Ondersteunen leefgebieden 1b les 1

Dagbesteding 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Dagbesteding 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les:
 • Kun je vertellen wat dagbesteding is.
 • Kun je uitleggen waarom dagbesteding belangrijk is.
 • Kun je uitleggen wat de piramide van Maslow is.
 • Kun je vertellen over dagbesteding vroeger en nu.

Slide 2 - Slide

Wat is dagbesteding?

Slide 3 - Mind map

Jouw dagbesteding

Slide 4 - Mind map

Dagbesteding voor cliënten

Slide 5 - Mind map

Dagbesteding 
Het besteden, opmaken van de dag. 

Doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Waarom is dagbesteding zo belangrijk?

Slide 8 - Open question

Aspecten die een rol spelen bij de dagbesteding
 • De persoon die aan de dagbesteding meedoet
 • De aard van de dagbesteding zelf
 • De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
 • De waarde van de dagbesteding 

Slide 9 - Slide

Belangrijk bij dagbesteding
 • Gedrag
 • Zingeving
 • Competenties
 • Werken
 • Scholing
 • Vrije tijd 

Slide 10 - Slide

Piramide van Maslow
lichamelijke behoeften
veiligheid en zekerheid
sociale behoeften
waardering en erkenning
zelfrealisatie 
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 11 - Drag question

Dagbesteding in zorg en welzijn
 • (re)activeren
 • leren van vaardigheden
 • vergroten en behouden van eigenwaarde
 • Leren omgaan met beperkingen
 • stabiliseren van functioneren
 • voorkomen van achteruitgang
 • Bereiken ander doel
 • Ondersteuning mantelzorg

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Dagbesteding in het verleden
 • Arbeidstherapie (1920 -1970). Dagstructuur, begeleiding en behandeling . Verplicht. Werken is heilzaam. 
 • Bezigheidstherapie. (jaren 70) Aandacht afleiden van beperkingen. Aangenaam tijdverdrijf bieden. 
 • Activiteitenbegeleiding. (1980) Opleiding. Doelen. Zelfbeschikking. Onderdeel multidisciplinaire team.
 • Sociale werkvoorziening (1980 - 2014) arbeidsgeschiktheid behouden/herstellen/bevorderen. 2015: Participatiewet
 • Individualisering (1990). Vraaggericht werken.

Slide 14 - Slide

Dagbesteding heden
 • Geïntegreerd in andere functies.
 • Vanuit eigen professionele deskundigheid de cliënt begeleiden in dagbesteding
 • Eigen regie
 • Participatiesamenleving 

Slide 15 - Slide