EHBO - Hoofdstuk 1

EHBO
Les  EHBO
 
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

EHBO
Les  EHBO
 

Slide 1 - Slide

Week 1
- EHBO - wat houdt het in?
- Inzicht planning: alle opdrachten van de lesplanner
- Theorie 'gevaren' en 'brandpreventie'

Slide 2 - Slide

Waar denk je aan bij
het woord EHBO??

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Wat is de eerste stap van hulp verlenen als iemand is flauwgevallen en op zijn/haar rug ligt?
A
om stilte vragen
B
bewustzijn controleren
C
op haar zij leggen
D
roepen om hulp

Slide 5 - Quiz

Wat betekent preventie?
A
Bij brand direct actie ondernemen.
B
Eerste hulp bieden bij ongelukken.
C
De juiste maatregelen nemen om letsel te voorkomen.
D
Inzetten van alle blusmaterialen.

Slide 6 - Quiz

Wat is een vergiftiging?
A
Het binden van een brandstof aan zuurstof.
B
Het blootstellen aan een hoge temperatuur.
C
Het binnenkrijgen van een stof die het lichaam beschadigt.
D
Het samenvoegen van twee verschillende stoffen.

Slide 7 - Quiz

Wat betekent het symbool op de afbeelding?

A
Giftig, acute gezondheidseffecten
B
Milieugevaarlijk
C
Ontplofbaar
D
Ontvlambaar

Slide 8 - Quiz

Wat doe je het eerst bij brand?
A
Je begint met het het pand te ontruimen.
B
Je gaat op zoek naar iemand om te zeggen dat er brand is
C
Je slaat alarm door 112 te bellen.
D
Je start met het lezen van het ontruimingsplan

Slide 9 - Quiz

Wat is het grootste gevaar bij brand?
A
De brandbare stof.
B
De hitte.
C
De oorzaak.
D
De rook.

Slide 10 - Quiz

Wat betekent de afkorting ARBO?
A
Arbeidsomstandigheden
B
Arbeidsovereenkomst
C
Arbeid en bedrijfsorganisatie
D
Arbeid en ongevallen

Slide 11 - Quiz

ARBO
Arbeidsomstandigheden; de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving

Veiligheidsvoorschriften; regels waaraan je je moet houden om veilig te kunnen werken.
Veiligheidsvoorschriften gelden voor zowel werknemer als werkgever.

Opdracht (30min) in tweetallen: Maak een poster met veiligheidsvoorschriften voor College de Brink


Slide 12 - Slide

Theorie GEVAREN
- gevaren bij kwetsbare doelgroepen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Ken jij de betekenis van de gevaarsymbolen? Sleep de juiste afbeelding naar de juiste uitleg.
Explosief
Ontvlambaar
Gassen onder druk
Giftig
Lange termijn gezondheidsgevaar
Corrosief

Slide 16 - Drag question

Theorie - brandpreventie
preventie = Het voorkomen van  = zorgen dat iets niet gebeurt. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Geef 3 voorbeelden van gevaarlijke situaties in/rond het huis die brand kunnen veroorzaken.

Slide 19 - Open question

Mogelijke oorzaken van brand
De televisie
Wasdroger
Roken in huis
Vlam in de pan
Oververhitting van elektrische apparaten
Open vuur, zoals kaarsen, lucifers, houtkachel

Slide 20 - Slide

BHV'er
In elk bedrijf is een bedrijfshulpverlening (BHV) actief. Dit is verplicht volgens de ARBOwet.

Bedrijfshulpverleners zijn gewone werknemers, maar zij hebben een extra taak. Zij geven hulp bij onveilige situaties in het bedrijf en ondernemen actie als er iets gebeurt.


Slide 21 - Slide

Leg in je eigen woorden uit wat een BHV'er is en doet.

Slide 22 - Open question

Waarvoor staat het woord BHV
A
Brand Hulp Veiligheid
B
Bedrijfshulpveiligheid
C
Brandhulpverlener
D
Bedrijfshulpverlener

Slide 23 - Quiz

Taak 1

Theorie: Blusmateriaal, ongevallen voorkomen, veiligheidsvoorschriften, inspectie
Afsluiting hoofdstuk 1

Slide 24 - Slide

Taak 2
Hoofdstuk 1 - 1.4 tot en met 1.5

Praktijkopdracht 1:
-4 Blusmaterialen (folder)
-5 Ongevallen voorkomen (presentatie)
-6 veiligheidsvoorschriften(invul)
-7 Inspectie (verslag, optie 1)

Slide 25 - Slide

Onderdeel  

Blusmaterialen

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Theorie: Kleine blusmaterialen
Voor het bestrijden van branden;
Blusdeken: Bij vlam in de pan, prullenbakken of brandende personen.
Poederblusser: Elektrische aparaten, vaste stoffen, gasvorming
Sproeischuimblusser: Geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen, personen en elektrische aparatuur. 
Vetbrandblusser: Speciaal voor vetbranden (in pan)

Slide 28 - Slide

Theorie: Grote blusmaterialen
Brandweerauto: Woningbranden, bosbranden
Brandweerhelikopter: Bosbranden
Blusboot: Speciaal voor water op een boot bestrijden. 
Automatische blusinstallaties: Op het dak in de lokalen , gaan af bij brand.  (meestal watervoorraad voor 60-90min).

Slide 29 - Slide

Wat is een voorbeeld van groot blusmateriaal?
A
Blusdeken
B
Vetbrandblusser
C
Sproei installatie
D
Sproeischuimblusser

Slide 30 - Quiz

In welke situatie gebruik je een AED?

A
Als een slachtoffer een hartstilstand heeft.
B
Als een slachtoffer een onregelmatige ademhaling heeft.
C
Als een slachtoffer een te hoge bloeddruk heeft.
D
Als een slachtoffer een te lage hartslag heeft

Slide 31 - Quiz

Wat doet een AED?
A
Het meet de druk in de bloedvaten.
B
Het meet de temperatuur van het lichaam
C
Het zorgt dat de cholesterol in het bloed lager wordt.
D
Het zorgt dat het hart weer normaal gaat kloppen

Slide 32 - Quiz

Een burgerhulpverlener is aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie.
A
juist
B
onjuist

Slide 33 - Quiz

Bij een hartstilstand in de buurt krijgt de burgerhulpverlener een bericht op zijn mobiele telefoon met het verzoek om 112 te bellen.


A
juist
B
onjuist

Slide 34 - Quiz

De zon schijnt en het is bijna 40 graden. Toch wordt de voetbalwedstrijd gespeeld. Eén van de spelers wordt bevangen door de hitte. Hij toont verschijnselen van verwardheid, heeft een snelle hartslag, een verstoorde ademhaling en is niet meer goed aanspreekbaar.''
A
112 bellen, het slachtoffer naar een koele ruimte brengen en het slachtoffer koelen met coldpacks en in ijs water gedrenkte handdoeken.
B
112 bellen, het slachtoffer iets te eten en te drinken geven en hem weer verder laten meespelen.
C
Het slachtoffer aan de kant en in de zon laten zitten, op de ademhaling letten en pas bij dreigende bewusteloosheid 112 bellen.
D
Het slachtoffer in de schaduw laten zitten en voorkomen dat het lichaam onderkoeld raakt.

Slide 35 - Quiz

EHBO

Einde

Zijn er vragen?


Slide 36 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
Praktijopdracht 3.03 blz 30-31:
* Geblinddoekt in duo',s de weg door de schoolvinden
*Vluchtroutes en brandblusapparaten op school in kaart brengen en hiervan een verslag maken.

Slide 37 - Slide

Succces!!!

Slide 38 - Slide