10.2 Veilig Bewegen

H11 Veilig bewegen - snelheid, versnellen en vertragen
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H11 Veilig bewegen - snelheid, versnellen en vertragen
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • (gemiddelde) snelheid
 • omrekenen m/s <---> km/h
 • v-t diagram en s-t diagram
 • eenparige beweging, versneld en vertraagd
 • afstand berekenen uit een grafiek (v-t)

Slide 2 - Slide

Snelheid omrekenen
1 m/s = 60 m/min
             = 3600 m/uur
             = 3,6 km/uur

Slide 3 - Slide

gemiddelde snelheid omrekenen.
tijd omrekenen. 

Slide 4 - Slide

90 km/h = ....... m/s
Vul alleen het getal in

Slide 5 - Open question

Tom Schaats 1500 meter in 1min 44 s. Bereken de gemiddelde snelheid in km/h.

Slide 6 - Open question

Janus loopt gedurende 84 min met een snelheid van 3,6 m/s. Bereken de afstand in km die Janus heeft afgelegd.

Slide 7 - Open question

Snelheid veranderen

- constant        Fn = 0
- versnellen      Fn>0
- vertragen       Fn <0

Slide 8 - Slide

Gemiddelde snelheid
 • Snelheid is een combi van twee andere grootheden: afstand en tijd 
 • Snelheid geeft aan in welke afstand je in een bepaalde tijd aflegt. 
 • Snelheid is niet altijd constant daarom rekenen we met gemiddelde snelheid


Vgem=ts
 • Vgem is gemiddelde snelheid in m/s of km/h
 • s is afstand in m of km 
 • t is tijd in s of h 

Slide 9 - Slide

Met een constante snelheid leg je elke seconde dezelfde afstand af.
A
Juist
B
onjuist

Slide 10 - Quiz

Constante snelheid
 • Constante snelheid betekend dat je elke seconde dezelfde afstand aflegt.
 • Bij constante snelheid is het v,t diagram een recht horizontale lijn 
 • Bij constante snelheid is het s,t diagram een recht stijgende lijn. 
 • Bij constante snelheid kun je de afstand berekenen met: s = v x t 

Slide 11 - Slide

Hiernaast zie je een grafiek van een
fiets die met een constante snelheid
rijdt. Hoe groot is de afstand die de
fietser na 6 seconden heeft afgelegd?
A
2,5 meter
B
3,6 meter
C
6 meter
D
15 meter

Slide 12 - Quiz

Eenparige beweging
 • Bij een versnelde of vertraagde beweging neemt de snelheid toe of af.
 • eenparige versnelde beweging: De snelheid neemt iedere seconde met de zelfde snelheid toe
 • eenparig vertraagde beweging: de snelheid neemt iedere seconde met de zelfde snelheid af.  

Slide 13 - Slide

eenparig versnelde beweging
 • Snelheid neemt elke seconde met dezelfde waarde toe. v,t diagram is een rechte stijgende lijn. 
 • er wordt dus per seconde meer afstand afgelegd. het s,t diagram is een stijgende kromme lijn 
 • De gemiddelde snelheid tussen twee punten kun je uitrekenen met:

 • de afgelegde afstand kun je dan berekenen met: vgem=2vbegin+veind
s=vgemt

Slide 14 - Slide

voorbeeld berekening
Bereken de gemiddelde snelheid tussen de 2 en 5 seconde van de beweging en de afstand is afgelegd. 
Snelheid
vbegin= 4 m/s     veind = 10 m/s 


vgem = 7 m/s 

afstand:
v = 7 m/s  t= 5-2 = 3 s

s = v x t 
s = 7 x 3
s = 21 m 
vgem=2vbegin+veind
vgem=24+10=7

Slide 15 - Slide

eenparig vertraagde beweging
 • Snelheid neemt elke seconde met dezelfde waarde af. v,t diagram is een rechte dalende lijn. 
 • Er wordt dus per seconde minder afstand afgelegd. het s,t diagram is een stijgende lijn die steeds minder toe neemt.  
 • De gemiddelde snelheid tussen twee punten kun je uitrekenen met: • de afgelegde afstand kun je dan berekenen met: vgem=2vbegin+veind
s=vgemt

Slide 16 - Slide

Aan de slag
Wat: maken opdracht  4 ,16, 23  
Hoe: Zelfstandig / samen 
Hulp: 1. Boek  2. Directe buurman of buurvrouw 
Tijd:12 min 
Resultaat: Na 12 min klassikaal bespreken. 
klaar: aan de slag met andere opdrachten 11.1 

timer
12:00

Slide 17 - Slide

Huiswerk
Vrijdag 

 • Maken 11.1 opdracht: 7,8,12,15,17,24

Slide 18 - Slide