen, O2 afgeven en toch niet uitdrogen

Slide 13 - Slide

Welke factoren beïnvloeden de fotosynthese?
A
water, licht en voedingsstoffen
B
CO2, water en licht
C
licht, zetmeel en water
D
licht en water

Slide 14 - Quiz

Wat kan je doen om de groei van planten te bevorderen?

Slide 15 - Drag question

Tijd voor een experiment

Slide 16 - Slide

Wat heeft een plant nodig om energierijke stoffen te vormen?

Slide 17 - Slide

Onderzoeksvraag: Wat heeft een plant nodig om energierijke stoffen te vormen? een hypothese op

Slide 18 - Open question

Hypothese
Als een plant licht krijgt, dan zal de plant beter groeien.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Waarneming: De kleur van het niet afgedekte blad (na lugol) is ....
A
wit
B
groen
C
oranje
D
zwart

Slide 21 - Quiz

Waarneming: Het afgedekte deel (na lugol) kleurt ....
A
wit
B
groen
C
oranje
D
zwart

Slide 22 - Quiz

Waarom kleurt het NIET afgedekte deel zwart?

Slide 23 - Open question

Waarom kleurt het NIET afgedekte deel zwart?

Het niet afgedekte deel kleurt zwart door de aanwezigheid van zetmeel (een energierijke stof!)

Slide 24 - Slide

Besluit
Een plant heeft licht nodig om energierijke stoffen, zoals zetmeel, te vormen.

Slide 25 - Slide

Verzin zelf eens een toetsvraag!

Slide 26 - Open question