Dagbesteding- Hoofdstuk 4 (deel 2)

Dagbesteding 4.4, 4.5 & 4.6
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding 4.4, 4.5 & 4.6

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Terugblik
 • 4.4, 4.5 & 4.6
 • Aan de slag & huiswerk  

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je nodig bij het bepalen van de beginsituatie van de cliënt?
timer
0:30
A
Het sociale netwerk van de client
B
Hoe de financiering geregeld is
C
Achtergrond informatie van de client
D
De eerste stap is weten wat je als organisatie kan bieden

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Plak je antwoord die je hebt gegeven bij de verwerkingsopdracht uit Teams van opdracht 4 hier.
Je plakt het geformuleerde werkdoel en hoofddoel voor Henk.
Zet bij het antwoord om wat voor soort doel het gaat.
timer
2:00

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Hoofddoel en werkdoel 
Doelstelling moet voortvloeien uit de hulpvraag van een cliënt.
 • Hoofddoel --> wat je uiteindelijk wilt bereiken.
 • Werkdoel -> hiermee werk je toe om het hoofddoel te behalen (gericht op een activiteit).

Het hoofddoel moet altijd SMART, werkdoel alleen als het erbij staat (wel in het achterhoofd SMART)

Slide 5 - Slide

Vragen waar de letter SMART voor staan. 
Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student de stap plan voorbereiden (3e stap) van de methodische cyclus uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan de student de stap plan uitvoeren (4e stap) van de methodische cyclus uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan de student de stap evaluatie (5e stap) van de methodische cyclus uitleggen.  

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Plan voorbereiden 
Je plan voorbereiden is de 3e stap van het methodisch proces
 • De 1e stap is de beginsituatie
 • De 2e stap is de doelen stellen
 • De 3e stap is het plan voorbereiden

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

De 6 w's
Voor een goed en volledige voorbereiding ga je de 6 w's af.

 • Wie? 
   --> Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënt? Je maakt een vaardigheidsanalyse van de cliënt. 
 • Waarom? 
   --> De gemotiveerde keuze van de activiteit (het doel). 
 • Wat? 
   --> Wat voor gedrag wil je oproepen? Wat moet er allemaal gedaan worden? Wat moet ik doen? etc. 
 • Waarmee? 
  -->  Kenmerken van de activiteiten, bv. de duur van de activiteit, benodigde aantal cliënten, vereiste materialen etc. 
 • Waar?
  -->  In welke omgeving vindt het plaats?
 • Wanneer? 
--> Het tijdstip, duur van de activiteit en de frequentie. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Plan uitvoeren 
Je plan uitvoeren is de 4e stap van het methodisch proces
 • De 1e stap is de beginsituatie
 • De 2e stap is de doelen stellen
 • De 3e stap is het plan voorbereiden
 • De 4e stap is het plan uitvoeren 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Plan uitvoeren
Een goede voorbereiding bij de uitvoering van de activiteit is het halve werk. 
 • Lijst met aandachtspunten/checklist

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Om het plan uit te voeren kun je een checklist maken, noem minimaal 2 onderdelen die volgens jou op die lijst kunnen staan

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Als je eenmaal een plan hebt gemaakt houd je je hieraan tijdens de uitvoering, je gaat niks meer bijstellen
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Evalueren 
Je plan uitvoeren is de 4e stap van het methodisch proces
 • De 1e stap is de beginsituatie
 • De 2e stap is de doelen stellen
 • De 3e stap is het plan voorbereiden
 • De 4e stap is het plan uitvoeren 
 • De 5e stap is evalueren 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag in break-out rooms
 • Doel: actief de lesstof van 4.6 Evalueren verwerken en toepassen. 
 • Wie?: Tweetal in break-out rooms. 
 • Wat?: Jullie gaan een mindmap maken over de laatste stap in de methodische cyclus; evalueren. Bladzijden 74, 75 en 76 van je boek. 
Let op! Een mindmap heeft meerdere vertakkingen. 
 • Hoe?: Je maakt een mindmap op een manier die makkelijk te delen is via LessonUp. Je moet op de volgende dia de mindmap delen bv. door een foto in te voegen. 
 • Hoelang?: 14:35 worden jullie terug geroepen. 

 • Klaar?: terug naar de algemene vergadering en de opdrachten in Thieme van 2.4 maken. Vergeet ze niet af te tekenen!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Weergeef hier de gemaakte mindmap

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Evalueren 
Je gaat na hoe het hele proces vanaf de beginsituatie tot en met de uitvoering van de activiteit is verlopen.
 • Productevaluatie
 • Procesevaluatie

Evaluatievragen 
- De beginsituatie
- Doelformulering en formulering van concreet gedrag
- Keuze van activiteit
- Mijn begeleiding
- De uitvoering van de activiteit 

Conclusies trekken 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Conclusies en daaropvolgende keuzes zijn het vertrekpunt van een nieuwe methodische cyclus, je gaat terug naar stap 1 .
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk
 • Input herhalingsles over H1 t/m H4 doorgeven via opdracht in Teams--> vrijdag 05 maart 2021 af. 
 • Digitale leeromgeving 2.4: alle opdrachten niveau 3 & 4 + niveau 4 --> uiterlijk zondag 07-03-2021 af.

Alles af? --> werk je achterstand voor Dagbesteding bij, heb je dit gedaan dan ga je leren voor de toets. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Wat vind jij prettig als laatste les voor de toets?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

timer
1:00
Input herhalingsles

Slide 20 - Mind map

This item has no instructions