EHBO - 2021/2022

EHBO
1 / 28
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

EHBO

Slide 1 - Slide

Wat zijn de regels bij College de Brink? En wat zijn de regels bij Zorg en Welzijn?

Slide 2 - Open question

De regels in het kort
  • Telefoons in de telefoontas en tassen uit het zicht
  • Kauwgom uit
  • Luister naar elkaar - respectvol omgaan met elkaar

Slide 3 - Slide

Week 1
- Introductie keuzevak EHBO - wat houdt het in?
- Inzicht planning
- Theorie 'gevaren' en 'brandpreventie'

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij
het woord EHBO??

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

Wat is de eerste stap van hulp verlenen als iemand is flauwgevallen en op zijn/haar rug ligt?
A
om stilte vragen
B
bewustzijn controleren
C
op haar zij leggen
D
roepen om hulp

Slide 7 - Quiz

Opbouw EHBO - keuzedeel
                 Opdracht: (10min)
                 Bekijk je werkboek. Zie je zo al interessante onderwerpen? 

Uitleg boek online registeren
- Registreer je werkboek bij deuitgeversgroep.nl
- Werken uit boek/online
Uitleg weektaak/opdrachten - Praktijk en theorie
- Per week opdrachten die moeten worden afgemaakt. 
- Per week wordt de bijpassende theorie behandeld. 
timer
0:10

Slide 8 - Slide

Weektaak week 1: 
Hoofdstuk 1: 1.1 tot en met 1.3

Praktijkopdracht 1:
- 1 Planning maken (gezamenlijk lesdag 1) 
- 2 Gevaren in en rondom je huis 
- 3 Brandpreventie

Slide 9 - Slide

Theorie GEVAREN
- gevaren bij kwetsbare doelgroepen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Ken jij de betekenis van de gevaarsymbolen? Sleep de juiste afbeelding naar de juiste uitleg.
Explosief
Ontvlambaar
Gassen onder druk
Giftig
Lange termijn gezondheidsgevaar
Corrosief

Slide 13 - Drag question

Theorie - brandpreventie
preventie = Het voorkomen van  = zorgen dat iets niet gebeurt. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Geef 3 voorbeelden van gevaarlijke situaties in/rond het huis die brand kunnen veroorzaken.

Slide 16 - Open question

Mogelijke oorzaken van brand
De televisie
Wasdroger
Roken in huis
Vlam in de pan
Oververhitting van elektrische apparaten
Open vuur, zoals kaarsen, lucifers, houtkachel

Slide 17 - Slide

BHV'er
In elk bedrijf is een bedrijfshulpverlening (BHV) actief. Dit is verplicht volgens de ARBOwet.

Bedrijfshulpverleners zijn gewone werknemers, maar zij hebben een extra taak. Zij geven hulp bij onveilige situaties in het bedrijf en ondernemen actie als er iets gebeurt.

WIE IS ER HIER OP SCHOOL BHV'ER?

Slide 18 - Slide

Leg in je eigen woorden uit wat een BHV'er is en doet.

Slide 19 - Open question

Waarvoor staat het woord BHV
A
Brand Hulp Veiligheid
B
Bedrijfshulpveiligheid
C
Brandhulpverlener
D
Bedrijfshulpverlener

Slide 20 - Quiz

Week 2:
Uitleg weektaak
Theorie: Blusmateriaal, ongevallen voorkomen, veiligheidsvoorschriften, inspectie
Afsluiting hoofdstuk 1

Slide 21 - Slide

Weektaak (2)
Hoofdstuk 1 - 1.4 tot en met 1.5

Praktijkopdracht 1:
-4 Blusmaterialen (folder)
-5 Ongevallen voorkomen (presentatie)
-6 veiligheidsvoorschriften(invul)
-7 Inspectie (verslag, optie 1)

Slide 22 - Slide

Theorie: Kleine blusmaterialen
Voor het bestrijden van branden;
Blusdeken: Bij vlam in de pan, prullenbakken of brandende personen.
Poederblusser: Elektrische aparaten, vaste stoffen, gasvorming
Sproeischuimblusser: Geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen, personen en elektrische aparatuur. 
Vetbrandblusser: Speciaal voor vetbranden (in pan)

Slide 23 - Slide

Theorie: Grote blusmaterialen
Brandweerauto: Woningbranden, bosbranden
Brandweerhelikopter: Bosbranden
Blusboot: Speciaal voor water op een boot bestrijden. 
Automatische blusinstallaties: Op het dak in de lokalen , gaan af bij brand.  (meestal watervoorraad voor 60-90min).

Slide 24 - Slide

Wat is een voorbeeld van groot blusmateriaal?
A
Blusdeken
B
Vetbrandblusser
C
Sproei installatie
D
Sproeischuimblusser

Slide 25 - Quiz

ARBO
Arbeidsomstandigheden; de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving

Veiligheidsvoorschriften; regels waaraan je je moet houden om veilig te kunnen werken.
Veiligheidsvoorschriften gelden voor zowel werknemer als werkgever.

Opdracht (30min) in tweetallen: Maak een poster met veiligheidsvoorschriften voor College de Brink


Slide 26 - Slide

Week 3
Uitleg weektaak

Theorie:
Vitale organen
Werking hart, longen en bloedsomloop

Slide 27 - Slide

Weektaak (3)
Hoofdstuk 2: 2.1 t/m 2.5
Praktijkopdracht 2: 1 en 2

Slide 28 - Slide