GHZ Thema 4 H13, bijzonder gedrag

GHZ Thema 4 Hoofdstuk 13

Bijzonder gedrag
1 / 23
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

GHZ Thema 4 Hoofdstuk 13

Bijzonder gedrag

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
- Oorzaken
- Bijzonder gedrag in categorieën
- wat kun je er mee.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), emotie regulatie therapie, cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, diagnostiek en stabilisatie werden als therapie vormen benoemd. Welke zou je ook kunnen gebruiken bij mensen met een matige verstandelijke beperking, en welke bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Vormen van bijzonder gedrag:
- ADD, ADHD 
- Hechtingsstoornis
- Psychiatrische stoornissen (psychose,  schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen enz.)
- Epilepsie
- Gedragsproblemen (agressie, splitting enz.)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

ADHD/ADD: gevoeliger omdat de hersenfunctie en verwerkingsprocessen anders verlopen dan bij niet GHZ

De rem op gedrag mist, oorzaak gevolg denken is mindergoed / niet ontwikkeld.
Normaal gesproken is bij ADD en ADHD het risico op verslaving al hoger, in combinatie met VB is dit nog groter.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is volgens jou van belang bij het begeleiden van mensen met een VB en ADD of ADHD
A
Regelmaat, duidelijkheid, positieve aandacht, ruimte om actief te zijn
B
Regelmaat, duidelijkheid, grenzen aangeven met negatief gevolg, afremmen van bewegingsdrang.
C
Regelmaat, duidelijkheid, positieve aandacht, afremmen van bewegingsdrang
D
Regelmaat, duidelijkheid, grenzen aangeven met negatief gevolg, ruimte om actief te zijn.

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Van ADD en ADHD
Naar
H       h   i n       s t o o r n i s
    e c    t      g s

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 9 - Video

This item has no instructions

01:31
Een vorm van hechtingsstoornis is "het bodemloze put syndroom". Wat zou dit betekenen?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

02:19
Wat zou jouw reactie zijn op het gedrag van Celine en waarom?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

03:23
Wat gebeurt hier volgens jou?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

1

Slide 13 - Video

This item has no instructions

05:51
Overprikkeling van emoties
Mensen met een hechtingsstoornis hebben moeite met het aangaan, onderhouden en omgaan met relaties. Angst, twijfel en onzekerheid heeft veel invloed op het omgaan met relaties en het zoeken naar zekerheid. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Hechtingsstoornis:
Functioneel handelen, jij bent er voor mijn voordeel
Verzamelwoede: compensatie van niet aanwezige relatie?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

V
e
r
s
t
a
n
d
e
l
i
j
k
 
B
e
p
e
r
k
t

P
s
y
c
h
i
a
t
r
i
s
c
h
e

S
t
o
o
r
n
i
s

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Anders dan normaal
- Verborgen en a-typische klachten
- onduidelijk uiten van klachten
- begeleiders zien de klachten niet
- begeleiders reageren niet op de passende manier
- begeleiders weten niet hoe te reageren dus reageren ze niet (Handelingsverlegenheid)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Psychiatrische behandeling is vaak een probleem:
1. gebrek aan taalvaardigheid
2. gebrek aan (de mogelijkheid tot) zelf inzicht

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Moeilijk verstaanbaar gedrag
Probleem gedrag, maar voor wie is het een probleem?

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 20 - Video

This item has no instructions

01:45
welke vormen van
probleemgedrag
heb je gehoord

Slide 21 - Mind map

rumineren
terugtrekken
automutilatie
stereotype gedrag (dwangen)

02:22
Hoort probleem gedrag bij de doelgroep meervoudige beperking? Waarom wel/niet

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Vanuit verschillende personen kijken naar de mens met probleemgedrag geeft verschillende ideeën over de oorzaak van het probleemgedrag en wat iemand er mee wil zeggen. Het is een van de weinige manieren waarop de ander kan communiceren als hij verder niet begrepen wordt.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions