Regie Herhalingsles

Vak: Regie
Semester:
Docent: Ikram
1 / 41
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie
Semester:
Docent: Ikram

Slide 1 - Slide

Programma

  • Doel van de les

  • Herhalingsles

Slide 2 - Slide

Wat betekent ROT?

Slide 3 - Open question

Doel
De student kan de lesstof van de voorgaande lessen aan praktijkvoorbeelden koppelen/ toepassen

Slide 4 - Slide

Wat betekent Reminiscentie?

Slide 5 - Open question

Wat houdt validation in?

Slide 6 - Open question

Voor wie is de Wet maatschappelijke ondersteuning bedoeld?

Slide 7 - Open question

De motivatie componenten zijn?

Slide 8 - Open question

Motiverende gespreksvoering gaat uit van..?

Slide 9 - Open question

Motivatie is afhankelijk van drie componenten:

Slide 10 - Open question

Wanneer maak je gebruik van het uitlokken van verandertaal?

Slide 11 - Open question

Wat is Triple C?

Slide 12 - Open question

Wat is het doel van Triple C?

Slide 13 - Open question

Wat houden de 3C’s van het Triple C in?

Slide 14 - Open question

Voor welke doelgroep wordt Triple C gebruikt?

Slide 15 - Open question

Wanneer spreek je van behoeften aan zingeving?

Slide 16 - Open question

Wanneer spreek je van emotionele behoeften?

Slide 17 - Open question

'Mensen veranderen niet door wat anderen zeggen, maar door wat zij zichzelf horen zeggen in reactie op anderen.'

Dit is een uitspraak die past bij de motiverende gespreksvoering. Wat doet een begeleider om een dergelijke verandering mogelijk te maken?

Slide 18 - Open question

Wat is het GROW model?

Slide 19 - Open question

Wat zijn de tappen van het GROW model?

Slide 20 - Open question

Benoem de vragen die bij het GROW model horen.

Slide 21 - Open question

Wat is houdt de IRB methodiek in?

Slide 22 - Open question

Wat betekent ambivalent?

Slide 23 - Open question

Wat is belevingsgerichte zorg?

Slide 24 - Open question

Waarom is het samenvatten in een gesprek belangrijk?

Slide 25 - Open question

Wat zijn de vier principes van motiverende gespreksvoering?
4 principes:

Slide 26 - Open question

Welke wet op het gebied van zorg en welzijn regelt zaken voor mensen die zelfstandig thuis wonen en daarbij een hulpvraag hebben?
A
Participatiewet
B
Wet Langdurige Zorg
C
Wet Maatschappelijke Zorg

Slide 27 - Quiz

Er zijn vier principes belangrijk bij de methode 'motiverende gespreksvoering'. Welke?

Slide 28 - Open question

Bij motiverende gespreksvoering is het informatie uitwisselen heel belangrijk. Wat is het doel van informatie uitwisselen?

Slide 29 - Open question

De term 'ambivalent' wil zeggen dat iemand
A
zowel redenen heeft om gedrag te veranderen als redenen om het gedrag te behouden.
B
hoort dat het gedrag moet veranderen, maar daar zelf geen reden toe ziet.

Slide 30 - Quiz

Triple-C is een methodiek voor het begeleiden van mensen die behalve een beperking ook gedrags- of psychische problemen hebben.
Waar richt de methodiek zich op?
A
Concreet gedrag
B
Gewenst gedrag
C
Oorzaak van gedrag

Slide 31 - Quiz

Een cliënt maakt om de week zijn eigen kamer schoon. Dit is niet perse een huisregel binnen zijn wooninstelling. Het weet wel dat het voor zijn vrienden die langskomen wel representatiever is.

Onder welke van de onderstaande termen past dit voorbeeld het meest?
A
Zelf regie
B
Eigen kracht
C
Zelfredzaamheid
D
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 32 - Quiz

Een cliënt beslist tijdens de lunchpauze zelf wat hij op zijn brood wilt. De begeleider smeert op zijn brood wat hij heeft aangegeven.

Onder welke van de onderstaande termen past dit voorbeeld het meest?
A
Zelf regie
B
Eigen kracht
C
Zelfredzaamheid
D
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 33 - Quiz

Motiverende gespreksvoering gaat uit van ....
A
Eigen kracht van cliënt
B
Willen en kunnen
C
Uitlokken van verandertaal

Slide 34 - Quiz

Wees empathisch 
Ontwikkelen van discrepantie 
Meeveren met weerstand
Sleep de juiste begrippen aan de juiste omschrijving 
Ondersteunen van eigen effectiviteit
het inleven in een cliënt
Richt je op verschil tussen huidige en toekomstige gedrag
vermijd discussie of argumentatie
het gaat hierbij om dat je het geloof in eigen kunnen ondersteunt en versterkt

Slide 35 - Drag question

Wat is de betekenis van zelfredzaamheid?
A
Gaat om zelf moeten of mogen: 'Wat moet ik of wat mag ik zelf doen?'
B
Gaat om zelfstandig kunnen meedoen en zelf dingen regelen : 'Wat heb ik (nog) nodig?'
C
Gaat om wat iemand zelf of samen met zijn omgeving kan: 'wat kan ik?'
D
Gaat om zelf bepalen en beslissingen nemen: 'wat wil ik?'

Slide 36 - Quiz

Welke begeleidingsmethodiek past het beste bij de verslavingszorg
A
Oplossingsgericht werken
B
Belevingsgericht werken
C
Motiverende gespreksvoering

Slide 37 - Quiz

Belevingsgerichte zorg is vooral geschikt voor?
A
Jongeren
B
Ouderenzorg
C
Verslavingszorg

Slide 38 - Quiz

Bij oplossingsgericht werken kijkt de persoonlijk begeleider vooral naar wat er niet goed gaat. zodat hij dit kan verbeteren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 39 - Quiz

IRB methodiek staat voor Individuele Rehabilitatie Begeleiding?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 40 - Quiz

Wat te lezen te ondersteuning:
  • Boek: PBSD
  • Hoofdstukken: 5, 12, 31

Slide 41 - Slide