2tvm - de futur proche en savoir

1 / 41
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

de futur proche gebruik je om aan te geven dat je iets nog gaat doen:
ik ga pizza eten
wij gaan huiswerk maken

We noemen dit de "toekomende tijd"

Slide 2 - Slide

je ziet dat we in het Nederlands het werkwoord
gaan
gebruiken in combinatie met een
heel werkwoord

het hele werkwoord is datgene wat je gaat doen

Slide 3 - Slide

In het Frans werkt dat op precies dezelfde manier:
je gebruikt het werkwoord
aller
en daarbij ook 
een heel werkwoord.

net zo als in het Nederlands moet je het werkwoord 
gaan
vervoegen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Hoe gaat dat dan?

kijk maar naar het volgende filmpje en dan wordt alles duidelijk

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

een ezelsbruggetje:
Paul eet een broodje.:
eet wordt eten, 
voeg het werkwoord gaan in de juiste vorm toe
Paul gaat een broodje eten.

Paul mange un sandwich.
mange wordt manger, 
voeg de juiste vorm van het werkwoord aller toe
Paul va manger un sandwich.

Slide 8 - Slide

let op!
bij het werkwoord "aller" gebeurt er iets vreemds
je vais au cinéma
vais wordt aller
je vais aller au cinéma
(ik ga naar de bioscoop gaan)
In het Nederlands klinkt dit heel raar, maar in het Frans is dit heel normaal....

Slide 9 - Slide

Ok!
nu je het werkwoord
aller
kunt vervoegen, kun je de futur proche gaan maken

Slide 10 - Slide

weet je nog hoe het werkt?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

vul zoveel mogelijk (hele) werkwoorden in

Slide 14 - Mind map

wat ga je vandaag nog allemaal doen?


verzin minstens 3 dingen 

zeg het dan in het Frans in de futur proche

Slide 15 - Slide

Hoe vaak komt de "présent" voor?
Hoe vaak komt de "futur proche" voor?

Slide 16 - Slide

Zet in de futur proche:
je regarde une série.
A
je vas regarder une série.
B
je vais regarder une série.
C
je vais regarde une série
D
j'aller regarder une série.

Slide 17 - Quiz

welke zin staat in de futur proche?
A
Monique et Pierre vont à Paris.
B
Monique et Pierre sont allés à Paris.
C
Monique et Pierre vont aller à Paris.
D
Monique et Pierre va aller à Paris.

Slide 18 - Quiz

Welke zin staat niet in de futur proche?
A
Tu as mangé une pizza.
B
Tu vas manger une pizza.
C
Vous allez manger une pizza.
D
Nous allons manger une pizza.

Slide 19 - Quiz

Zeg in het Frans dat je huiswerk gaat maken.

Slide 20 - Open question

Zeg in het Frans, in de futur proche, dat jouw zus naar school gaat.

Slide 21 - Open question

Maak de volgende opdrachten in Carte Orange:


- U8, Texto app. 3 ex. 7 t/m 10
- U8, Conversations - app. 8 ex. 27 et 28

Slide 22 - Slide

vous avez des questions?


Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Tu sais conjuger le verbe 'savoir'?
Quelques exemples:

-Je sais que ton nom est Jules.
-Il sait que j'ai 32 ans.
-Nous savons le titre de ce film.
-Elles savent bien jouer au foot!
-Vous n'avez pas su qu'il est prof de français?

Slide 25 - Slide

Après les phrases...
Quelle est la traduction du verbe 'savoir'?
A
weten
B
hebben
C
kunnen
D
zien

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

Passé Composé:
hulp ww avoir + VD
Imparfait:
TT nous vorm -ONS + uitgangen

Slide 28 - Slide

Tu ... quelle est la capitale de la France?
A
sait
B
sais
C
savons
D
savent

Slide 29 - Quiz

Nous ne ... pas que tu as un frère.
A
savez
B
savent
C
sait
D
savons

Slide 30 - Quiz

Elles ... que leur mère aime des bonbons.
A
sait
B
sais
C
savons
D
savent

Slide 31 - Quiz

Je/J' ... que Bart avait une nouvelle voiture.
A
ai savoiré
B
ai su
C
as su
D
ai sue

Slide 32 - Quiz

Elles ... que j'aimais cette robe.
A
savaient
B
savait
C
savais
D
savions

Slide 33 - Quiz

Il (savoir - imparfait) tous les mots du test!

Slide 34 - Open question

Nous (savoir - passé composé) sa couleur préférée.

Slide 35 - Open question

On (savoir - imparfait) que c'était un joueur de basket connu.

Slide 36 - Open question

Comment est-ce que vous (savoir - passé composé) ça?

Slide 37 - Open question

Traduisez la phrase:
Papa sait jouer au foot (voetballen)!

Slide 38 - Open question

Des questions?
Regardez aussi votre livre U7

Slide 39 - Slide

Maak de volgende opdrachten in Carte Orange:


- U7, Conversations - app. 8 ex. 28 et 29

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide