6. De woningwet

6. De woningwet

Bestudeer: Nu techniek Bouw

> Bouw > bedrijfskunde Bouw > voorbereiding > regelgeving  en volg deze lesson up over de woningwet.

1 / 17
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

6. De woningwet

Bestudeer: Nu techniek Bouw

> Bouw > bedrijfskunde Bouw > voorbereiding > regelgeving  en volg deze lesson up over de woningwet.

Slide 1 - Slide

Woningwet

Na deze les weet je:

- Wat de woningwet is.

- Wat het doel van de woningwet is.

- Uit welke twee delen de woningwet bestaat.

- Globaal wat het bouwbesluit inhoud.

- Globaal wat de modelbouwverordeningen zijn.


Slide 2 - Slide

Hoe weten we aan welke eisen een woning moet voldoen?

Slide 3 - Mind map

Woningwet

Doel van de woningwet is om bouw en bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen.

Woningwet ingevoerd in 1901 laatste wijziging woningwet in 2015.

De woningwet bestaat uit twee onderdelen.

bouwbesluit en de modelbouwverordeningen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Bouwbesluit

Bestaat uit Technische voorschriften

- inrichting van gebouwen,

- milieu eisen 

-Veiligheidseisen.


zie de les over 7. bouwbesluit 

Slide 6 - Slide

Modelbouwverordening

Alles wat betrekking heeft op het bouwproces, zoals

- Omgevingsvergunning (Wabo)

- Meldingsplicht

- Welstandsnota

-vergunningsaanvraag etc.


zie de les over  7 bestemmingsplan en  8 Wabo

      
     

        
          
   
          
          
       

        4
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
       
          Bouwverordening
       
     
   

   
   
     
                                                            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen                                    4                                                            Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.                                                                                  Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.                                                                          Differentiëer                                                                          Differentiëer                                                                        Instellingen                                                                                                                               Bouwverordening                                                                                               Slide                                                                                                       
     
   

   
  
 

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
          
     

       
         
         
            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
         
         
       

        4
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
       
          Bouwverordening
       
     
   

   
   

   
  
 

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
   

Slide 7 - Slide

woningwet en de coöperaties

- Woningbouwcooperaties zijn gebonden aan de woningwet om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede woningen werden gebouwd.

- Later heeft men alle bouwwerken laten vallen onder de   woningwet.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

/ eenvoudige
/ Complexere
2010

Slide 10 - Slide

SOORTEN VERGUNNINGEN:

Eenvoudige aanvragen: Via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Complexere aanvragen:  met hoog risico voor de omgeving maximaal 26 weken. kan binnen 8 weken nog worden verlengd met 6 weken.


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Wat was het doel van de woningwet oorspronkelijk?

Slide 14 - Open question

Uit welke twee delen is de woningwet opgebouwd?

Slide 15 - Open question

Wat is het doel van een woningbouw coöperatie?

Slide 16 - Open question

Opdracht en vragen.

Ga naar je teamsite naar bedrijfskunde > periode 2 > 6. en 6a De woningwet en  Nu techniek > bedrijfskunde Algemeen > Aspecten van het bouwproces > Regelgeving -2.3 t/m 2.5  Woningwet.
Lees dit eerst

Slide 17 - Slide