P1 - Week 5 - Docversie - Haar-,oog-, oor- en mondverzorging

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

TM Traject
Theorie en opdrachten "Haar-, oog-, oor- en mondverzorging"

TM Traject, Pers. basiszorg N4, theorie, PBZ1 "Ondersteunen bij de persoonlijke verzorging"
Onderdeel: Hulp bieden bij de hygiënische verzorging.
Onderwerpen: Haar-, oog-, oor- en mondverzorging

En

www.zorgvoorbeter.nl. Zoek op mondzorg!

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesopzet week 5
 • Aanwezigheid, PARS
 • Terugblik toets of oefenen voor toets (Socrative) en mogelijkheid tot vragen stellen over de toetsstof
 • Lesdoelen
 • Voorkennis activeren 
 • Aanvullende theorie
 • Lesdoelen behaald in week 5
 • Huiswerk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Hoe is deeltoets 1 gegaan?

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Toets nog niet gehad?
Dan oefenen: Socrative over de lessen 1 t/m 4
Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de toetsstof


Slide 5 - Slide

Afhankelijk of je voor of na de toets les aan de groep geeft
Lesdoelen
Aan het einde van les 5:

 • Kun je uitleggen wat het belang van mondverzorging voor de zorgvrager is, kun je de aandachtspunten benoemen en bij veranderingen de juiste maatregelen nemen.
 • Kun je uitleggen wat de aandachtspunten zijn bij de  haar-, oog- en oorverzorging en kun je bij veranderingen de juiste maatregelen nemen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Voorkennis activeren
Vul op de volgende slide in wat het doel is van een goede mondverzorging bij de zorgvragerSlide 7 - Slide

This item has no instructions

Doel mondverzorging

Slide 8 - Mind map

Een goede mondverzorging is van belang voor het lichamelijke, psychische en sociale welzijn van de zorgvrager: een slechte adem is afstotend. Bovendien is een goede mondverzorging belangrijk voor de conditie van het gebit en de slijmvliezen.
Maar ook voor de spijsvertering (je moet immers goed kunnen kauwen); een gezonde mond stimuleert de eetlust en smaak
Opdracht met medestudent
Beantwoord de volgende vragen:
1. Noem minimaal 4 aandachtspunten bij het tandenpoetsen bij de zorgvrager
2. Noem minimaal 5 aandachtspunten bij het verzorgen van een gebitsprothese
3. Wat zijn de kenmerken van een gezonde mond?
4. Benoem minimaal 4 signalen van mondproblemen? 
5. Zoek op: Wat is stomatitis, wat zijn aften, wat is cariës?
6 . Wat zijn de taken van de verpleegkundige bij mondzorg?

Naast TM traject kun je de antwoorden vinden op www.zorgvoorbeter.nl. (Zoek op mondzorg)
Hier staan ook filmpjes over mondverzorging,  poetsinstructiekaarten en nog veel meer. 

Slide 9 - Slide

Vanaf hier zelfstandig of met medestudent werken aan de opdrachten.  Niet alle antwoorden zijn te vinden in TM traject, vandaar verwijzing naar zorgvoorbeter.nl.

Antwoorden staan in planner (word bestand)


Opdracht haar-, oog- en oorverzorging
Bestudeer TM Traject, Pers. basiszorg N4, theorie, PZB1. Hulp bieden bij de hygiënische verzorging: haar-, oog-, oorverzorging.
Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij deze handelingen?
Schrijf evt. onduidelijkheden op.

Ga naar opdracht PBZ1  "Hulp bieden bij de hygiënische verzorging" - Begrijp je de theorie?
Let op:  alleen die vragen maken over de handelingen die we vandaag behandeld hebben. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen bereikt?

 • Kun je uitleggen wat het belang van mondverzorging voor de zorgvrager is, kun je de aandachtspunten benoemen en bij veranderingen de juiste maatregelen nemen.
 • Kun je uitleggen wat de aandachtspunten zijn bij de haar-, oog- en oorverzorging en kun je bij veranderingen de juiste maatregelen nemen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
1. Opdracht(en) afmaken 

2. Lees het volgende door voor de volgende les:
TM Traject, Pers. basiszorg N4, theorie, PZB2 "Hulp bieden bij opname voeding en vocht" 
- Oriëntatie hulp bieden bij de opname van voeding en vocht
- Verpleegkundige zorg bij voeding van de volwassene
- Voeding bij ziekte
Schrijf onduidelijkheden / vragen op en neem naar de volgende les


Slide 12 - Slide

Docent:
verpleegkunde gaat uitgebreid in op dit thema "Voeding en vocht".
Voor theorie vaardigheden alleen de verpleegkundige zorg.

Vergeet de les niet te delen aan het einde van de les

Slide 13 - Slide

This item has no instructions