Jeugdzorg en opvoedhulp

Jeugdzorg en jeugdhulp

1 / 27
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Jeugdzorg en jeugdhulp

Slide 1 - Slide

Planning
- Nabespreken documentaire
- Hoe kom je terecht bij jeugd en opvoedhulp?
- Wettelijk geregeld
- Benodigde vaardigheden begeleider

Slide 2 - Slide

Waar ging de documentaire over?
A
Over jeugdzorgsysteem
B
Over Cynthia
C
Over (woon)probleem jongeren met ouders met een verstandelijke beperking
D
Over Yvonne

Slide 3 - Quiz

Wat is het meeste bij je gebleven? (van de documentaire)

Slide 4 - Open question

Wat vond je van de documentaire?
Ik vond het interessant
Ik vond het saai.
Ik vond het leuk.
Ik vond het okay.

Slide 5 - Poll

Jeugdrecht
  • 0 tot 18 jaar
  • Andere regels dan het recht voor volwassenen
  • Bestaat uit civiele (burgerlijke) jeugdrecht en het Jeugdstrafrecht

Slide 6 - Slide

Civiel jeugdrecht
Wat is dat eigenlijk?

Slide 7 - Slide

Civiel jeugdrecht

  • Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) 3 maanden
  • Ondertoezichtstelling (OTS) 1 jaar
  • Uithuisplaatsing (UHP)
  • Gesloten uithuisplaatsing

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Civiel jeugdrecht
  • Zorgmelding
  • Zorgen opvoeding en ontwikkeling/signalen ontwikkeling van het kind of diens veiligheid ernstig wordt bedreigd.
  • Raad voor de Kinderbescherming

Slide 10 - Slide

Hoe kom je terecht bij jeugd en opvoedhulp


- Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. 
- Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. 
- Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Slide 11 - Slide

Jeugdteam
In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. Hulp krijgen d.m.v.
- jeugdteam direct benaderen. 
- School, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen u ook doorverwijzen. 

De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En welke instantie de hulp kan geven. Informeer bij uw gemeente hoe u contact legt met het wijkteam.

Slide 12 - Slide

Centra Jeugd en Gezin (CJG)
Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin.
- Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. - Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. 
- Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Vraag uw gemeente bij welke organisatie u terecht kunt. Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.

Slide 13 - Slide

Arts en co-ouderschap
Heeft u een doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? 
- Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Een indicatie is dan niet meer nodig.

Co-ouderschap
- Hoofdverblijf gebonden met waar krijg je hulp.
- Het sociale netwerk - school, sport en vriendenkring - is dan belangrijk.

Slide 14 - Slide

Kan je zelf het jeugdteam benaderen?
A
Nee dat kan niet.
B
Een arts moet je doorverwijzen
C
Ja dat kan.
D
Geen idee.

Slide 15 - Quiz

Hoe is de jeugdzorg georganiseerd?

Hieronder is schematisch in kaart gebracht onder welke zorgwetten de jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland vallen.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Onder welke drie wetten valt jeugdzorg en jeugdhulp in nederland?
A
Jeugdwet, zorgverzekeringswet & wet langdurige zorg.
B
Jeugdwet, Zorgverzekeringswet & wet tijdelijke zorg.
C
Jeugdzorg, zorgverzekeringswet & wet tijdelijke zorg
D
Geen van allen.

Slide 18 - Quiz

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Jij ondersteunt cliënten met meervoudige problemen. Je biedt ondersteuning aan bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in wooncentra, buurthuizen of wijkteams.
Thuisbegeleider
Werk je met cliënten en hun familie om te helpen in problematische gezinssituaties.
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Je bied zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.
Agogisch medewerker GGZ
Je werkt met cliënten die een verslaving hebben of cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Jij ondersteunt cliënten met meervoudige problemen. Je biedt ondersteuning aan bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in wooncentra, buurthuizen of wijkteams.

Thuisbegeleider
Werk je met cliënten en hun familie om te helpen in problematische gezinssituaties.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Je bied zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.

Agogisch medewerker GGZ
Je werkt met cliënten die een verslaving hebben of cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen.
Slide 19 - Slide

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
- Sociale vaardigheden
- Luisteren
- Zelfstandig
- Samenwerken

Slide 20 - Slide

Thuisbegeleider
- Inlevingsvermogen
- Doorzettingsvermogen
- Contactuele vaardigheden
- Motiverende en enthousiaste houding

Slide 21 - Slide

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

- Sterke communicatievaardigheden naar cliënten en collega’s
- Samenwerken met collega’s, een echte teamplayer
- Zelfstandig kunnen werken
- Coachende vaardigheden
- Goed luisteren om passende en persoonlijke zorgplannen te maken
- Stressbestendig binnen deze complexe doelgroep
- Enthousiast en positief
- Reflecterend kunnen denken, voelen en handelen

Slide 22 - Slide

Agogisch medewerker GGZ
- Zorgzaam/hulpvaardig zijn
- Coachen / begeleiden
- Creatief denken (creativiteit)
- Feedback geven (confronteren)
- Gesprekken voeren
- Inleven
- Instructie geven
- Integer zijn (integriteit)
- Klantgericht/cliëntgericht zijn
Leidinggeve

Slide 23 - Slide

Zijn er vaardigheden waar je aan moet werken?
Ja, er zijn een paar waar ik beter in kan worden.
Nee, ik bezit alle vaardigheden al.
Ik twijfel nog
Geen idee

Slide 24 - Poll

Wat vind jij één van de belangrijkste vaardigheden?

Slide 25 - Mind map

Logboek
• Beschrijving Casus met antwoorden op de vragen
• Verslag documentaire/film:
• Samenvatting van de lesstof/ reflectie over wat je geleerd hebt tijdens de les.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide