Les 4

1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
Terug naar vorige week
Huiswerk bespreken
Theorie
Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

Uitspraken van de persoon zelf ten gunste van verandering is
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 3 - Quiz

Wat doe jij als begeleider als je de methodiek motiverende gespreksvoering gebruikt?

Slide 4 - Open question

Wat is Ambivalentie?

Slide 5 - Open question

Een oudere dementerende vrouw doet bij een verzorgende haar beklag dat ze haar kinderen nooit ziet. De verzorgende zegt niets van het bezoek dat mevrouw even tevoren nog heeft gehad maar antwoordt: 'U mist uw kinderen hè¨, u bent geloof ik erg op hen gesteld'. Dit is een voorbeeld van ...
A
Reminiscentie
B
Validation

Slide 6 - Quiz

Behoefte van de mens
Zingevende behoeften
  • dienstbaarheid: ik zet mezelf in voor het welzijn van de mens
  • onderscheiden: ik wil me positief onderscheiden
  • zin en betekenis: ik doe activiteiten die zinvol en betekenis zijn voor mezelf en voor anderen

Emotionele behoeften: 
  • Relaties: ik voel me geaccepteerd en gewaardeerd
  • Eigenwaarde: ik voel me tevreden over mezelf

Mentale behoeften:
  • van onbewust reageren naar bewust reageren: ik reken af met mijn angsten en herzie mijn overtuigingen en waarden

Fysieke behoefte:
  • overleven: ik ervaar voldoende fysiek stabiliteit en veiligheid uit mezelf en mijn omgeving

Slide 7 - Slide

Triple C begeleidingmethodiek
Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Slide 8 - Slide

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:  
•uitgaan van hun menselijke behoeften;
•een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
•samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
•anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Slide 9 - Slide

Opdrachten
Wat is het Triple C behandelhuis?
Wat zijn de drie pijlers, drie doelen van het Triple C?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wat is het GROWmodel?
Het GROW model (Goal, Reality, Obstacles / Options en Way Forward ) helpt om op een gestructureerde en efficiënte manier met coaching aan de slag te gaan. Op basis van een vier stappenplan kan op een echte coachende manier met een ander een gesprek gevoerd worden. Het model laat voornamelijk zien welke vragen gesteld kunnen worden en hoe het gesprek concreet afgerond moet worden, zodanig dat er duidelijke resultaten naar voren komen. De gesprekspartner is zelf actief in het verhelderen van het probleem en het aandragen van oplossingen en daardoor zal de uitkomst makkelijker leiden naar verbetering en de intrinsieke motivatie wordt meer gevoed

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Stappen
Omschrijving
Vraag
1.Doel
Bewustwording van
Hoe belangrijk is het om dit doel te bereiken?
2.Reality
Bewustwording van de huidige situatie
Hoe belangrijk is het om dit doel te bereiken?
3.Options
Mogelijke acties
Wie zijn er nog meer betrokken bij deze situatie?
4.Way forward
Concrete acties
Als niets in de weg zou staan, wat zou je dan vandaag doen?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Maken
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 2.5 Begeleidingsmethodieken: •Opdracht 1 - 7

Slide 16 - Slide

Geef aan welk begeleidingsmethodiek het is en waarom


Situatie 1: Woonbegeleider Inge laat de kinderen vrij spelen. Ze werkt haar administratie bij. Zo nu en dan kijkt ze op als de kinderen erg veel lawaai maken. Ze grijpt niet in tenzij de kinderen elkaar pijn doen.

  • Gaat het hier om de autocratische stijl, de democratische stijl of de laissez-faire stijl?

Situatie 2: Als Dora bij mevrouw Harms binnenkomt om haar op te halen voor de activiteit vraagt zij altijd eerst hoe het met mevrouw Harms gaat. Zij neemt daar de tijd voor. Daarna neemt zij haar pas mee naar beneden om deel te kunnen nemen aan de activiteit.

  • Gaat het hier om de autocratische stijl, de democratische stijl of de laissez-faire stijl?

Situatie 3: Hussein heeft zijn zaken als goed op orde. Hij gaat zo met de cliënten het avondeten verzorgen als ze terugkomen van hun dagbesteding. Hij heeft de taakverdeling al op het picto-bord gezet want hij weet al welke taak hij aan welke cliënt zal geven.

  • Gaat het hier om de autocratische stijl, de democratische stijl of de laissez-faire stijl?


Slide 17 - Slide