13.3 hoeken berekenen

13.3 Hoeken berekenen

Ga rustig zitten op je plek.
Doe je telefoon uit en in de telefoontas of in je tas.
Leg je spullen open op tafel en Ipad omgedraaid neer.

      18 juni
1 / 38
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

13.3 Hoeken berekenen

Ga rustig zitten op je plek.
Doe je telefoon uit en in de telefoontas of in je tas.
Leg je spullen open op tafel en Ipad omgedraaid neer.

      18 juni

Slide 1 - Slide

Programma

Start

Lesdoelen

Huiswerk bespreken

Uitleg 

Aan de slag 

Afsluiting


Slide 2 - Slide

Lesdoel

In deze les ..


.. leer je de eigenschappen van de soorten driehoeken.

.. leer je de eigenschappen van de vierhoeken: ruit, vlieger en 

parallellogram.

.. leer je hoe je hoeken kunt berekenen wanneer lijnen elkaar snijden.
Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Vragen over het huiswerk?

Slide 6 - Mind map

Welke eigenschappen ken je van een driehoek?

Slide 7 - Mind map

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.


Slide 8 - Slide

Eigenschappen van driehoeken
Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   
                                
Gelijkzijdige driehoek:   

Rechthoekige driehoek: 

Slide 9 - Slide

Eigenschappen van driehoeken

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   twee gelijke zijden (benen)
                                twee gelijke hoeken (basishoeken)
Gelijkzijdige driehoek:   drie gelijke zijden 
                                drie gelijke hoeken (allen 60 graden)
Rechthoekige driehoek: een rechte hoek (90 graden)

Slide 10 - Slide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   twee gelijke zijden (benen)
                                twee gelijke hoeken (basishoeken)
Gelijkzijdige driehoek:   drie gelijke zijden 
                                drie gelijke hoeken (allen 60 graden)
Rechthoekige driehoek: een rechte hoek (90 graden)

Slide 11 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een vlieger?

Slide 12 - Mind map

Eigenschappen van een vlieger
 • één diagonaal is de symmetrieas
 • de symmetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 13 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een parallellogram?

Slide 14 - Mind map

Vijf eigenschappen van een parallellogram.

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormiddenSlide 15 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een ruit?

Slide 16 - Mind map

Eigenschappen van een ruit

Een ruit is een bijzondere parallellogram, dus onderstaande eigenschappen gelden ook!!

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden


En voor een ruit geldt ook nog ..

 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 

Slide 17 - Slide

11.3 Hoeken berekenen (VK)


Gestrekte hoek = 180 graden


Rechte hoek = 90 graden


Volle hoek = 360 graden

Slide 18 - Slide

11.3 Hoeken berekenen

Je kunt de eigenschappen van vlakke figuren gebruiken om een hoek te berekenen.


Let op hoeken berekenen is niet meten!!

(Geen geodriehoek nodig!)

Slide 19 - Slide

Hoeken berekenen

Als twee lijnen elkaar snijden krijg je vier hoeken.

Overstaande hoeken zijn even groot, dit zijn twee hoeken die tegenover elkaar liggen.Slide 20 - Slide

Samen! 
Let op je notatie!!

Slide 21 - Slide

13.1 Lijnsymmetrie
Een figuur is lijnsymmetrisch of spiegelsymmetrisch  als deze uit twee helften bestaat, die elkaars spiegelbeeld zijn.

De vouwlijn noemen we de symmetrieas.

Slide 22 - Slide

13.2 Draaisymmetrie
Een figuur is draaisymmetrisch als je het rondom een draaipunt kunt draaien en het weer precies op zichzelf past.

De kleinste draaihoek moet altijd kleiner dan 180 graden zijn.
Voorbeeld: 
360 : 5 =72
Kleinste draaihoek = 72 graden

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Welke driehoek ken jij?

Slide 25 - Mind map

11.3 Eigenschappen van driehoeken

Rechthoekige driehoek   


Heeft een rechte hoek 

              (rechte hoek)

            


A=90°

Slide 26 - Slide

11.3 Eigenschappen van driehoeken

Gelijkbenige driehoek   


Twee gelijke zijden 

DF = EF

Twee gelijke hoeken 

              (basishoeken)

Lijnsymmetrisch

1 symmetrieas

D=E

Slide 27 - Slide

13.3 Eigenschappen van driehoeken

Gelijkzijdige driehoek   


Alle zijden zijn even lang.

GH = HI = IG

Alle hoeken zijn even groot.

              

Lijn- en draaisymmetrisch

3 symmetrieassen, kleinste draaihoek = 120 graden

G=H=I=60°

Slide 28 - Slide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.


Slide 29 - Slide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   
                                
Gelijkzijdige driehoek:   

Rechthoekige driehoek: 

Slide 30 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een vlieger?

Slide 31 - Mind map

Eigenschappen van een vlieger
 • één diagonaal is de symmetrieas
 • de symmetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 32 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een parallellogram?

Slide 33 - Mind map

Vijf eigenschappen van een parallellogram.

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormiddenSlide 34 - Slide

Welke eigenschappen ken je van een ruit?

Slide 35 - Mind map

Eigenschappen van een ruit

Een ruit is een bijzondere parallellogram, dus onderstaande eigenschappen gelden ook!!

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden


En voor een ruit geldt ook nog ..

 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 

Slide 36 - Slide

Aan de slag

Maak: paragraaf 13.3 

Kijk je werk goed na met een andere kleur en verbeter je fouten!


Je gaat rustig aan het werk!
Heb je een vraag? Lees je aantekeningen van zonet nog eens door en/of overleg op fluistertoon vóór je je vinger opsteekt. 

Slide 37 - Slide

Afsluiting 
Hoe ging het vandaag?


Slide 38 - Slide