Tijdvak 5 (herhaling en oefening)

1 / 36
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Tekening 1
Welk Kenmerkend Aspect uit tijdvak 1 t/m 4 wordt hier afgebeeld?

Slide 3 - Open question

Tekening 2
Welk Kenmerkend Aspect uit tijdvak 1 t/m 4 wordt hier afgebeeld?

Slide 4 - Open question

Tekening 3
Welk Kenmerkend Aspect uit tijdvak 1 t/m 4 wordt hier afgebeeld?

Slide 5 - Open question

Tekening 4
Welk Kenmerkend Aspect uit tijdvak 1 t/m 4 wordt hier afgebeeld?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

§ 5.1 De renaissance

 • 1500: einde van de middeleeuwen en begin vroegmoderne tijd.
 • In de 15e eeuw: ontstaan renaissance in Noord-Italiaanse steden (machtige, rijke bovenlaag)
 • Politieke oorzaak: Italiaanse steden waren zelfstandig (geen staatsvorming)
 • Economische oorzaak: gunstige ligging en handel met Midden-Oosten en Vlaamse steden
 • Er ontstaat een nieuwe bovenlaag van handelaren en bankiers met een nieuw 'levensgevoel'

Slide 13 - Slide

§ 5.1 De renaissance

 • Levensmotto verandert van 'memento mori' in 'carpe diem'
 • Er ontstaat nieuwe aandacht voor klassiek erfgoed
 • Belangrijke rol voor humanistische geleerden: zij bestudeerden werken uit de oudheid kritisch
 • Extra impuls: verovering van Constantinopel (1453)
 • Humanisme werd onderdeel van opvoeding van gegoede burgerij
 • Homo universalis als opvoedingsideaal
 • Snelle verspreiding door uitvinding boekdrukkunst

Slide 14 - Slide

opdracht 3

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

§ 5.1 De renaissance

Kunst
Vroege middeleeuwen (waarschijnlijk).
Schilder: onbekend

Slide 17 - Slide

§ 5.1 De renaissance

Kunst
Duccio, 1308 - 1311

Slide 18 - Slide

§ 5.1 De renaissance

Kunst
Fra Angelico, 1436

Slide 19 - Slide

§ 5.1 De renaissance

Kunst
Botticelli, 1485
Geboorte van Venus

Slide 20 - Slide

kenmerken kunst en architectuur in de Renaissance

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Rijksdag van Worms 1521

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide


Waarom heeft Luther succes?

 • Uitvinding boekdrukkunst 

 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.

 • Eenvoud en soberheid spreken arme gelovigen aan.

Slide 26 - Slide

humanisme
De humanisten waren wetenschappers die de mens weer in het middenpunt (dus centraal) plaatsten. Het waren zelfstandige, kritische denkers die probeerden op een rationele (dus door er goed over na te denken) manier de samenleving beter te maken. 
Daarbij bestudeerden de humanisten allerlei teksten uit de klassieke oudheid. 
Een van de balangrijkste humanisten was Erasmus.

Slide 27 - Slide

Desiderius Erasmus
God en het geloof moeten niet centraal staan maar de mens zelf. Erasmus vond dat er in de kerk dingen gebeurden die niet goed waren. Hij hoopte dat de kerk dit door zijn kritiek zélf ging aanpakken.

Slide 28 - Slide

Erasmus
Erasmus schreef meerdere boeken, waaronder het boek Lof der zotheid
De belangrijkste punten uit dit  boek zijn:
 • De Kerk zou moet handelen zoals in de Bijbel staat 
 • De geestelijkheid zou sober moeten leven, net zoals Jezus.
Maar dat gebeurt lang niet altijd!

Slide 29 - Slide

Hoewel er grote en kleine verschillen zijn...
...horen beide kerken bij de christelijke godsdienst

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide