NOVA H7 samenvatting SE1

Dit is een RED-OX reactie
Mg (s)              +              2 H+             --> Mg2+  + H
staat e- af               neemt e- op
       =                                     =
REDuctor                 OXidator
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Dit is een RED-OX reactie
Mg (s)              +              2 H+             --> Mg2+  + H
staat e- af               neemt e- op
       =                                     =
REDuctor                 OXidator

Slide 1 - Slide

0

Slide 2 - Video

elektronenoverdracht
Een reactie waarbij elektronen worden overgedragen van het ene deeltje naar het andere deeltje noem je een REDOXreactie

Je herkent een redoxreactie aan het veranderen van de lading van de deeltjes - hier wordt vaak naar gevraagd in examens!
(uitleg in volgende filmpje)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Halfreacties
Bij het opstellen van een totaalreactie worden de oxidator en reductor apart bekeken met halfreacties. Deze moet je in de juiste verhouding optellen, zodat het aantal elektronen gelijk wordt:
halfreactie OX:   2 H+   + 2e-   -->   H2                          1x
halfreactie RED:     Mg               -->  Mg2+   + 2e-        1x

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Zo stel je een redox-reactievergelijking op:
Stappenplan:
stap 1 deeljesinventarisatie
stap 2 sterkste ox, red
stap 3 halfreacties

stap 4 elektronen gelijk maken
stap 5 optellen en wegstrepen

Slide 7 - Slide

Onderdelen elektrochemische cel
1) twee gescheiden halfcellen (één voor
    oxidator en één voor reductor) met
    elektrolyt (elektrisch geleidende
    oplossing

2) een elektrode (elektrisch geleidend
    materiaal) in elke halfcel

3) verbinding (stroomdraad) tussen
     elektroden

4) zoutbrug (gevuld met zoutoplossing)
in plaats van een zoutbrug wordt ook wel een ion-
selectief semi-permeabel membraan gebruikt
vaak van een (edel)metaal of grafiet

Slide 8 - Slide

ONTHOUD
elektronen
ionen
Door de stroomdraad bewegen elektronen

Door de zoutbrug bewegen ionen

De elektronen en (negatief geladen) ionen vormen samen een gesloten stroomkring

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

0

Slide 12 - Video

leerdoelencheck(1)
reproductie en eenvoudige toepassing: heb je de stof voldoende geleerd?

Slide 13 - Slide

a. Geef de vergelijking van de reactie tussen natrium en chloorgas.
b. Laat zien dat de lading van de deeltjes bij deze reactie verandert
c. welk deeltje reageert als OX en welk deeltje als RED?

Slide 14 - Open question

Is het een oxidator, reductor of beide, sleep naar het juiste blok.
Oxidator
Oxidator & Reductor
Reductor
Ba
Al3+
Se
S2-
H+
Fe2+
Cu+
Zn

Slide 15 - Drag question

Zijn dit wel of geen redoxreacties, sleep naar het juiste blok.
Redoxreactie
GEEN Redoxreactie
2 Al + Br2 --> 2 AlBr3
HCN + OH- --> CN- + H2O
BaCl2 --> Ba2+ + 2 Cl-
2 HCl + Mg --> H2 + Mg2+
HCl + OH- --> H2O
Fe + 3 Ag+ --> Fe3+ + 3 Ag

Slide 16 - Drag question

bekijk het volgende filmpje
noteer de waarnemingen
geef daarna met behulp van halfreacties de totaalreactie die is opgetreden

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Geef met behulp van halfreacties de totaalreactie die in het filmpje is opgetreden

Slide 19 - Open question


Slide 20 - Open question

leerdoelencheck(2)
heb je de stof begrepen en kun je het ook op examenniveau toepassen?

de uitwerkingen staan steeds aan het eind van elke examenopgave

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Houtspons
2. Leg uit of ClO2 in halfreactie a reageert als reductor of oxidator

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

SOFC brandstofcel

Slide 28 - Slide

SOFC brandstofcel (vervolg)

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide