Spel en bewegen 12 mei

Spel en bewegen
12 mei
1 / 45
next
Slide 1: Slide
SpelMBOStudiejaar 2

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Spel en bewegen
12 mei

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Na afloop van de les...
 • Kan je verschillende soorten spel benoemen
 • Kan je voorbeelden van spel/speelgoed
  benoemen bij elk ontwikkelingsgebied

Slide 2 - Slide

Bij welk ontwikkelingsgebied hoort bewegingsspel
A
Sociale ontwikkeling
B
emotionele ontwikkeling
C
Lichamelijke ontwikkeling
D
Cognitieve ontwikkeling

Slide 3 - Quiz

Doelgroepen
 • Kinderen op het kdv
 • Kinderen op de basisschool/buurthuisSlide 4 - Slide

Door middel van spel kunnen kinderen ervaringen van de dag verwerken
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Ontwikkelingsgebieden
 • Lichamelijk ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling

Slide 6 - Slide

Knuffelen met de baby is een vorm van spelen
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quiz

Spelen = ontwikkelen
 • Lichamelijke ontwikkeling: grove en fijne motoriek, zintuigen
 • Cognitieve ontwikkeling: taalontwikkeling, begrijpen, inzicht, concentratie, creativiteit, oplossingen bedenken
 • Sociale ontwikkeling: samen spelen, rekening houden met anderen, delen, afspraken maken, de leiding nemen, je laten leiden, op je beurt wachten
 • Emotionele ontwikkeling: Emoties/ervaringen verwerken, omgaan met angst, teleurstelling, onrecht, niet eerlijk, verliezen


Slide 8 - Slide

Spelen gaat over.....
 • Oefenen voor later
 • Vallen en opstaan
 • Jezelf en de ander leren kennen
 • Sociale vaardigheden leren
 • Je hersenen gebruiken en stimuleren
 • Nieuwe ervaringen opdoen
 • Energie kwijtraken en ontspannen
 • Creativiteit en plezier hebben

Slide 9 - Slide

Soorten spel
 1. Imitatiespel
 2. Bewegingsspel
 3. Fantasiespel
 4. Constructiespel
 5. Regelspel

Slide 10 - Slide

Het naspelen van het echte leven noem je fantasiespel
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quiz

Imitatiespel
 • Rollenspel: doen alsof en na doen spel
 • Kind speelt dingen na die hij echt heeft gezien
 • Oefenen voor later
 • Vader en moedertje, dokter, brandweer, met popen spelen
 • Veel praten (taalontwikkeling)

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Bewegingsspel
 • Ren spel/tik spel
 • Dansen en springen
 • Glijbaan, klimtoestel, ballenbak, tikkertje
 • Straatspel
 • Balspel
 • Fietsen
 • Behendigheidsspel

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Fantasiespel
 • Alles is mogelijk
 • Doen alsof
 • Eigen wereldje
 • Ervaringen uit het leven verwerken
 • Verhalen vertellen/voorlezen/poppenkast

Slide 16 - Slide

Het naspelen van het echte leven noem je fantasiespel
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Video

Constructiespel
 • Bouwen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Oog hand coördinatie
 • Samen werken
 • Creativiteit

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Regelspel
 • Bordspellen
 • Sporten
 • Leren omgaan met regels, op je beurt wachten, winnen/verliezen, teleurstelling, afspraken maken en samenwerken

Slide 21 - Slide

Bij welk ontwikkelingsgebied horen denkspellen?
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Emotionele ontwikkeling
D
Sociale ontwikkeling

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Video

Andere soorten spellen
Denkspel
Woordspel
Concentratiespel
Puzzelspel
Quiz
Muziekspel
Kaartspel
Gezelschapsspel

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Opdracht (5 minuten)
 • Maak groepjes van drie
 • Bedenk/zoek bij elk ontwikkelingsgebied spelletjes/speelgoed (minimaal 4)
 • Zet er bij voor welke doelgroep het geschikt is

Slide 26 - Slide

Welk soort spel spelen deze kinderen?

Slide 27 - Open question

Welk soort spel speelt dit kind?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Video

Spelletjestijd!

Slide 30 - Slide

Spel en leerdoel
 • Met welk doel ga je een spelactiviteit doen? Wat wil je dat ze gaan leren/ontwikkelen?

 • Op welk ontwikkelingsgebied?

 • Voor welke leeftijd?

Slide 31 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Lichamelijke ontwikkeling:
 • Ontwikkelen grove en fijne motoriek
 • Spierversterkend
 • Ontwikkelen balans/evenwicht
 • Energie kwijt kunnen
 • Ontspannen
 • Hersenontwikkeling (samenwerking linker en rechterhersenhelft)
 • Ontwikkelen zintuigen

Slide 32 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Cognitieve ontwikkeling:
 • Oefenen concentratievermogen/focussen
 • Geheugentraining
 • Taalontwikkeling/nieuwe woorden leren en begrijpen
 • De wereld begrijpen
 • Leren omgaan met regels
 • Ontdekken wat je wel en niet leuk vindt/ontdekken talenten

Slide 33 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Sociale ontwikkeling:
 • Leren samenwerken
 • Leren afspraken maken
 • Leren dat mensen verschillen en dat dat ok is
 • Leren luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar
 • Leren elkaar te helpen en aan te moedigen

Slide 34 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Emotionele ontwikkeling:
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen
 • Leren omgaan met emoties zoals: teleurstelling, ommacht, boosheid, angst, onrecht
 • Leren omgaan met winnen en verliezen
 • Leren doorzetten

Slide 35 - Slide

Begeleiden van een spel

 • Wat is daar allemaal belangrijk bij? 
 • Hoe kan je op een goede manier een spel begeleiden? 

Slide 36 - Slide

Begeleiden van een spel
 • Goede voorbereiding
 • Spelregels goed kennen en uitleggen
 • Je eigen houding: enthousiast en betrokken
 • Wel of niet zelf meespelen? 
 • Aansluiten bij behoeftes/eigen ideeën kinderen
 • Goed observeren
 • Zorgen voor veiligheid
 • Kinderen op weg helpen/zelf laten ontdekken

Slide 37 - Slide

Zoek op internet 2 kringspellen voor baby's peuters, kleuters of schoolkinderen
- Beschrijf naam spel
- Beschrijf kort hoe het spel gaat
- Beschrijf wat de kinderen kunnen leren van dit spel
* welk ontwikkelingsgebied of gebieden worden gestimuleerd?
* beschrijf concrete voorbeelden wat een kind kan leren op die ontwikkelingsgebieden
- Bereid een spelvorm voor met 6 W schema
- Speel de 2 spelvormen met de klas

Slide 38 - Slide

Voorbeeld
 spelen met een groepje

- Welk leerdoel/welk ontwikkelingsgebied?
- Beschrijving activiteit
- Welke taken (6 W-schema)?

Slide 39 - Slide

Doelen spel activiteiten
Maar vooral.......

heel veel plezier beleven!!

Slide 40 - Slide

We gaan wat doen!!
 • Concentratiespelletje voor jonge kinderen: Luisteren naar de klankschaal
 • Concentratiespel voor oudere kinderen: Commando pinkelen
 • Geheugenspelletje voor ouderen kinderen: Ik ga op reis en neem mee
 • Een kringspel voor oudere kinderen: Moordenaartje
 • Een bewegingsspel voor kinderen: Annemaria Koekoek of Kippenboer
 • Een bewegingsspel voor ouderen: Ballonvolley 
 • Gezelschapsspelletjes voor jong en oud

Slide 41 - Slide

Volgende les
Ga je leren:
 • Hoe je geschikte sport- en spelactiviteiten kunt uitkiezen voor de verschillende doelgroepen
 • Hoe je een spel -en sportactiviteit gaat voorbereiden (met behulp van het 6 W's schema) en op een goede en methodische manier kan begeleiden
 • Gaan we voorbereiden op de eindopdracht


Slide 42 - Slide

Opdracht
Bekijk de video en schrijf op wat je allemaal ziet:

1. Welke spelvormen zie je in de video?
2. Welke doel of doelen kan je met deze activiteit bereiken?

Slide 43 - Slide

Afsluiten
Lesdoelen deze les:

- Je kan verschillende spel- en sportvormen benoemen
- Je kan aan de verschillende spel- en sportactiviteiten doelen verbinden

Slide 44 - Slide

Heb je voor jezelf de twee lesdoelen behaald?
JA
Nee
Twijfel

Slide 45 - Poll