Les 1 en 2: Waarom werk?

WERKWaarom werk?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

WERKWaarom werk?

Slide 1 - Slide

Begin met de vraag: waar hebben we het de vorige les over gehad? 

Laat leerlingen benoemen:
- samenleving/maatschappij
- sociale omgeving
- identiteit
- regels en wetten
- sociaal wezen
- etc.

Leerdoelen
Aan het eind van deze les...

...kan je uitleggen welke redenen mensen hebben om te werken
.
...kan je uitleggen hoe je kunt stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.
...kan je voorbeelden geven van sociale verschillen en deze uitleggen.
...kan je herkennen welke maatschappelijke belangen mensen hebben en hoe daardoor conflicten ontstaan. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Planning H6 Werk
les 1.  Inleiding H6 Werk
les 2.  Project Moneyways
les 3.  Project Moneyways
les 4.  Project Moneyways
Les 5-6 Carrieredag in themaweek en PTA-opdracht Vlog/Flyer


Thema Werk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al van:
WERK?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Welke beroepen worden er allemaal genoemd in het filmpje?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Heb jij een bijbaantje? En zo ja, welk werk doe je en waarom?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Waarom werken?
We gaan deze les kijken waarom het belangrijk is om te werken.
In de andere lessen kijken we ook wat de overheid met werken te maken heeft en hoe jij aan werk of een stageplek kunt komen. 


werken
Een ander woord voor werken is arbeid. Het is wat jij doet of moet doen tegen betaling (of een andere beloning).
Tekst gesproken

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Wat is sociale ongelijkheid?
Helaas is er in alle samenlevingen sprake van sociale ongelijkheid. Dit betekent dat sommige mensen meer status hebben, welvarender zijn en meer kansen krijgen dan andere mensen.
In sommige landen is meer sociale ongelijkheid dan in andere landen. 

Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid is de ongelijkheid in hoe de welvaart (rijkdom) verdeeld is in een land.
Tekst gesproken
Status
Jouw status vertelt hoe hoog of laag je in de maatschappij staat. Een ander woord is aanzien, oftewel of mensen naar jou opkijken.
Kansen
Een ander woord  voor kansen is mogelijkheden. 
Een kans kun je aanpakken zodat je verder komt in het leven.
Welvaart
Welvaart vertelt of mensen voldoende geld hebben om hun belangrijkste behoeften te kunnen vervullen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

Bekijk de kaart in de les samen met de leerlingen en stel ze vragen als:
In welke landen is de sociale ongelijkheid het grootst?
In welke landen is de sociale ongelijkheid het kleinst?
Van welke landen zijn er geen gegevens en waarom?
Zijn de gegevens van alle landen helemaal juist? Waarom wel of niet?

Wat is sociale ongelijkheid?
De sociale ongelijkheid binnen een land is groot wanneer bijvoorbeeld 20% van de bevolking 80% van het nationaal inkomen verdiend. Dat kun je terug zien op deze wereldkaart.
In de VS is de sociale ongelijkheid groter dan in Nederland, hier verdienen de drie Amerikaanse miljardairs (Jeff Bezos, Bill Gates en Warren Buffett) net zoveel als de armste helft van de mensen in de Verenigde Staten samen.

nationaal inkomen
Het nationaal inkomen zijn alle inkomens in een land bij elkaar opgeteld.
Tekst gesproken

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Hoe zit het met Nederland?
In Nederland gaat het gelukkig een stuk beter met het verkleinen van sociale ongelijkheid maar ook hier krijgt helaas niet iedereen evenveel kansen. Hoe kan dit?
Kijk naar het volgende filmpje over de (on)gelijkheid, de maatschappelijke ladder en sociale mobiliteit in Nederland.

maatschappelijke ladder
Dit is de indeling van mensen hun maatschappelijke positie, dit wordt bepaald door macht, status en inkomen. 
Zo staan bovenaan de maatschappelijke ladder beroepen als artsen, advocaten en directeuren, terwijl meer onderaan de maatschappelijke ladder beroepen staan als vakkenvullers, schoonmakers en vuilnismannen.
Tekst gesproken
sociale mobiliteit
Sociale mobilteit is het stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder. Een persoon kan dus beginnen als een vakkenvuller (met weinig status en inkomen) maar jaren later de eigenaar van een supermarktketen zijn (met veel status en inkomen).

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 14 - Video

This item has no instructions

01:11
Welke rijke Nederlanders ken jij allemaal?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

01:38
Hoe kun je stijgen op de maatschappelijke ladder? Er zijn twee antwoorden goed.
A
Door een goede opleiding te volgen
B
Door al je geld uit geven aan eten
C
Door een succesvolle influencer te worden
D
Door voor altijd vakkenvuller te blijven

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Docent
Verpleegkundige
Directeur groot bedrijf
Rapper
Beveiliger
Rechter
Klimaatinfluencer
Vakkenvuller

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Hoe kun jij stijgen op de maatschappelijke ladder?
Als je niet onderaan de maatschappelijke ladder terecht wil komen moet je rekening houden met de volgende factoren: 
een goede opleiding, een mooi beroep, veel status en een hoog inkomen.
Hoe ga jij er voor zorgen dat je zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder komt?
maatschappelijke ladder
Dit is de indeling van mensen hun maatschappelijke positie, deze wordt bepaald door macht, status en inkomen. 
Zo staan bovenaan de maatschappelijke ladder beroepen als artsen, advocaten en directeuren, terwijl meer onderaan de maatschappelijke ladder beroepen staan als vakkenvullers, schoonmakers en vuilnismannen.
Tekst gesproken

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

Dit filmpje kan gebruikt worden als voorbeeld bij de uitleg of het bespreken van de opdracht.
Focus op de factoren opleiding, beroep, status en inkomen. En met name de achtergrond van Harris als startpunt op de maatschappelijke ladder (ouders immigrant maar hoog opgeleid, moeder alleenstaand, etc.)
Harris zegt zelf de strijd om het presidentschap opgegeven te hebben door gebrek aan financiële middelen (inkomen) maar maakt via het vicepresidentschap (beroep) in de toekomst wellicht toch een kans.
Wat is sociale ongelijkheid?
A
Groepen mensen die hun rijkdom niet delen
B
Groepen mensen die te lui zijn om te werken
C
Ongelijkheid in hoe de welvaart verdeeld is in een land
D
Ongelijkheid in hoe mensen wonen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Staat het beroep tandarts hoog of laag op de maatschappelijke ladder?
A
Hoog
B
Laag

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder noemen we ...
A
Sociale mobiliteit
B
Sociale stilstand

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Begrippen uit deze les
  • werk
  • basisbehoefte
  • status
  • maatschappelijke ladder
  • sociale mobiliteit
  • sociale ongelijkheid
  • welvaart
  • kansen
  • nationaal inkomen
  • conflicten

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Stel 1 vraag over de lesstof die je niet goed hebt begrepen.

Slide 26 - Open question

This item has no instructions