Les 2

Spel: Les 2Docent: Pauline Stokkermans
1 / 40
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingsfasenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Spel: Les 2Docent: Pauline Stokkermans

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Programma
 • Les 1 = kennismakingsspel, het belang van spel, start spelontwikkeling, spelletjes doen
 • les 2 = Soorten spel, spelontwikkeling, spelletjes doen
 • les 3 = Je eigen houding bij spel, begeleiding bij spel,
 • spel gaan voorbereiden in groepjes
 • Les 4 = Met je groepje een spel doen met de klas
 • Les 5 = Met je groepje een spel doen met de klas

Slide 3 - Slide

Vraag

Wat leren kinderen allemaal door te spelen?

Slide 4 - Slide

Antwoord
Lichamelijke ontwikkeling: grove en fijne motoriek, eigen lichaam/kracht/lenigheid/behendigheid leren kennen, zintuigen, ontspannen
Cognitieve ontwikkeling: taal, begrijpen, inzicht, concentreren, focus
Sociale ontwikkeling: samen spelen, rekening houden met anderen, delen, afspraken maken, de leiding nemen, je laten leiden
Emotionele ontwikkeling: Emoties/ervaringen verwerken, omgaan met angst, teleurstelling, onrecht, niet eerlijk, verliezen


Slide 5 - Slide

Spelen gaat over.....
 • Oefenen
 • Informatie verwerken
 • Jezelf en de ander ontdekken
 • Sociale vaardigheden leren
 • Regisseren (de leiding nemen, organiseren)
 • Onderzoeken en experimenteren
 • Vallen en opstaan

Slide 6 - Slide

Vraag

Wat voor soorten spel zijn er allemaal?

Slide 7 - Slide

Soorten spel
 1. Imitatiespel
 2. Bewegingsspel
 3. Fantasiespel
 4. Constructiespel
 5. Regelspel

Slide 8 - Slide

Imitatiespel
 • Rollenspel: doen alsof en na doen spel
 • Kind speelt dingen na die hij echt heeft gezien
 • Oefenen
 • Vader en moedertje, dokter, brandweer, met popen spelen
 • Fantasiespel
 • Veel praten (taalontwikkeling)

Slide 9 - Slide

Bewegingsspel
 • Rennen over het plein
 • Dansen en springen
 • Glijbaan, klimtoestel, ballenbak, tikkertje
 • Elkaar nadoen
 • Buiten spelen is belangrijk!
 • Straatspel

Slide 10 - Slide

Bewegingsspel
Binnen- en buitenspel en sport
Balsport/balspel
Beweeg/dans spel
Behendigheidsspel
Tikspel
Renspel
Kringspel

Slide 11 - Slide

Fantasiespel
 • Alles is mogelijk
 • Doen alsof
 • Eigen wereldje
 • Ervaringen uit het leven verwerken

Slide 12 - Slide

Constructiespel
 • Bouwen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Oog hand coördinatie
 • Samen werken

Slide 13 - Slide

Regelspel
 • Bordspellen
 • Sporten
 • Leren omgaan met regels, om de beurt wachten, winnen/verliezen, afspraken maken en samenwerken

Slide 14 - Slide

Andere soorten spellen
Denkspel
Woordspel
Concentratiespel
Puzzelspel
Quiz
Muziekspel
Kaartspel
Gezelschapsspel

Slide 15 - Slide

Welk soort spel spelen deze kinderen?

Slide 16 - Open question

Welk soort spel speelt dit kind?

Slide 17 - Open question

Spel en leerdoel
 • Met welk doel ga je een spelactiviteit doen? Wat wil je dat ze gaan leren/ontwikkelen?

 • Op welk ontwikkelingsgebied?

 • Voor welke leeftijd?

Slide 18 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Lichamelijke ontwikkeling:
 • Ontwikkelen grove en fijne motoriek
 • Spierversterkend
 • Ontwikkelen balans/evenwicht
 • Energie kwijt kunnen
 • Ontspannen
 • Hersenontwikkeling (samenwerking linker en rechterhersenhelft)
 • Ontwikkelen zintuigen

Slide 19 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Cognitieve ontwikkeling:
 • Oefenen concentratievermogen/focussen
 • Geheugentraining
 • Taalontwikkeling/nieuwe woorden leren en begrijpen
 • De wereld begrijpen
 • Leren omgaan met regels
 • Ontdekken wat je wel en niet leuk vindt/ontdekken talenten

Slide 20 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Sociale ontwikkeling:
 • Leren samenwerken
 • Leren afspraken maken
 • Leren dat mensen verschillen en dat dat ok is
 • Leren luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar
 • Leren elkaar te helpen en aan te moedigen

Slide 21 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Emotionele ontwikkeling:
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen
 • Leren omgaan met emoties zoals: teleurstelling, ommacht, boosheid, angst, onrecht
 • Leren omgaan met winnen en verliezen
 • Leren doorzetten

Slide 22 - Slide

Doelgroepen

 • Kinderen op het kinderdagverblijf (0-4 jaar)
 • Kinderen op basisschool en bso (4-12 jaar)
 • Tieners (12-18 jaar)
 • (Dementerende) ouderen

Slide 23 - Slide

Begeleiden van een spel

 • Wat is daar allemaal belangrijk bij? 
 • Hoe kan je op een goede manier een spel begeleiden? 

Slide 24 - Slide

Begeleiden van een spel
 • Je eigen houding: enthousiast en betrokken
 • wel of niet zelf meespelen? 
 • Aansluiten bij spelbeleving en behoeftes kinderen
 • Goede voorbereiding
 • Spelregels goed kennen en uitleggen
 • Goed observeren
 • Zorgen voor veiligheid
 • Kinderen op weg helpen/zelf laten ontdekken
 • Aansluiten bij spelideeën kinderen

Slide 25 - Slide

Aan de slag!
Zoek een partner met wie je de eindopdracht gaat doen

Ga je spelactiviteit voorbereiden:
- volg de stappen op A4 met de eindopdracht
- vul het 6 W-schema in

Neem dit mee als je de activiteit met de klas gaat doen

Slide 26 - Slide

Voorbeeld
Stoelendans spelen met een groepje
- Welke doelgroep?
- Welk leerdoel/welk ontwikkelingsgebied?
- Beschrijving activiteit
- Welke taken (6 W-schema)?

Slide 27 - Slide

Doelen spel activiteiten
Maar vooral.......

heel veel plezier beleven!!

Slide 28 - Slide

Spelletjestijd!

Slide 29 - Slide

We gaan wat doen!!
 • Concentratiespelletje voor jonge kinderen: Luisteren naar de klankschaal
 • Concentratiespel voor oudere kinderen: Commando pinkelen
 • Geheugenspelletje voor ouderen kinderen: Ik ga op reis en neem mee
 • Een kringspel voor oudere kinderen: Moordenaartje
 • Een bewegingsspel voor kinderen: Annemaria Koekoek of Kippenboer
 • Een bewegingsspel voor ouderen: Ballonvolley 
 • Gezelschapsspelletjes voor jong en oud

Slide 30 - Slide

Volgende les
Ga je leren:
 • Hoe je geschikte sport- en spelactiviteiten kunt uitkiezen voor de verschillende doelgroepen
 • Hoe je een spel -en sportactiviteit gaat voorbereiden (met behulp van het 6 W's schema) en op een goede en methodische manier kan begeleiden
 • Gaan we voorbereiden op de eindopdracht


Slide 31 - Slide

Opdracht
Bekijk de video en schrijf op wat je allemaal ziet:

1. Wat voor soort spel is het? 
2. Welke doel of doelen kan je met dit spel bereiken?

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Welke soorten spel en doelen
zag je
in de video?

Slide 34 - Mind map

Opdracht
Bekijk de video en schrijf op wat je allemaal ziet:

1. Welke spelvormen zie je in de video?
2. Welke doel of doelen kan je met deze activiteit bereiken?

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Welke spelvormen zag je en welke doelen kan je er mee bereiken?

Slide 37 - Mind map

Zoek op internet een spelvorm voor de 4 doelgroepen:
1. peuters/kleuters
2. Schoolkinderen
3. Tieners
4. Ouderen
- Beschrijf naam spel en beschrijf in het kort het spel/spelregels
- Beschrijf op welk ontwikkelingsgebied je dit spel kunt gebruiken en geeft een concreet voorbeeld wat er ontwikkeld/geleerd/gestimuleerd kan worden met dit spel

Slide 38 - Slide

Afsluiten
Lesdoelen deze les:

- Je kan verschillende spel- en sportvormen benoemen
- Je kan aan de verschillende spel- en sportactiviteiten doelen verbinden

Slide 39 - Slide

Heb je voor jezelf de twee lesdoelen behaald?
JA
Nee
Twijfel

Slide 40 - Poll