Blok 7 les 10 ? 2022 Basisboek opv. & ontw. hoofdstuk 6 Het kind in de groep

PDO Het kind in de groep
Boek: Opvoeding en Ontwikkeling
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PDO Het kind in de groep
Boek: Opvoeding en Ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Het kind in de groep
-terugblik op de vorige les
-doelen van deze les
-6.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene.
- 6,4 Spelontwikkeling
- Huiswerkopdracht
Wat gaan we behandelen?

Slide 2 - Slide

Het kind in de groep
3 Vragen over de inhoud van de voorgaande les.
Terugblik op les 5

Slide 3 - Slide

Wat is empathisch vermogen?
A
Inleven, herkennen en meebeleven in gevoelens van anderen .
B
Je boosheid kunnen onderdrukken.
C
Het snel kunnen leggen van verbindingen.
D
Snel kunnen schakelen in emoties.

Slide 4 - Quiz

Hoe noemen we de fasen die kinderen op sociaal gebied doorlopen?
A
empathische ontwikkeling
B
sociale ontwikkeling
C
emotionele ontwikkeling

Slide 5 - Quiz

In welke leeftijdsfase worden vriendschappen makkelijk gewisseld? Soms zelfs wekelijks.
A
0-2 jaar
B
2-4 jaar
C
4-6 jaar
D
6-9 jaar

Slide 6 - Quiz

6.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene
Doelen van deze les:

- Je weet welke groepen belangrijk worden voor de sociale ontwikkeling in de leeftijd van 9-18 jaar
-Je leert hoe belangrijk spelontwikkeling is voor het kinderbrein
-Je leert dat kinderen anders spelen in verschillende fases van hun ontwikkeling.

Slide 7 - Slide

6.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene
9-12 jaar groepsnorm belangrijk​
​> socialisatie​ 

12-18 jaar losmakingsproces​
> houding richting ouders verandert​
> conflicten met ouders​
> peergroup en groepsdrukVan het oudere schoolkind tot volwassene:

Slide 8 - Slide

Noem 2 personen die in deze leeftijd voor jou erg belangrijk waren, buiten je gezin om.

Slide 9 - Open question

3 studenten krijgen een beurt. 
Waarom waren deze personen destijds zo belangrijk voor je én spreek je ze nog steeds?
3 studenten krijgen een beurt.
Waarom waren deze personen destijds zo belangrijk voor je én spreek je ze nog steeds?

Slide 10 - Slide

6.4 Spelontwikkeling
Spelontwikkeling

Slide 11 - Slide

6.4 Spelontwikkeling
Spelen en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het (kinder)brein.
Neuropsycholoog Erik Scherder (bekend van de app 'Ommetje') legt dit uit d.m.v. het volgende filmpje (ong. 4 min)

Slide 12 - Slide

6.4 Spelontwikkeling
Er zijn verschillende soorten spellen:​

1. Bewegingsspel         →  bijv rennen, klimmen, fietsen​
2. Manipulerend spel  → onderzoekend en ​
                                               ontdekkend leren​
3. Symbolisch spel       → bijv. vadertje moedertje ​
                                               spelen​
4. Constructiespel        → bijv. blokken stapelen 

Slide 13 - Slide

Zoek op in je boek blz. 178.
Bij welk spel spelen de leerlingen naast elkaar, maar ieder voor zich?
A
solitair spel
B
parallel spel
C
associatief spel

Slide 14 - Quiz

6.4 Spelontwikkeling
Pak blz 180 voor je. Eén van jullie krijgt de beurt om het stuk van 'Symbolisch spel: 4 tot 6 jaar' voor te lezen.

Vraag: wat is een ander woord voor
symbolisch spel?

In welke hoek bij de kleuters zie je dit vaak terug?

Slide 15 - Slide

6.4 Spelontwikkeling
Ga naar blz 182. Eén van jullie krijgt de beurt om het stuk van 'Spel samen bedenken: 6 tot 9 jaar' voor te lezen.

Vraag: wat wordt bij jou in de BPV op het plein
 gespeeld wat hier onder valt?
denk bv. aan troepenvangen.


Slide 16 - Slide

6.4 Spelontwikkeling
Ga naar blz 184. Eén van jullie krijgt de beurt om het stuk van 'Spelen is kinderachtig: 9 tot 12  jaar' voor te lezen.


Open vraag op de volgende dia

Slide 17 - Slide

Wat deed jij in groep 8 het liefst in de pauze?

Slide 18 - Open question

6.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene
-maak de opdrachten van 6.3  in je werkboek.
Reminder: alle opdrachten moeten uiterlijk 2 april 2021  zijn ingeleverd in Cumlaude
  

-lees 6.3 en 6.4 nogmaals door
-lees  6.5  ter voorbereiding op de volgende les.
Dan herkent je brein tijdens de les de informatie en verwerk je het beter.
                                                            ~Succes~


Voor de volgende les:

Slide 19 - Slide