1.1 Mexico en de Verenigde Staten

1.1 Mexico en de Verenigde Staten

1 / 46
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 46 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.1 Mexico en de Verenigde Staten

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat zie je?
Waar komt dit voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 2 - Slide

https://www.youtube.com/watch?v=RMrs5WkZY3E 

Er zijn veel plekken op de wereld waar een rijk land grenst aan een arm land. Een van de bekendste grensgebieden is dat tussen de VS en Mexico. 

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Slide 4 - Map

This item has no instructions

Arm en Rijk (domein Wereld)
We bespreken:
- Mexico & de Verenigde Staten (H1 + H2)
- India & Groot-Brittannië  (H3)
- Globalisering: een veranderende wereld (H4)
 • Relaties tussen verschillende landen
 • Patronen in productie, consumptie, handel
 • Hoe veranderen de relaties?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Programma van vandaag 
 1.  Stukje klassikale uitleg

 2.  Zelfstandig lezen + activiteit

 3. Afsluiting
Tijdens de uitleg maak je aantekeningen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen (deelvragen)
Aan het einde van deze paragraaf beantwoorden we de volgende twee vragen. Schrijf ze nu vast op in je schrift:

(1) Hoe is de grens tussen Mexico en de VS tot stand gekomen?
(2) In hoeverre wijken de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken van het grensgebied af van de nationale kenmerken van de VS en Mexico?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Basiskennis van deze paragraaf
Je weet  waar Mexico en de VS liggen 
                  op de wereldkaart. 

Je kent de geografische dimensies
Je kent de begrippen centrum en
                (semi)periferie

Volgens de examen syllabus:
 • Natuur / fysisch
 • Economisch
 • Politiek
 • Cultureel (Sociaal-cultureel / demografisch)
Figuur 1.5

 • Centrumland = Rijk, ontwikkeld land waarvan andere gebieden politiek en economisch afhankelijk zijn.
 • Semi-periferie = Land dat een tussenpositie inneemt tussen centrumlanden en periferielanden, maar macht uitoefent in periferielanden. 
 • Periferie = Arm land dat politiek en economisch afhankelijk is van centrumlanden.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Mexico of V.S.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Het grote plaatje 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Historische relaties: Mexico
 • Maya's & Azteken
 • Spaanse veroveraars rond 1500
 • 1821 Mexico onafhankelijk
 • dictators
 • Na revolutie rustiger (1930)

Chichen Itza, Belangrijke Maya stad in Mexico
Hernán Cortés
Conquistador 

Spaanse veroveraar van Mexico 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Historische relaties: Verenigde Staten
 • "Ontdekking" door Columbus 1492
 • Europese landen wilden koloniën stichten in Amerika
 • 13 Britse koloniën vormden samen V.S.
 • Later kwamen daar nog 37 staten bij na oorlogen
 • V.S. werkt als een magneet! (figuur 1.1)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Gebiedsuitbreidingen van de V.S.

Slide 13 - Slide

bron

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/04/liveblog-storm/
Het grensgebied
 •  Welvarend en minder-welvarend komen bij elkaar
 • Mix van culturen, unieke grensoverschrijdende identiteit 

Hoe is het leven in het grensgebied?
Werken
Wonen

Slide 14 - Slide

bron

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/04/liveblog-storm/

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Lezen
 • Lees §1.1
 • Klaar? Begin vast met opdrachten 1 + 2  + 3 van paragraaf §1.1
timer
5:00
De eerste 5 minuten werken we in stilte,
daarna mag je overleggen met je buurman/vrouw

Slide 26 - Slide

Verdiepend artikel

https://www.geografie.nl/artikel/rivieren-en-deltas-veiliger-en-toekomstbestendig

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Huiswerk
Lezen
§1.1
Deelvragen
Beantwoord de deelvragen die je aan het begin van de les hebt opgeschreven.
Huiswerk
Huiswerk
- Opdrachten: 1 t/m 3

Slide 28 - Slide

Artikel:
https://www.geografie.nl/artikel/rivieren-en-deltas-veiliger-en-toekomstbestendig

Documentaire:
https://www.youtube.com/watch?v=S54sX9LwG5I

Quizlet:
https://quizlet.com/JDW-AK/folders/havo-wonen-in-nederland-2021-2022?x=1xqt&i=1fo1jg

1.1 Mexico en de Verenigde Staten

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Terugblik

Slide 30 - Slide

Omschrijving afsluitende foto

Protest 'illegale' mexicanen. 
Zie figuur 1.2 en 1.4 in lesboek.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen (deelvragen)
We bespreken de antwoorden van de deelvragen

  (1) Hoe is de grens tussen Mexico en de VS tot stand gekomen?
  (2) In hoeverre wijken de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken van het grensgebied af van de nationale kenmerken van de VS en Mexico?

  Slide 32 - Slide

  This item has no instructions

  Centrum - periferie model

  Slide 33 - Slide

  This item has no instructions

  Centrum-periferie model
  Periferie
  Afhankelijkheid centrum landen
  Nadelige handelsrelaties
  Gebrek technologische kennis
  Lage productie

  Slide 34 - Slide

  This item has no instructions

  Mexico en de VS: 1 grens twee werelden.. 
  Grens tussen 
  rijk en arm.

  BNP VS:   62.530 
  BNP Mex: 19.796


  Slide 35 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 36 - Slide

  This item has no instructions

  Verdeling beroepsbevolking 
  Primaire-

  Secundaire- 

  Tertiaire-

  Sector

  Slide 37 - Slide

  This item has no instructions

  Verdeling beroepsbevolking 
  Primaire-

  Secundaire- 

  Tertiaire-

  Sector

  Slide 38 - Slide

  This item has no instructions

  Mexico

  Primaire sector: 13,7%

  Secundaire sector: 24.3%

  Tertiaire sector:   62%
  VS

  Primaire sector: 0.7%

  Secundaire sector: 20.3%

  Tertiaire sector: 79%

  Slide 39 - Slide

  This item has no instructions

  De grens regio valt op: economie 
  BNP                                                                                                              BNP
  Mex:                                                                                                              VS:

  29.500                                                                                                       45.550

  Slide 40 - Slide

  This item has no instructions

  Wat kunnen we zeggen over grensgebied Mexico t.o.v. rest mexico?
  Schaalniveau

  Slide 41 - Slide

  This item has no instructions

  De grens regio valt op: demografie
  - Sterke bevolkingsgroei aan weerszijden van de grens 

  - Aangetrokken door werkgelegenheid + nabijheid VS

  - Selectieve migratie naar het grensgebied 
          --> Vooral jongvolwassenen (15- 35 jaar)

             

  Slide 42 - Slide

  This item has no instructions

  De grens regio valt op: sociaal-cultureel
  • Multiculturele samenleving
  • Invloed VS op Mexicanen in Mex?
  • Invloed VS op Mexicanen in VS?
  • Invloed Mexicanen op VS? 

  1/3 van bevolking in grensstaten in
  de VS spreekt thuis Spaans!

  Slide 43 - Slide

  This item has no instructions

  Samenvattend 
  • Grote sociale, economische en demografische verschillen tussen de VS en Mexico
  • Grensregio valt op. Landen groeien naar elkaar toe 
  • Landen indelen volgens centrum - periferiemodel

  Slide 44 - Slide

  This item has no instructions

  Lezen en verwerken
  Lezen paragraaf 1.1

  Maken opgaven 4 t/m 7

  Slide 45 - Slide

  This item has no instructions

  Opdracht 

  Slide 46 - Slide

  This item has no instructions